Nyheter

Esko Evtyukov och Salla Nicholls tycker det är häftigt att vara de första studerandena i teknisk psykologi

De första tekniska psykologistudenterna, som började hösten 2022, har fått chansen att påverka genomförandet av sina studier tillsammans med den professor och de lärare som ansvarar för studierna. Utbildningen i teknisk psykologi omfattar ett brett spektrum av tekniska studier med tillämpning av psykologi.
Engineering psychology students Salla Nicholls and Esko Evtyukov, photo by Matti Ahlgren
Salla Nicholls och Esko Evtyukov

Esko Evtyukov och Salla Nicholls är de allra första studerandena vid Aalto-universitetets utbildning i teknisk psykologi med totalt tjugo studenter som börjar hösten 2022.

"Teknisk psykologi är ett teknikområde som tar hänsyn till psykologi", säger Nicholls.

"Det tittar på förhållandet mellan människor och teknik och hur de interagerar med varandra", säger Evtyukov.

Esko Evtyukov är ursprungligen från Joensuu, men han gick i Ressu gymnasium i Helsingfors.

"Först trodde jag att man måste vara ett megageni för att komma in på Aalto, men sedan kom min vän in för att studera elektroteknik. Jag tycker jag är nästan lika smart som han, så jag tänkte att jag kanske också kan komma in", säger Evtyukov med ett skratt.

Salla Nicholls kommer från Kuopio, men hon tillbringade först ett år på Aalto och studerade automation och systemteknik innan hon bytte till teknisk psykologi.

"Jag letade efter något mer människoorienterat", säger Nicholls.

I framtiden hoppas Esko Evtyukov på att kunna arbeta inom spelindustrin och arbetar nu under studietiden som forskningsassistent, där han utformar VR-experiment i docent Robin Welschs forskningsgrupp. Salla Nicholls däremot drömmer om att i framtiden kombinera datavetenskap samt växelverkan mellan människor och datorer.

Öppna dörrar

Eftersom studierna i teknisk psykologi är helt nya vid Aalto, har studenterna haft möjlighet att lära känna sina lärare och sin professor Janne Lindqvist, som ansvarar för studierna, samt att påverka genomförandet av sina studier.

"Janne Lindqvist hälsar i korridoren. Robin Welsch kan man gå till alltid när dörren till hans kontor är öppen", säger Evtyukov.

"Professorerna är väldigt engagerade och vill göra mycket för våra studier. När vi till exempel påpekade om missförhållanden i modelläsordningen, bad Janne Lindqvist oss om ett förslag och ville träffa oss och diskutera det", säger Nicholls.

Det har varit viktigt för Janne Lindqvist att upprätthålla en dialog med studerandena.

"Jag har försökt hålla en låg tröskel för att ta mig tid när det behövs och lyssna på elevernas feedback och idéer".

Robin Welsch betonar att de har bett studerandena om feedback under hela vägen.

"Ibland är ämnena verkligen komplexa och därför utmanande, särskilt om undervisningen sker på engelska. Under den första kursen undervisade jag till exempel om etik i psykologiska experiment, och det ledde till intressanta diskussioner", säger Welsch.

Studerande har haft nytta av att några av dem har gått över till teknisk psykologi från andra ämnen inom Aalto.

"Förstaårsstuderandena har inte äldre studeranden inom teknisk psykologi att be om råd eller dela med sig av tidigare kurserfarenheter", säger Welsch.

I det här fallet kan de som studerat vid Aalto tidigare, berätta om kurserna och praxis.

"Det är både roligt och spännande att vara den första. Det finns också en känsla av uppskattning och stolthet", säger Nicholls.

"Det är häftigt att göra något för första gången. Visst finns det utmaningar och vissa saker är fortfarande under utveckling. Men vår examen kommer att ha betydande fördelar på arbetsmarknaden, eftersom vi har en helt ny verktygslåda med färdigheter", säger Evtyukov.

Gästföreläsare och tillämpning

Studierna i teknisk psykologi omfattar matematik, programmering, industriell ekonomi och fysik samt naturligtvis psykologi. Den första psykologikursen hade till exempel gästföreläsare som docenterna Robin Welsch och Stéphane Deny samt experten inom gränssnittsdesign från Rovio, Jari Takatalo.

"Introduktionskursen i psykologi var precis lagom till sin omfattning och med toppföreläsare som gav en översikt över sitt expertområde", säger Evtyukov.

Nicholls, å andra sidan, säger att den nystartade kursen i beräkningsbaserad samhällsvetenskap, som studerandena vanligen inte möter förrän under sitt andra eller tredje studieår, verkar riktigt intressant helt från den första föreläsningen.

"Man tittar på mänskligt beteende i en social miljö och modellerar det med en dator. Man måste förstå både programmering och matematik. Ofta ger kurserna dig kunskaper som du sedan kan tillämpa i senare kurser och bygga upp dina färdigheter."

Gillesverksamhet

På hösten välkomnade studerande av informationsnätverk, eller infonätverkarna, eleverna inom teknisk psykologi till Athenegillet. Esko Evtyukov och Salla Nicholls är mycket nöjda, eftersom de också tycker att informationsnätverket som ämne också är väldigt människoorienterat.

"Vi har en liknande världsbild och gemensamma kurser, och jag har fått vänner där också. Jag gjorde till exempel ett projekt om produktionsekonomi tillsammans med tre infonätverkare", säger Nicholls.

Studerandena är också nöjda med Athenes ”lounge” eller gillestugan, som ligger centralt i IT-byggnaden där de flesta av deras föreläsningar hålls. Det är mycket låg tröskel för att gå dit.

"Athenegillet har varit en helt fantastisk resurs och en stor hjälp. Det har varit fint att kunna involvera våra studerande i gillets verksamhet", säger Lindqvist.

Bilder: Matti Ahlgren ja Kalle Kataila
Text: Tiina Aulanko-Jokirinne

Teknillinen psykologia

Teknisk psykologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Ansökningsalternativet för teknisk psykologi erbjuder en i Finland helt unik studiehelhet. De studerande får möjlighet att i sina studier kombinera psykologi, naturvetenskaper och teknik under ledning av internationellt erkända toppforskare. Utexaminerade får jobba med intressanta utmaningar, till exempel att designa ännu mer människonära och inkluderande teknologiska innovationer.

Utbildningsutbud
Athene guild. Photo: Ilona Rahnasto

Ämnesorganisationen Athene önskar studerande i teknisk psykologi som inleder sina studier vid Aalto på hösten hjärtligt välkomna

Vid Aalto inleds hösten 2022 en ny utbildning på kandidatnivå i teknisk psykologi, som förenar psykologi och en stark grund för ingenjörsvetenskaperna. Syftet är att nya studerande ska kunna designa teknologiska innovationer ännu mer människonära. Ansök om att studera teknisk psykologi i vårens gemensamma ansökan 16–30.3.2022.

Nyheter
Applied psychology. Picture: Matti Ahlgren, Aalto University.

Unik utbildning i teknisk psykologi bygger på teknologi och förståelse av människan, på ett praktiskt sätt

Personer som utexaminerats från teknisk psykologi kan till exempel arbeta som experter på människoorienterad artificiell intelligens eller som utvecklare av elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster. Ansökan till den nya utbildningen inleds våren 2022.

Nyheter
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Course work for Smart Wearables
Studier Publicerat:

Smart Wearables-kurserna lär studerande ingenjörs- och designfärdigheter

I Smart Wearables-kursernas tvärvetenskapliga team skapas otroligt kreativa projekt där studerande inom olika discipliner får lära sig av varandra.