Platser

Kide

Kide är en forskningsinriktad byggnad med lokaler speciellt för Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik. Byggprojektet startade i februari 2022. Kide öppnades i januari 2024.
Aalto_University_Otakaari2B_
Foto: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen

Konemiehentie 1 (Kide) reception, tel. +358504723170
[email protected]

Information om byggnaden

Med Kide-huset får Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik ca 5700 m2 nya undervisnings-, forsknings-, laboratorie- och kontorslokaler. Huset kompletterar högskolornas lokaliteter och ger flexibilitet åt verksamheten vid högskolornas institutioner.

Byggnaden ritades av SARC Architects, med Max Hartman som huvuddesigner. Byggnaden tolkar den traditionella röda tegelfasaden i Otnäs campusområdet på ett modernt sätt. Byggnaden använder också olika metallytor som komplementmaterial.

I byggnaden finns:

Campuskartor, adresser och hur du tar dig till Otnäs
School of business students sitting in front of the campus and laughing

Campus

Universitetets campus i Otnäs är den innovativa Aalto-gemenskapens hem. Bekanta dig med campuset virtuellt på adressen virtualtour.aalto.fi.

Students with bicycles in Otaniemi

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE upprätthåller, utvecklar och hyr ut Aalto- universitetets lokaler i Otnäs och Töölö. Vi skapar även nya koncept och delade utrymmen för externa parter, vilket formar Otnäs till ett unikt samarbetscentrum och världens mest inspirerande campus.

Campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: