Campus

Otsvängen 2: Marsio och Kide

Marsio (Otsvängen 2A) och Kide (Maskinbyggarsvägen 1, tid. Otsvängen 2B) kommer att innehålla en stor mängd toppmoderna undervisnings- och forskningslokaler samt evenemangs- och studioutrymmen som varit länge efterlängtade i Otnäs. Arbetet inledades i februari 2022 och enligt plan ska husen vara klara 2023-2024.
Illustration image depicting what Otakaari 2 could look like, people walking and cycling near Otakaari and Maarintie, man with sunglasses looks to the viewer, its sunny and there's an event in the corner of the building
Illustration: Arkitektbyrå SARC
Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.
Marsio. Illustration: Arkitektbyrå SARC

Marsio

I Marsio (Otsvängen 2A) färdigställs ca 6 500 brm2 allaktivitetsutrymmen för undervisning, forskning, evenemang och ett studiocenter. Huset utrustas med nya digitala teknologier som möjliggör forskning och undervisning över disciplinernas gränser och lyfter evenemangen på Aalto till en ny nivå såväl på campus som virtuellt.

Nybygget ska bli ett skyltfönster för den unika forskningen och undervisningen vid Aalto hemma och utomlands. Utom lokaler för Aalto-folket ska huset också ha utrymmen för restauranger och evenemangsarrangörer.

Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Kide. Illustration: Arkitektbyrå SARC

Kide

Med Kide (Maskinbyggarsvägen 1, tidigare Otsvängen 2B) får Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik 5700 brm2 nya undervisnings-, forsknings-, laboratorie- och kontorslokaler. Huset har förbindelse till Nanohuset och Nanomikroskopicentret, vilket ökar möjligheterna till samarbete inom nanoteknologiområdet.

Huset kompletterar högskolornas byggnadsbestånd och ger flexibilitet åt verksamheten vid högskolornas institutioner.

Tidplan och arbetsplats

Husens byggarbetsplats kringgärdas i början av januari 2022, varvid parkeringsplatserna vid byggarbetsplatsen Otsvängen 2B också togs ur bruk. Samtidigt flyttade lederna för gång-, cykel- och mopedtrafik till Väres och Handelshögskolans sida. Byggarbetsplatserna kan medföra tillfälliga störningar på Otsvängen, Marvägen och Maskinbyggarvägen.

Under de kommande månaderna utförs- lednings- och rörarbeten, och nära arbetsplatsen kan man bli tvungen att tillfälligt stänga av vägarna. 

Byggnet påbörjades i februari 2022. Husen väntas bli klara 2023-2024.

Byggherre: Aalto Universitetsfastigheter
Entreprenör: NCC
Projektering: Arkitektbyrå SARC

Information
Marcus Korhonen, operativ chef (Marsio, Aalto Studios),
[email protected], tel. 040 012 9629

Jarmo Wilander, chef för byggherreverksamhet (Aalto Universitetsfastigheter),
[email protected], tel. 040 541 3304

Tuomas Kostia, byggchef (Aalto Universitetsfastigheter), [email protected], tel. 050 522 5480

Media
Noora Stapleton, specialsakkunnig, campus kommunikation, 
[email protected], tel. 050 353 1525

Marsio och Kide bilder

  Illustration image depicting what Otakaari 2 could look like, people walking and cycling near Otakaari and Maarintie, man with sunglasses looks to the viewer, its sunny and there's an event in the corner of the building

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image set in sunset, depicting Otakaari 2 buildings in the future. People walking around and the lights are on in the building.

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image of a spring or summer view from Otakaari towards Väre, Otakaari 2B on the right side of the image, sun is shining, there are flowers in bloom on the left of the image. Lots of people walking, cycling and interacting near the building.

  Marsio. Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.

  Kide. Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Illustration image of an aerial view over Otaniemi campus at dusk, depicting Väre, School of Business, parts of the Undergraduate Centre, Otakaari 2A and Otakaari 2B.

  Bild: Arkitektbyrå SARC

  Läs mer

  Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.
  Nyheter
  An aerial image from early autumn of a new building soon to be finished on campus.

  Kide – nybyggets namn kristalliserar sambandet mellan olika vetenskapsgrenar

  Namntävlingen för Otsvängen 2B gav huset ett nytt namn.

  Nyheter
  Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.

  Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

  Skicka in ditt namnförslag senast 7.8!

  Nyheter
  Aalto_University_Otakaari2B_

  Kide

  Maskinbyggarvägen 1

  Platser

  Campus nyheter

  Otakaari 1 kyltti Y-siipi
  Campus, Studier Publicerat:

  Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

  Marhuset stängs i slutet av maj.
  Path in the Laajalahti nature area
  Studier, Universitetet Publicerat:

  Hälsostig på Otnäs campus

  Teman för den femdelade hälsostigen är iakttagande av känslor, en vårdande relation till naturen, kroppslighet, avslappning och återhållsamhet.
  Otaparkki julkisivu
  Campus, Universitetet Publicerat:

  Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

  I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
  Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
  Campus, Universitetet Publicerat:

  Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

  Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: