Campus

Otsvängen 2: Marsio och Kide

Marsio (Otsvängen 2A) och Kide (Maskinbyggarsvägen 1, tid. Otsvängen 2B) kommer att innehålla en stor mängd toppmoderna undervisnings- och forskningslokaler samt evenemangs- och studioutrymmen som varit länge efterlängtade i Otnäs. Arbetet inledades i februari 2022 och enligt plan ska husen vara klara 2023-2024.
Illustration image depicting what Otakaari 2 could look like, people walking and cycling near Otakaari and Maarintie, man with sunglasses looks to the viewer, its sunny and there's an event in the corner of the building
Illustration: Arkitektbyrå SARC
Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.
Marsio. Illustration: Arkitektbyrå SARC

Marsio

I Marsio (Otsvängen 2A) färdigställs ca 6 500 brm2 allaktivitetsutrymmen för undervisning, forskning, evenemang och ett studiocenter. Huset utrustas med nya digitala teknologier som möjliggör forskning och undervisning över disciplinernas gränser och lyfter evenemangen på Aalto till en ny nivå såväl på campus som virtuellt.

Nybygget ska bli ett skyltfönster för den unika forskningen och undervisningen vid Aalto hemma och utomlands. Utom lokaler för Aalto-folket ska huset också ha utrymmen för restauranger och evenemangsarrangörer.

Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Kide. Illustration: Arkitektbyrå SARC

Kide

Med Kide (Maskinbyggarsvägen 1, tidigare Otsvängen 2B) får Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik 5700 brm2 nya undervisnings-, forsknings-, laboratorie- och kontorslokaler. Huset har förbindelse till Nanohuset och Nanomikroskopicentret, vilket ökar möjligheterna till samarbete inom nanoteknologiområdet.

Huset kompletterar högskolornas byggnadsbestånd och ger flexibilitet åt verksamheten vid högskolornas institutioner.

Tidplan och arbetsplats

Husens byggarbetsplats kringgärdas i början av januari 2022, varvid parkeringsplatserna vid byggarbetsplatsen Otsvängen 2B också togs ur bruk. Samtidigt flyttade lederna för gång-, cykel- och mopedtrafik till Väres och Handelshögskolans sida. Byggarbetsplatserna kan medföra tillfälliga störningar på Otsvängen, Marvägen och Maskinbyggarvägen.

Under de kommande månaderna utförs- lednings- och rörarbeten, och nära arbetsplatsen kan man bli tvungen att tillfälligt stänga av vägarna. 

Byggnet påbörjades i februari 2022. Husen väntas bli klara 2023-2024.

Byggherre: Aalto Universitetsfastigheter
Entreprenör: NCC
Projektering: Arkitektbyrå SARC

Information
Marcus Korhonen, operativ chef (Marsio, Aalto Studios),
[email protected], tel. 040 012 9629

Jarmo Wilander, chef för byggherreverksamhet (Aalto Universitetsfastigheter),
[email protected], tel. 040 541 3304

Tuomas Kostia, byggchef (Aalto Universitetsfastigheter), [email protected], tel. 050 522 5480

Media
Noora Stapleton, specialsakkunnig, campus kommunikation, 
[email protected], tel. 050 353 1525

Marsio och Kide bilder

  Illustration image depicting what Otakaari 2 could look like, people walking and cycling near Otakaari and Maarintie, man with sunglasses looks to the viewer, its sunny and there's an event in the corner of the building

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image set in sunset, depicting Otakaari 2 buildings in the future. People walking around and the lights are on in the building.

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image of a spring or summer view from Otakaari towards Väre, Otakaari 2B on the right side of the image, sun is shining, there are flowers in bloom on the left of the image. Lots of people walking, cycling and interacting near the building.

  Marsio. Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.

  Kide. Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image of an aerial view over Otaniemi campus at dusk, depicting Väre, School of Business, parts of the Undergraduate Centre, Otakaari 2A and Otakaari 2B.

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Läs mer

  Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.
  Nyheter
  An aerial image from early autumn of a new building soon to be finished on campus.

  Kide – nybyggets namn kristalliserar sambandet mellan olika vetenskapsgrenar

  Namntävlingen för Otsvängen 2B gav huset ett nytt namn.

  Nyheter
  Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.

  Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

  Skicka in ditt namnförslag senast 7.8!

  Nyheter
  OTK2 havainnekuva

  Kide

  Maskinbyggarvägen 1

  Platser

  Campus nyheter

  Mikko Raskinen
  Campus, Universitetet Publicerat:

  Skrotcykelinsamlingen är här igen!

  Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
  Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
  Campus, Universitetet Publicerat:

  Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

  I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
  A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.
  Campus, Universitetet Publicerat:
  Pikaraitiovaunu Otaniemen pysäkillä
  Campus Publicerat:

  Snabbspårvägslinje 15 börjar gå 21.10.

  Rör dig alltid försiktigt nära spåren. Snabbspårvägstrafiken mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo inleds lördag 21.10. Kom och fira med oss i Otnäs!
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: