Nyheter

Unik utbildning i teknisk psykologi bygger på teknologi och förståelse av människan, på ett praktiskt sätt

Personer som utexaminerats från teknisk psykologi kan till exempel arbeta som experter på människoorienterad artificiell intelligens eller som utvecklare av elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster. Ansökan till den nya utbildningen inleds våren 2022.
Applied psychology. Picture: Matti Ahlgren, Aalto University.
Bild: Matti Ahlgren, Aalto-universitetet.

Vid Aalto inleds hösten 2022 en ny utbildning på kandidatnivå i teknisk psykologi som förenar psykologi, naturvetenskaper och teknik. Undervisningen sker under ledning av internationellt erkända forskare. Utbildningen kom till på grund av ett behov av att på ett bredare plan undersöka och lösa världens mångfacetterade problem, göra teknologibranschen mer jämlik och göra planeringen av teknologiska innovationer mer människoorienterad. Man kan söka till studierna i teknisk psykologi i den gemensamma ansökan våren 2022.

Professorn i datateknik Janne Lindqvist ansvarar för det nya ansökningsalternativet teknisk psykologi och hankommer att undervisa i praktiska forskningsmetoder samt i människors upplevelser och val i fråga om informationssäkerhet.

Som lärare i det nya ansökningsalternativet fungerar toppforskare och experter på människobaserad teknologi som lärare. Kurserna i psykologi kommer att vara praktiska och tillämpade, dock utan att grunderna glöms bort.”

Kuva: Unto Rautio
Bild: Unto Rautio.

De som utexamineras från det nya ansökningsalternativet teknisk psykologi har en stark kompetens och förståelse för både teknologi och människans beteende. Tack vare programmets omfattning finns det flera yrkesalternativ. De utexaminerade kan senare arbeta till exempel som experter på människoorienterad artificiell intelligens, som utvecklare av elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster eller som experter på inomakustik eller användarvänlighet.

Teknisk psykologi studeras huvudsakligen på finska, men professor Elisa Mekler introducerar de studerande i studierna i teknisk psykologi på engelska. Meklers bakgrund ligger i psykologin och hon forskar i spelifiering och motivation vid Aalto.

Professor Iiro Jääskeläinen ansvarar för kursen i biologisk psykologi. Jääskeläinen forskar bland annat i uppkomsten av känsloreaktioner, sociala iakttagelser och uppkomsten av fördomar i hjärnan med hjälp av filmer och virtuell verklighet.

Äldre universitetslektor Sari Kujala undervisar i socialpsykologi. Kujala har forskat i bland annat användarupplevelser och elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster.

Professor Ville Pulkki å sin sida undervisar i psykoakustik, det vill säga hur människan förnimmer ljud. Psykoakustiken är en del av kommunikationsakustiken, som omfattar produktion, lagring, förmedling, upprepning och perception av ljud.

Man kan söka till studierna i teknisk psykologi i vårens gemensamma ansökan, 16–30.3.2022.

Utbildning i teknisk psykologi ger dig inte behörighet att jobba som legitimerad psykolog eller rätt att använda denna titel.

Mer information:

Teknillinen psykologia

Teknisk psykologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Ansökningsalternativet för teknisk psykologi erbjuder en i Finland helt unik studiehelhet. De studerande får möjlighet att i sina studier kombinera psykologi, naturvetenskaper och teknik under ledning av internationellt erkända toppforskare. Utexaminerade får jobba med intressanta utmaningar, till exempel att designa ännu mer människonära och inkluderande teknologiska innovationer.

Utbildningsutbud
Students, Aalto University, photo: Unto Rautio

Koe Aalto-kampus! 2021

Koe Aalto-kampus 2021 -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua Aallon korkeakouluihin ja hakukohteisiin. Tapahtuma järjestetään virtuaalisena, ja päivän tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen.

Yhteinen ohjelma ja ilmoittautumisaikataulu on alustava, eli siihen saattaa vielä tulla muutoksia.
Koulukohtaiset ohjelmat tarkentuvat myöhemmin.

Tapahtumat
Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Bekanta dig med lärarnas forskningsområden:

Janne Lindqvist

Janne Lindqvist: You can’t help if you stay in the ivory tower

This sociable professor of computer science knows how to forge his own path and trusts his instinctive curiosity towards different research topics.

News
Kun tietotekniikan laitoksen uusi apulaisprofessori Elisa Mekler teki väitöskirjaansa, pelillistämisen tutkiminen psykologisesta, teoreettisesta näkökulmasta motivaatioteorioita hyödyntäen oli uutta. "Sitä ei yksinkertaisesti tehty aikaisemmin", Mekler sanoo.

Biträdande professor Elisa Mekler: Spelande kan hjälpa till med att klara sig ur svåra livssituationer och öka välmåendet

Biträdande professor Elisa Mekler har märkt att datorspel kan hjälpa människor att klara sig ur svåra livssituationer. Det innebär en ny utmaning för spelutvecklare.

Nyheter
iiro_jaaskelainen_aalto_sci_photo_by_lasse_lecklin_04_700_400_en_en.jpg

Associate Professor Iiro Jääskeläinen’s brain research uses movies as stimuli

Rapid progress in brain research will bear remarkable impact in the near future.

News
Illustration of Terveyskylä picturing people of different ages and different types of complaints

Practices identified at Terveyskylä for facilitating the adoption of online health care services

It is important to involve professionals in the fields of information technology and health care as well as patients in the development of services

News
Aalto University/The Acoustics Lab/Michael McCrea and Rapolas Daugintis/image: Ira Matilainen

Lots of modelling and freedom to explore – summer job in the Acoustics Lab

How could you listen to only one sound in a noisy room? How does your voice change when you shout into the wind? Michael McCrea and Rapolas Daugintis, the summer workers at the Acoustics Lab, are looking for answers to these questions

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Students at Aalto lecture hall in ENG orientation event
Studier Publicerat:

Över 700 studenter påbörjade sina studier på Ingenjörshögskolan

Det nya läsåret startade den 28 augusti 2023 med orienteringstillfällen för nya kandidat- och masterstudenter på Kandidatcentret.
20 students from Aalto University at the Unite! Student Festival in Lisbon.
Studier Publicerat:

Unite! Studentfestivalen i Lissabon var full av lärande, gemenskap och nöjen

20 studenter från Aalto deltog i Unite! Studentfestival.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.