Nyheter

På vilket sätt borde universitetet satsa 12 000 euro på studenternas välbefinnande? Rösta fram vinnaridén senast den 15 september 2021!

I maj 2021 fick studenterna komma med idéer om hur man kunde spendera 12 000 euro ("en euro per student") ur universitetets budget. Nu är tiden inne att rösta på den bästa idén att genomföra under hösten 2021 till våren 2022.
Kampuspyörä
Fotograf: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Våren 2021 tillfrågades studenterna om hur de skulle vilja satsa 12 000 euro av universitetets budget på campusets utveckling för att förbättra studenternas välbefinnande. Idétävlingen byggde på pilotprojektet "en euro per student" för en inkluderande budget som lanserades i maj. Syftet med projektet är att utveckla campuset och dess användning i mer studentvänlig riktning genom att involvera studenterna i beslutsfattandet. 

Totalt inkom 48 idéer såväl via en diskussion som fördes på aalto.fi som via ett Webropol-formulär. "Vi vill rikta ett varmt tack till alla studenter som deltog och skickade in kreativa förslag! Vi fick in en bred palett av goda och fantasifulla idéer. Många goda idéer främjar vi redan i ett antal andra utvecklingsprojekt vid universitetet och vi vidarebefordrade alla förslag som blev utanför röstningen till respektive ansvariga instanser. Till exempel styrde vi utvecklingsidéer för lärplattformar direkt till lärandetjänsterna, säger Raili Pönni, Head of Planning.

Projektarrangörerna gick igenom alla idéer och valde ut fem förslag för omröstning. De kvalificerade förslagen uppfyllde idétävlingens viktigaste kriterier: de främjar studenternas välbefinnande, inklusion, tillgänglighet, hållbarhet, budgetramen och genomförandetidtabellen (detaljerade urvalskriterier finns här).

Mer information om pilotprojektet ges av Project Manager Aapo Pihkala, [email protected]

Rösta fram vinnaridén senast den 15 september 2021

Nu är det dags att rösta på de kvalificerade idéernas vinnarförslag, som genomförs på campus under hösten 2021 till våren 2022. Rösta fram vinnaridén här). Vinnaren offentliggörs i slutet av september. Läs mer om röstningsförslagen nedan.

Fem förslag att använda 12 000 euro 

Bekanta dig med röstningsförslagen nedan.

Students with bicycles in Otaniemi

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE upprätthåller, utvecklar och hyr ut Aalto- universitetets lokaler i Otnäs och Töölö. Vi skapar även nya koncept och delade utrymmen för externa parter, vilket formar Otnäs till ett unikt samarbetscentrum och världens mest inspirerande campus.

Campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Mikko Raskinen
Campus, Universitetet Publicerat:

Skrotcykelinsamlingen är här igen!

Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
Campus, Universitetet Publicerat:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.
Campus, Universitetet Publicerat:
Student guide illustration, front page
Studier, Universitetet Publicerat: