Campus

Otsvängen 2

Marsio (Otsvängen 2A) och Otsvängen 2B kommer att innehålla en stor mängd toppmoderna undervisnings- och forskningslokaler samt evenemangs- och studioutrymmen som varit länge efterlängtade i Otnäs. Arbetet inledades i februari 2022 och enligt plan ska husen vara klara 2023-2024.
Illustration image depicting what Otakaari 2 could look like, people walking and cycling near Otakaari and Maarintie, man with sunglasses looks to the viewer, its sunny and there's an event in the corner of the building
Illustration: Arkitektbyrå SARC
Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.
Marsio. Illustration: Arkitektbyrå SARC

Marsio

I Marsio (Otsvängen 2A) färdigställs ca 6 500 brm2 allaktivitetsutrymmen för undervisning, forskning, evenemang och ett studiocenter. Huset utrustas med nya digitala teknologier som möjliggör forskning och undervisning över disciplinernas gränser och lyfter evenemangen på Aalto till en ny nivå såväl på campus som virtuellt.

Nybygget ska bli ett skyltfönster för den unika forskningen och undervisningen vid Aalto hemma och utomlands. Utom lokaler för Aalto-folket ska huset också ha utrymmen för restauranger och evenemangsarrangörer.

Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Otsvängen 2B. Illustration: Arkitektbyrå SARC

Otsvängen 2B

Med Otsvängen 2B får Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik 5700 brm2 nya undervisnings-, forsknings-, laboratorie- och kontorslokaler. Huset har förbindelse till Nanohuset och Nanomikroskopicentret, vilket ökar möjligheterna till samarbete inom nanoteknologiområdet.

Huset kompletterar högskolornas byggnadsbestånd och ger flexibilitet åt verksamheten vid högskolornas institutioner.

Tidplan och arbetsplats

Husens byggarbetsplats kringgärdas i början av januari 2022, varvid parkeringsplatserna vid byggarbetsplatsen Otsvängen 2B också tas ur bruk. Samtidigt flyttas lederna för gång-, cykel- och mopedtrafik till Väres och Handelshögskolans sida. Byggarbetsplatserna kan medföra tillfälliga störningar på Otsvängen, Marvägen och Maskinbyggarvägen.

Under de kommande månaderna utförs- lednings- och rörarbeten, och nära arbetsplatsen kan man bli tvungen att tillfälligt stänga av vägarna. De egentliga schaktningsarbetena påbörjas i mitten av februari.

Byggnet påbörjades i februari 2022. Husen väntas bli klara 2023-2024.

Byggherre: Aalto Universitetsfastigheter
Entreprenör: NCC
Projektering: Arkitektbyrå SARC

Information
Marcus Korhonen, operativ chef (Marsio, Aalto Studios),
[email protected], tel. 040 012 9629

Jarmo Wilander, chef för byggherreverksamhet (Aalto Universitetsfastigheter),
[email protected], tel. 040 541 3304

Tuomas Kostia, byggchef (Aalto Universitetsfastigheter), [email protected], tel. 050 522 5480

Media
Noora Stapleton, specialsakkunnig, campus kommunikation, 
[email protected], tel. 050 353 1525

Otsvängen 2 bilder

  Illustration image depicting what Otakaari 2 could look like, people walking and cycling near Otakaari and Maarintie, man with sunglasses looks to the viewer, its sunny and there's an event in the corner of the building

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image set in sunset, depicting Otakaari 2 buildings in the future. People walking around and the lights are on in the building.

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image of a spring or summer view from Otakaari towards Väre, Otakaari 2B on the right side of the image, sun is shining, there are flowers in bloom on the left of the image. Lots of people walking, cycling and interacting near the building.

  Marsio. Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.

  Otsvängen 2B. Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image of an aerial view over Otaniemi campus at dusk, depicting Väre, School of Business, parts of the Undergraduate Centre, Otakaari 2A and Otakaari 2B.

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Images from the foundation stone laying ceremony 29.9.2022

   Peruskivenmuuraustilaisuus OK2

    Marianna Bom, Kirsti Jerkku, Janne Laine, and Antti Ahlava laying the foundation stone. Image: Mikko Raskinen/Aalto University

   Aalto_University_Otakaari2A_Name_Reveal_and_Foundation_Stone_29-9-2022_photo_by_Mikko_Raskinen_012.jpg

   The new name of the Otakaari 2A building, Marsio, was announced during the laying of the foundation stone ceremony. Image: Mikko Raskinen/Aalto University

   Aalto_University_Otakaari2A_Name_Reveal_and_Foundation_Stone_29-9-2022_photo_by_Mikko_Raskinen_027.jpg

    Image: Mikko Raskinen/Aalto University

   Aalto_University_Otakaari2A_Name_Reveal_and_Foundation_Stone_29-9-2022_photo_by_Mikko_Raskinen_042.jpg

   In front of Marsio. Image: Mikko Raskinen/Aalto University

   Images from the topping-out ceremony 4.5.2023

    Harjannostajaisväkeä. Puhumassa Marianna Bom / Aalto-yliopisto.

    Participants at the topping-out ceremony. Speaking Marianna Bom / Aalto University

    Harjannostajaisväkeä

    Participants at the topping-out ceremony.

    Puhumassa Ville Jokela / ACRE

    The ceremony was opened by Ville Jokela / ACRE.

    Puhumassa Kati Tauriainen / NCC

     The speech on behalf of the main contractor was held by the NCC Managing Director Kati Tauriainen.

    Puhumassa Marianna Bom / Aalto-yliopisto

    Aalto University's speech was held by Chief Financial Officer Marianna Bom.

    Retuperän WBK

    The music was provided by Retuperän WBK at the ceremony.

    Lue lisää

    Illustration image set in sunset, depicting Otakaari 2 buildings in the future. People walking around and the lights are on in the building.

    Two new buildings to be built in the centre of Otaniemi campus

    Building Otakaari 2A & 2B begins in January 2022, construction to be completed by summer 2023

    News
    Illustration image of a spring or summer view from Otakaari towards Väre, Otakaari 2B on the right side of the image, sun is shining, there are flowers in bloom on the left of the image. Lots of people walking, cycling and interacting near the building.

    Otakaari 2A and 2B construction will start 21 February

    Otakaari 2A and 2B construction will start during February.

    News
    Illustration image of a spring or summer view from Otakaari towards Väre, Otakaari 2B on the right side of the image, sun is shining, there are flowers in bloom on the left of the image. Lots of people walking, cycling and interacting near the building.

    Suggest a name for Otakaari 2A building

    The competition is open to all for the first time. Competition time is 10 March - 10 May 2022

    News
    Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.

    The new Marsio building is a showcase for research, teaching and impact at Aalto University

    The name was selected through a contest, and it is a tribute to Aino Marsio-Aalto.

    News
    Jukka Mäkelä ja Ilkka Niemelä

    Long live the campus! The foundation laying ceremony of Otakaari 2 celebrated the university's new buildings

    The foundation of the Otaniemi campus' newest buildings, Otakaari 2A and 2B, was laid on September 29. The new name of the Otakaari 2A building was also revealed at the event

    News
    A man and woman in casual wear, dark tones, smiling at the camera inside the Aalto Hall.

    Marsio - the obvious choice

    Background of the proposals that won the naming competition

    News

    Campus nyheter

    Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
    Campus, Universitetet Publicerat:

    Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

    Skicka in ditt namnförslag senast 14.6!
    Kampuksen uudet ulkokalusteet
    Campus Publicerat:

    Nya uteplatser i Kandidatcentret

    Möbleringen av campusets utomhusområden ska kompletteras ytterligare senare under våren och sommaren.
    Path in the Laajalahti nature area
    Studier, Universitetet Publicerat:

    Hälsostig öppnas på Otnäs campus

    Stigen öppnas den 19.4.2023 som en del av dagen för psykisk hälsa bland studerande.
    In the photo taken from the Väre building's lobby, people watching an exhibition and walking by
    Campus Publicerat:

    Enkät om favoritplatserna i Väre

    Ta del av undersökningen som kartlägger stämningarna i Väre byggnaden och involverar dig i att undersöka objektets funktionalitet och komfort på ett nytt sätt! Undersökningen är avsedd för studenter och personal vid Aalto-universitetet.
    • Publicerat:
    • Uppdaterad:
    Dela
    URL kopierat