Nyheter

Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

Personal och studerande vid Aalto kan föreslå ett nytt namn för nybyggnaden som reser sig granne med Marsio, mitt på Otnäs campus.

Du kan delta 26.5–7.8.2023.
Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Otsvängen 2B från korsningen av Marvägen och Maskinbyggarvägen. Illustration: SARC Arkkitehdit

Aalto-universitetet låter bygga två nybyggnader centralt beläget på Otnäs campus. Byggandet av Marsio och Otsvängen 2B inleddes i februari 2022. För den ena, byggnaden Otsvängen 2B, söks ett namn genom en namntävling som är öppen för Aalto-gemenskapen. Tävlingen pågår 26.5 –7.8.2023.  

I och med Otsvängen 2B får Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik cirka 5700 m2 nya undervisnings-, forsknings-, laboratorie- och kontorslokaler. Byggnaden kompletterar högskolornas lokalutbud och ger flexibilitet åt verksamheten vid högskolornas institutioner.  

De länge efterlängtade nya lokalerna ökar avsevärt antalet forsknings-, undervisnings- och kontorslokaler för experimentell forskning inom tillämpad fysik och behoven hos institutionen för informations- och kommunikationsteknik. Byggnaden har en förbindelse till Nanohuset och Nanomikroskopicentret, vilket ökar möjligheterna till samarbete också inom nanoteknologiområdet.

De närmaste grannarna är Marsio (Otsvängen 2A), Nanohuset (Träkarlsgränden 2), T-huset (Maskinbyggarvägen 2) och Handelshögskolan (Ekonomplatsen 1). Universitetet ordnade en namntävling för Otsvängen 2B:s systerbyggnad Marsio våren 2022. 

Husets nuvarande och kommande användare syns i namnet 

Byggnadens blivande namn ska förhoppningsvis återspegla de ovan nämnda vetenskapsområdena, verksamheten vid Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik och också passa en internationell publik. Det ideala namnet är enspråkigt, lätt att uttala och tar hänsyn till mångsidigheten i Aalto-gemenskapen och intressentgrupperna. Enspråkiga byggnader på campuset är bland annat Dipoli, Väre och Marsio.  

Juryn önskar i första hand finska eller svenska förslag eller förslag som påminner om dessa språk. Men lämpliga teman för namnet är också till exempel igenkännliga vetenskapliga termer som är lånade från andra språk, eller formuleringar som syftar på dem.

Förslagen kan också innehålla separata namnalternativ på finska, svenska och engelska (till exempel Kandidaattikeskus, Kandidatcentret och Undergraduate Centre). Namn som börjar på en separat A-bokstav syftar på kommersiella aktörer på campuset och ska därför undvikas i namnförslagen (till exempel A Bloc och A Grid). Också namn som liknar andra byggnadsnamn på campuset ska undvikas.  
 

Mer om

Frågor och svar som andra kan ha nytta av publiceras på den här sidan, så du kanske hittar svar på din fråga här. 

Läs mer

Illustration image depicting what Otakaari 2 could look like, people walking and cycling near Otakaari and Maarintie, man with sunglasses looks to the viewer, its sunny and there's an event in the corner of the building

Otsvängen 2

Bygget av Marsio och Otakaari 2B påbörjades i februari 2022 och husen planeras stå klara 2023-2024.

Campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijoita ja henkilökuntaa kuvattuna yläperspektiivista. Ihmiset kävelemässä eri suuntiin. Liikettä kuvassa.
Universitetet Publicerat:

Påverka vår levande strategi – svara på en enkät om universitetets förhandsöversikt 2023

Alla aaltoiter och partner är varmt välkomna att dela med sig av sina tankar genom att svara på en webbenkät senast den 30 september.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Otaniemi - kuva Unto Rautio
Campus, Universitetet Publicerat:

Förslag på hur du skulle använda 13 000 e för välbefinnandet av Aalto-universitetets studenter!

Lämna ditt förslag senast den 29.9.2023 som ett deltagande budgetprojekt för att förbättra studenternas välbefinnande på campus. En vinnare kommer att röstas fram från de genomförbara idéerna under år 2023.
Ilkka Niemelä in his official black ceremony clothes giving speech
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Ilkka Niemeläs budskap till Finlands regering: Innovationer och den hållbara tillväxten försvinner om riktlinjerna för invandring genomförs

Internationaliseringen har påskyndat uppkomsten av nya innovationer och röjt banan för många finländska tillväxtföretag som fått sin början vid Aalto. Av Aalto-universitetets akademiska personal är redan nästan hälften från ett annat land än Finland och Aalto har studerande från över 100 länder.