Nyheter

Kide – nybyggets namn kristalliserar sambandet mellan olika vetenskapsgrenar

Kide (Kristallen) är det nya namn som huset Otsvängen 2B fått. I namntävlingen som var öppen för Aalto-universitetets studerande och personal fick man in 137 förslag.

Husets adress ändras i slutet av år 2023, den nya adressen är Maskinbyggarvägen 1.
An aerial image from early autumn of a new building soon to be finished on campus.
Foto: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen

Kide-huset (Otsvängen 2B) som snart står färdigt i centrum av Otnäs campus fick sitt namn genom en namntävling för universitetets studerande och personal. Namnet återspeglar särskilt kopplingen mellan de discipliner som husets kommande användare företräder.

Med Kide-huset får Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik ca 5700 m2 nya undervisnings-, forsknings-, laboratorie- och kontorslokaler. Huset kompletterar högskolornas lokaliteter och ger flexibilitet åt verksamheten vid högskolornas institutioner.

"Av Aalto-folket fick vi en stor mängd fina och intressanta namnförslag, teknologhumorn inte att förglömma. I tävlingsjuryn ville vi ha ett namn som associerar till forskning inom fysik och elektroteknik, är lätt att uttala och passar in i husens namnbestånd på campus. Vid juryns diskussioner valdes Kide till vinnare", säger Aalto-universitetets ekonomidirektör Marianna Bom, som var ordförande för tävlingsjuryn.

Ett elegant namn för ett hus som fokuserar på forskning

Namntävlingens jury och rektor Ilkka Niemelä som fastställde namnvalet beskrev valet som ett vackert, elegant namn som framhäver husets koppling till fysik och elektroteknik. Kide är lätt att uttala och lämpar sig också för användning internationellt.

Totalt sände Aalto-folket in 137 tävlingsförslag som behandlades anonymt. Juryn valde två förslag för rektor och kommunikationsdirektören att ta ställning till. Det vinnande namnet föreslogs av Ella Bingham, Aalto-universitetets chef för forskningstjänster.

De länge efterlängtade nya lokaliteterna ökar betydligt undervisnings- och kontorsutrymmena för experimentell forskning inom tillämpad fysik och för institutionen för informationsteknologi och telekommunikation.

Huset har förbindelse till Nanohuset och Nanomikroskopicentret, vilket ökar möjligheterna till samarbete inom nanoteknologiområdet. Kide blir färdigt i oktober 2023 och dess adress ändras innan det tas i bruk. Den nya gatuadressen är Maskinbyggarvägen 1.

Begäran om intervjuer och mera information om namntävlingen
Noora Stapleton, specialsakkunnig i kommunikation
[email protected]
tfn 050 353 1525

Läs mer

Illustration image depicting what Otakaari 2 could look like, people walking and cycling near Otakaari and Maarintie, man with sunglasses looks to the viewer, its sunny and there's an event in the corner of the building

Otsvängen 2: Marsio och Kide

Bygget av Marsio och Kide påbörjades i februari 2022 och husen planeras stå klara 2023-2024.

Campus
OTK2 havainnekuva

Kide

Maskinbyggarvägen 1

Platser
Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.

Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

Skicka in ditt namnförslag senast 7.8!

Nyheter
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Mikko Raskinen
Campus, Universitetet Publicerat:

Skrotcykelinsamlingen är här igen!

Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
Campus, Universitetet Publicerat:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.
Campus, Universitetet Publicerat:
Student guide illustration, front page
Studier, Universitetet Publicerat: