Nyheter

Aalto-universitetet har ett energisparmål på 15 procent under ett år

Avsikten är att nå målet under de följande tolv månaderna med hjälp av åtgärder som riktar sig till universitetsbyggnaderna och insatser som utförs av Aalto-gemenskapen och övriga som använder campusområdet. Till de viktigaste åtgärderna hör att sänka inomhustemperaturen med 1–2 grader i de lokaler där det är möjligt.
Reflections of two people on solar panels. Light blue sky is reflected on the background.
Foto: Aalto-universitetet / Jaakko Kahilaniemi

Målet för Aalto-universitetet är att från och med oktober minska den totala energiförbrukningen på campusområdet i Otnäs, Aalto-universitetet Tölö och forskningsstationen Skoggård med 15 procent under ett år jämfört med siffrorna från året innan.

De mest omfattande sparåtgärderna gäller byggnaderna, men även aaltoiterna och övriga som använder campusområdet spelar en betydelsefull roll. Detta anmärkningsvärda mål bottnar i den globala energikrisen, som på samma gång har en accelererande effekt på de åtgärder som universitetet vidtar för att nå ett koldioxidneutralt campus. 

En minskad energiförbrukning och ett koldioxidneutralt campus har varit i centrum för verksamheten vid Aalto-universitetet under flera års tid. Enligt Ossi Naukkarinen, biträdande rektor och forskningsansvarig vid Aalto-universitetet, har universitetet och sakkunniga vid Aalto Universitetsfastigheter redan tidigare, förutom de överenskomna åtgärderna, även föreslagit mera omfattande åtgärder med hjälp av vilka universitetet kan nå energisparmålet på 15 procent. 

Det görs för närvarande upp ett åtgärdsprogram för ett koldioxidneutralt Aalto 2030 och i det fastslås universitetets egna mål och åtgärder för att minska utsläppen. Man har åstadkommit markanta minskningar av utsläppen bland annat genom att utveckla den egna produktionen av förnybar energi, optimera lokaleffektiviteten och övergå till en upphandling av certifierad grön elektricitet.

Mindre gärningar vid sidan av mer omfattande åtgärder 

De senaste praktiska åtgärderna för att minska energiförbrukningen har redan påbörjats eller kommer att påbörjas under oktober-november. Det beräknas att universitetet under kampanjens gång sparar cirka 5 procent i energi genom att optimera värmeenergiförbrukningen, cirka 5 procent genom att vidta elenergirelaterade åtgärder och cirka 5 procent utifrån den verksamhet som gemenskapen bedriver. 

Temperaturen i byggnaderna sänks med 1–2 grader i de lokaler där det är ändamålsenligt. Förändringarna som gäller tiderna för när ventilationsapparaterna är i gång har styrts till de tider som byggnaderna är stängda och till de lokaler som används i lägre utsträckning, t.ex. trapphus. Avsikten är att minska elenergiförbrukningen bland annat genom att tillfälligt stänga alla allmänna campusbastur och säkerställa att belysningen i byggnaderna används efter behov och att de apparater som inte behöver vara i gång stängs av efter användningen.

Gemenskapen har en betydande roll när det gäller att minska energiförbrukningen

Aalto-universitetet uppmuntrar gemenskapen att fundera noggrannare över sin energiförbrukning och meddela eventuella energifällor via Aaltos webbsidor. Tack vare tips från Aalto-gemenskapen har man redan nu hittat nya potentiella energisparobjekt. Genom att exempelvis stänga av forskningsapparatur i laboratorierna efter användningen kan man påtagligt minska elförbrukningen i lokalerna i fråga.

Dessutom pågår det en utredning av bland annat en utökning av den egna produktionen av elenergi med hjälp av nya solkraftverk på campusområdet i Otnäs samt deltagande i en efterfrågeflexibel el- och fjärrvärmemarknad.

Universitetet och Aalto Universitetsfastigheter Ab är i egenskap av partner engagerade i statsförvaltningens gemensamma energisparkampanj Snäppet svalare. 
 
Begäran om intervju
Noora Stapleton, kommunikationsexpert (campus)
[email protected]
tel. 050 353 1525

Avslöja energitjuvar på Aalto-universitetets campus!

Betydande energisparåtgärder har genomförts på campus under flera år, men nu behöver vi även din hjälp.

Läs mer
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Läs mer

A wintery evening shoot of Aalto University campus when the sun is setting down, the School of Business main building in focus

Carbon Neutral Aalto 2030 action plan launches

Aalto University aims to be carbon neutral by 2030.

News
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Hållbar utveckling av campus

Campusets miljöpåverkan räknas utifrån energiförbruk, transportmöjligheter och sortering. Ett campus designat enligt hållbar utveckling är en central del av universitetets strategi.

Hållbarhet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

An aerial image from early autumn of a new building soon to be finished on campus.
Campus, Universitetet Publicerat:

Kide – nybyggets namn kristalliserar sambandet mellan olika vetenskapsgrenar

Namntävlingen för Otsvängen 2B gav huset ett nytt namn.
Opiskelijoita ja henkilökuntaa kuvattuna yläperspektiivista. Ihmiset kävelemässä eri suuntiin. Liikettä kuvassa.
Universitetet Publicerat:

Påverka vår levande strategi – svara på en enkät om universitetets förhandsöversikt 2023

Alla aaltoiter och partner är varmt välkomna att dela med sig av sina tankar genom att svara på en webbenkät senast den 30 september.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Otaniemi - kuva Unto Rautio
Campus, Universitetet Publicerat:

Förslag på hur du skulle använda 13 000 e för välbefinnandet av Aalto-universitetets studenter!

Lämna ditt förslag senast den 29.9.2023 som ett deltagande budgetprojekt för att förbättra studenternas välbefinnande på campus. En vinnare kommer att röstas fram från de genomförbara idéerna under år 2023.