Nyheter

Inspektion av studiemiljön på Aalto universitets campus

Alla studenter är välkomna att svara på den anonyma trivselundersökningen från 27 mars till 11 april 2023. Undersökningen är en del av den av SHVS samordnade inspektionen av studiemiljön.
Student Guide illustration, news items

Utöver kartläggningen genomförs en lagstadgad tillsyn av studiemiljöns hälsa, säkerhet och välbefinnande vid lärosätena vart tredje år. I år kommer inspektionen att genomföras som en stor helhet för hela Aalto-universitetet. Samordningsansvaret ligger på Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och inspektionerna görs i samarbete med studenterna, universitetspersonalen och kommunens hälsoinspektör.  

Tillsynen åtföljs av en trivselenkät som skickas till alla studenter. Svaren på enkäten ger viktig information om hur studenterna har det i studiegemenskaperna. Studenter svarar anonymt på enkäten och får automatiskt feedback och instruktioner utifrån svaren. Svaren bildar en rapport, som bearbetas av SHVS vårdpersonal, universitetet och studentrepresentant och som vidarebearbetas både lokalt och nationellt.  Denna studiemiljöinspektion fokuserar bl.a. på frågor som om studenterna hinner äta mellan föreläsningarna, om universitetsmiljön stödjer möjligheten till rörelse och om studenterna upplever olämpligt bemötande i studiegemenskaperna. Utvecklingsområdena kan inkludera teman som bl.a. gäller studiemiljöns säkerhet eller ramarna för att organisera studier.

SHVS uppmanar alla studenter att svara på den anonyma trivselundersökningen från 27 mars till 11 april 2023, när den här länken är öppen. Du kommer att få även en länk till enkäten från AYY newhetsbrev via e-post.  

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto universitetet, Squad studenter, maj-2023. Foto: Aleksi Poutanen
Studier Publicerat:

Uppmaning till avhandlingar: Master's Award in Development Studies 2024

Utlysningen av Master's Award in Development Studies 2024 är nu öppen till den 15 augusti 2024. Finlands universitetspartnerskap för internationell utveckling –UniPID-, och Finlands förening för utvecklingsforskning –FSDR- försöker erkänna och tilldela exceptionella masteruppsatser från UniPID-medlem universitet.
Student guide illustration, language and communications studies
Studier Publicerat:

Språk, kultur och kommunikation i augusti

Språkcentret erbjuder kurser i augusti.
Ryhmätilanne
Studier Publicerat:

Stöd för välbefinnande i studierna, sommar 2024

Hej student! Aalto erbjuder självstudiematerial och vägledning under sommaren. Också SHVS betjänar studerande under sommaren.
Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!