Nyheter

Aalto-universitetet har ett energisparmål på 15 procent under ett år

Avsikten är att nå målet under de följande tolv månaderna med hjälp av åtgärder som riktar sig till universitetsbyggnaderna och insatser som utförs av Aalto-gemenskapen och övriga som använder campusområdet. Till de viktigaste åtgärderna hör att sänka inomhustemperaturen med 1–2 grader i de lokaler där det är möjligt.
Reflections of two people on solar panels. Light blue sky is reflected on the background.
Foto: Aalto-universitetet / Jaakko Kahilaniemi

Målet för Aalto-universitetet är att från och med oktober minska den totala energiförbrukningen på campusområdet i Otnäs, Aalto-universitetet Tölö och forskningsstationen Skoggård med 15 procent under ett år jämfört med siffrorna från året innan.

De mest omfattande sparåtgärderna gäller byggnaderna, men även aaltoiterna och övriga som använder campusområdet spelar en betydelsefull roll. Detta anmärkningsvärda mål bottnar i den globala energikrisen, som på samma gång har en accelererande effekt på de åtgärder som universitetet vidtar för att nå ett koldioxidneutralt campus. 

En minskad energiförbrukning och ett koldioxidneutralt campus har varit i centrum för verksamheten vid Aalto-universitetet under flera års tid. Enligt Ossi Naukkarinen, biträdande rektor och forskningsansvarig vid Aalto-universitetet, har universitetet och sakkunniga vid Aalto Universitetsfastigheter redan tidigare, förutom de överenskomna åtgärderna, även föreslagit mera omfattande åtgärder med hjälp av vilka universitetet kan nå energisparmålet på 15 procent. 

Det görs för närvarande upp ett åtgärdsprogram för ett koldioxidneutralt Aalto 2030 och i det fastslås universitetets egna mål och åtgärder för att minska utsläppen. Man har åstadkommit markanta minskningar av utsläppen bland annat genom att utveckla den egna produktionen av förnybar energi, optimera lokaleffektiviteten och övergå till en upphandling av certifierad grön elektricitet.

Mindre gärningar vid sidan av mer omfattande åtgärder 

De senaste praktiska åtgärderna för att minska energiförbrukningen har redan påbörjats eller kommer att påbörjas under oktober-november. Det beräknas att universitetet under kampanjens gång sparar cirka 5 procent i energi genom att optimera värmeenergiförbrukningen, cirka 5 procent genom att vidta elenergirelaterade åtgärder och cirka 5 procent utifrån den verksamhet som gemenskapen bedriver. 

Temperaturen i byggnaderna sänks med 1–2 grader i de lokaler där det är ändamålsenligt. Förändringarna som gäller tiderna för när ventilationsapparaterna är i gång har styrts till de tider som byggnaderna är stängda och till de lokaler som används i lägre utsträckning, t.ex. trapphus. Avsikten är att minska elenergiförbrukningen bland annat genom att tillfälligt stänga alla allmänna campusbastur och säkerställa att belysningen i byggnaderna används efter behov och att de apparater som inte behöver vara i gång stängs av efter användningen.

Gemenskapen har en betydande roll när det gäller att minska energiförbrukningen

Aalto-universitetet uppmuntrar gemenskapen att fundera noggrannare över sin energiförbrukning och meddela eventuella energifällor via Aaltos webbsidor. Tack vare tips från Aalto-gemenskapen har man redan nu hittat nya potentiella energisparobjekt. Genom att exempelvis stänga av forskningsapparatur i laboratorierna efter användningen kan man påtagligt minska elförbrukningen i lokalerna i fråga.

Dessutom pågår det en utredning av bland annat en utökning av den egna produktionen av elenergi med hjälp av nya solkraftverk på campusområdet i Otnäs samt deltagande i en efterfrågeflexibel el- och fjärrvärmemarknad.

Universitetet och Aalto Universitetsfastigheter Ab är i egenskap av partner engagerade i statsförvaltningens gemensamma energisparkampanj Snäppet svalare. 
 
Begäran om intervju
Noora Stapleton, kommunikationsexpert (campus)
[email protected]
tel. 050 353 1525

Avslöja energitjuvar på Aalto-universitetets campus!

Betydande energisparåtgärder har genomförts på campus under flera år, men nu behöver vi även din hjälp.

Läs mer
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Läs mer

A wintery evening shoot of Aalto University campus when the sun is setting down, the School of Business main building in focus

Carbon Neutral Aalto 2030 action plan launches

Aalto University aims to be carbon neutral by 2030.

News
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Hållbar utveckling av campus

Campusets miljöpåverkan räknas utifrån energiförbruk, transportmöjligheter och sortering. Ett campus designat enligt hållbar utveckling är en central del av universitetets strategi.

Hållbarhet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Sleeping Pod
Campus Publicerat:

Sovkapslar till campuset – föreslå en plats!

På studenternas önskemål kommer under våren–sommaren 2023 att placeras ut sovkapslar på campuset.
In the photo taken from the Väre building's lobby, people watching an exhibition and walking by
Campus Publicerat:

Enkät om favoritplatserna i Väre

Ta del av undersökningen som kartlägger stämningarna i Väre byggnaden och involverar dig i att undersöka objektets funktionalitet och komfort på ett nytt sätt! Undersökningen är avsedd för studenter och personal vid Aalto-universitetet.
AllWell 2022 Center
Studier, Universitetet Publicerat:

AllWell? - Den årliga enkäten om välbefinnande i studierna genomförs 15.2–1.3.2023

Genom den årliga AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna samlar vi in information om de studerandes upplevelser gällande undervisning, välbefinnande och studieförmåga samt kamratstöd. I år är enkäten öppen 15.2–1.3.2023. Enkäten skickas per e-post till alla andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Aalto BIZ Homecoming Day 2023, Pekka Mattila vetää keskustelua
Studier, Universitetet Publicerat:

Handelshögskolan erbjuder ett stort antal program och inriktningsalternativ, berättar Pekka Mattila, professor i marknadsföring

”Med de verktyg som vi kan erbjuda kan man avancera till sådana roller i vilka det på riktigt finns en möjlighet att påverka.”