Nyheter

Automation och robotik samt informationsteknologi särskildes till separata utbildningar

Vid Högskolan för elektroteknik kan du nu söka till fyra finsk- och svenskspråkiga utbildningar.
Aalto-yliopiston opiskelijoita
Bild: Unto Rautio / Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetets Högskola för elektroteknik har utbildningarna på kandidatnivå förnyats: den tidigare utbildningen automation och informationsteknologi har ersatts av två utbildningar, dels automation och robotik och dels informationsteknologi.

Efter reformen erbjuder Högskolan för elektroteknik fyra finsk- och svenskspråkiga utbildningar på kandidatnivå:

  • Automation och robotik
  • Bioinformationsteknologi
  • Elektronik och elektroteknik
  • Informationsteknologi

Obs! Ansökningstiden till kandidatprogrammen är 16–30.3.2022. Alla kandidat- och magisterprogram vid Högskolan för elektroteknik hittar du här.

Bekanta dig med ansökningsalternativen.

Sähköpajakurssilaisia

Automation och robotik

Automation behövs överallt, från varje hem till industriella tillämpningar, och hjälper oss att hantera till exempel fabriker, kraftverk och trafik. Automation är essentiellt för att skapa en hållbar framtid. Det ger oss förutsättningar för ett miljövänligt, högklassigt, tryggt och välfungerande samhälle. Automation har till exempel en central roll i övergången till förnybar energi, eftersom det kommer att kräva smart justering av energikonsumtionen för byggnader, trafik och industriproduktion. Robotik är ett av automationens delområden, där man utvecklar självständigt fungerande apparater av alla slag. Industrirobotar som kan fungera tillsammans och lära sig, självstyrande bilar och arbetsmaskiner samt vissa kirurgiska apparater är exempel på robotar.

Läs mer: Automation och robotik

Aalto-yliopiston opiskelijoita

Bioinformationsteknologi

Bioinformationsteknologi är en tvärvetenskaplig huvudämneshelhet där ingenjörsvetenskaper, matematik och datateknik sammanförs för att svara på utmaningar inom bio- och hälsobranschen. Vi utbildar framtida toppvetare som kan främja till exempel diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar, rengöring av miljön och förbättring av livskvaliteten.

Läs mer: Bioinformationsteknologi

Sähköpajakurssilaisia

Elektronik och elektroteknik

Vad skulle samhället vara utan elektronik och elektroteknik? Vi drar dagligen nytta av elektroniska och elektrotekniska lösningar inom till exempel hälsa, rörlighet och kommunikation. Ansökningsalternativet elektronik och elektroteknik ger dig förutsättningar att uppfatta och förstå dessa lösningar med studier i matematik, fysik, elektronik och programmering som grund. Du blir teknologie kandidat, med utmärkta färdigheter i att arbeta med de elektrotekniska apparater och applikationer som omger oss, förstå teknologin bakom innovationer och påverka utvecklingen av samhället och vår livsmiljö.

Läs mer: Elekronik och elektroteknik

 

Aalto-yliopiston opiskelijoita

Informationsteknologi

Vet du vad som händer i bakgrunden i de mobila nätverken och på internet när du köper en ny produkt på webben med din telefon, ser på videor på Youtube eller använder Snapchat eller Instagram? Har du undrat hur talstyrning eller radioteknologi fungerar, hur tekniken bakom självstyrda bilar ser ut eller hur vi kunde minimera internetteknologins energiförbrukning?

Informationsteknologi möjliggör alla de ovannämnda tillämpningarna i vår vardag, och även till exempel smarta hem och flera olika hälsoteknologiska lösningar. Informationsteknologi är också mycket annat och har en avgörande position för samhällets och olika organisationers verksamhet. Studierna ger dig som är intresserad av programmering, matematik och fysik utmärkta förutsättningar att utvecklas till framtidens experter på aktuella områden som kombinerar databitar och den verkliga världen. Utmaningar inom mobilteknologi, hälsoteknologiska tillämpningar och internet väntar på att tacklas.

Läs mer: Informationsteknologi

Varför välja elektronik eller elektroteknik? Läs om teknologernas erfarenheter av de olika huvudämnena!

Opiskelija Zachary Burda Dipolin edessä talvella Otaniemessä.

Studeranden Zachary Burda vill utveckla robotar som underlättar vår vardag

Zachary som studerar med automation och robotik som huvudämne blev i gymnasiet fascinerad av Aaltos tidsenlighet och den företagaranda som rådde där.

Nyheter
Opiskelija Niina Tapanainen talvella Otaniemessä.

Studeranden Niina Tapanainen: jag studerar teknik eftersom jag vill förbättra människors liv

På kandidatstadiet valde Nina informationsteknologi som huvudämne. Hon uppmuntrar till att fördomsfritt kombinera teknik också med humanistiska ämnen.

Nyheter
Antti Regelin/ automaatio- ja informaatioteknologia/ Aalto-yliopisto /image: Ira Matilainen

Studerande Antti Regelin: Vid Aalto uppmuntras vi att vara kreativa och modiga

”Jag kommer åtminstone inte att börja studera teknik”, tänkte Antti Regelin i gymnasiet. Men det gick ändå annorlunda och nu studerar Regelin för andra året automation och robotik.

Nyheter
Electrical engineering student Emmaleena Ahonen.

”Inom det elektrotekniska området kan man bygga en mera ansvarsfull och intelligent framtid”

Studeranden Emmaleena Ahonen tycker att framtiden på området ser ljus ut, eftersom också oväntade områden kräver kunnande.

Nyheter
Aalto University / First year master’s student Oskari Lehtonen / photo: Linda Koskinen

I kandidatprogrammet för bioinformationsteknologi löser man uppgifter tillsammans och det är det bästa

Tack vare det breda kursutbudet och den fria rörligheten mellan högskolorna kunde Oskari Lehtonen fördjupa sig i de ämnen som intresserade honom mest.

Nyheter
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijat legoista rakennetun Otaniemi-mallin ympärillä
Studier Publicerat:

Nya ansökningsalternativ på kandidatnivå vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

I den gemensamma ansökan våren 2022 erbjuds fyra nya ansökningsalternativ inom kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap: energi- och maskinteknik, hållbara samhällen, fastighetsekonomi och geoinformatik samt byggnadsteknik.
kampus kesällä
Campus, Studier, Universitetet Publicerat:

Röstningen om studenternas inkluderande budget har avgjorts – trädgårdsbänkar blev vinnare

Våren 2021 tillfrågades studenterna vid Aalto-universitetet om hur de skulle vilja satsa 12 000 euro av universitetets budget på campusets utveckling för att förbättra studenternas välbefinnande.
Otakaari 1 Kuva: Aino Huovio / Aalto-yliopisto
Campus, Studier Publicerat:

Korridordörrarna i Kandidatcentret låses, använd passerkort

Studerande, kontrollera att du har ett HRT-kort som har registrerats på idm.aalto.fi eller hämta ut ett passerkort för studerande från och med 8.11. från Väres eller Otakaari 1 entrétjänster och registrera det. Nya passerzoner träder i kraft på campus 16.11. och HRT-kortet eller passerkortet kommer att behövas allt mer.
Design Bits is Aalto's introductory online course to design for non-designers. Illustration: Paulo Dziobczenski
Pressmeddelanden, Studier Publicerat:

Öppen onlinekurs i grunderna i design för icke-designer

Bekanta dig med kompetens som behövs i framtiden: Design Bits är en inspirerande introduktionskurs i kreativ problemlösning och metoder för design.