Nyheter

Taavi Heikkilä, veteran inom andelsrörelsen, tillträder ny post vid Aalto-universitetet

Heikkiläs befattning Executive in Residence inrättas med donationsmedel. Finland är världens mest kooperativa land, och därför är det viktigt att branschen satsar på forskning och undervisning och samarbete mellan företagen och universitetet, säger donatorerna.
Kuvassa näkyy elokuun 1. päivänä Executive in Residence -tehtävässä aloittava Taavi Heikkilä. Kuva on SOK:n kuva.
SOK:s förra generaldirektör, bergsrådet EM Taavi Heikkilä, som våren 2022 promoveras till ekonomie doktor honoris causa tillträder den första augusti befattningen Executive in Residence vid Aalto-universitetets handelshögskola. Bild: SOK-koncernen.

SOK:s förra generaldirektör, bergsrådet EM Taavi Heikkilä, har utsetts till den femåriga uppgiften Executive in Residence (EiR) som inrättas med donationsmedel vid Aalto-universitetets handelshögskola. Ett centralt tema för uppgiften, som förläggs till Institutionen för marknadsföring, är kooperativ verksamhet.

Heikkilä som tillträder posten den 1 augusti säger att han särskilt ser fram emot att möta studerandena.

"Jag väntar också med spänning på att bygga broar mellan kompetensen vid Aalto och företagens behov. Det är lyckligt att min erfarenhet av modern kooperativ verksamhet och ansvarsfullhet stöder Aaltos framgångshistoria", säger han.

Taavi Heikkilä har en lång och mångsidig erfarenhet både av kooperativ verksamhet och detaljhandel och dessutom en gedigen bakgrund inom ekonomiförvaltning och strategiskt ledarskap. Vid Aalto kommer hans uppgifter att bestå av att bygga och utveckla relationerna till intressentgrupper, starta nya forskningsinitiativ samt stärka och diversifiera undervisningen. Centralt är också aktiv medverkan i samhällsdebatten.

Executive in Residence i kooperativ verksamhet är Aalto-universitetets första med donationsmedel grundade EiR-uppgift. Sami Karhu, verkställande direktör för Pellervo Coop Center och sekreterare för Osuustoiminnan neuvottelukunta (Delegationen för kooperativ verksamhet)är initiativtagare till projektet, och han letade också upp projektets donatorer. I bakgrunden till donationerna ligger oron hos experter på kooperativ verksamhet för att forskningen och undervisningen på området är otillräcklig.

"Forskning och undervisning om andelsverksamhet och samarbetet mellan universiteten och kooperativa företag är särskilt viktigt just i Finland, eftersom vi är världens mest kooperativa land. Kunskap om den kooperativa modellen är viktig också för att många av adepterna i Handelshögskolan kommer att ha ett kooperativt företag som arbetsgivare", berättar Sami Karhu.

Den nya Executive in Residence-uppgiften har stötts av Pellervo, OP-ryhmän Tutkimussäätiö (OP Gruppens Forskningsstiftelse), Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), Helsingfors Handelslag Elanto, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, Nylands Andelsbank, Östnylands Andelsbank, Helsingforsnejdens Andelsbank, Andelslaget Tradeka och Metsäliitto Osuuskunta.

Executive in Residence-uppgifterna är viktiga för Handelshögskolan eftersom de stöder skolans ambition att bygga broar mellan det praktiska affärslivet och skolans forsknings- och undervisningsarbete. Uppgifternas innehåll bestäms alltid särskilt utifrån skolans behov och den speciella kompetensen hos postens potentiella innehavare.

"Taavi Heikkilä har mycket att ge våra forskare och framför allt våra studerande på ett område där Finland ligger i täten också i en internationell jämförelse. Via honom får också aktörerna på det kooperativa fältet ännu bättre möjligheter att utnyttja Handelshögskolans kompetens. Den nya Executive in Residence-uppgiften är ett mycket välkommet tillskott till vår verksamhet. Jag ser fram emot de möjligheter den skapar och riktar ett varmt tack till projektets initiativtagare och donatorer", säger Handelshögskolans dekanus Timo Korkeamäki.

Benämningen Executive in Residence används om ansedda personer inom den högre ledningen, akademiska eller samhälleliga ledare eller experter, vilka kallats till Aalto-universitetet. Till innehållet liknar EiR-uppgifterna arbetslivsprofessurer, men de förutsätter inte doktorsexamen. För närvarande verkar Esko Aho, Gautam Basu, Bruce Oreck, Juhani Pekkala, Osmo Soininvaara och Juha Äkräs i Executive in Residence-uppgifter i Handelshögskolan.

Sju miljoner medlemskap

Kooperativ verksamhet är en form av ekonomi, där ägarskapet i ett företag fördelas lika på alla ägare. Målet är att ge ägarna bestående nytta för deras dagliga behov, vilket är möjligt bara genom en framgångsrik affärsverksamhet. De kooperativa företagens verksamhet styrs av demokratins spelregler.

I Finland finns för närvarande sju miljoner medlemskap i andelslag och ömsesidiga försäkringsbolag, och ett avsevärt antal vuxna personer är medlemmar i flera än ett kooperativt företag. Sådana företag finns på många områden, såsom inom handeln, bank- och försäkringssektorn, livsmedelsindustrin, skogsindustrin, hotell- och restaurangbranschen samt inom drivmedelshandeln.

Tillägsinformation:

Taavi Heikkilä
[email protected]
050 68037

Dekanus Timo Korkeamäki, Aalto-universitetets Handelshögskola
[email protected]
040 483 4060

Information i frågor gällande donationer:

Helena Salminen, Aalto-universitetets donatorsrelationer
[email protected]
050 475 7108

Kauppakorkeakoulun Cafe Kylterin edusta.

School of Business – Building the future

At the School of Business, we work for better business and a better society by educating future talents.

School of Business
Proceccion in Töölö

Aalto University School of Business confers ten new honorary doctors

The School of Business' ceremonial conferment will be organized in May 2022

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Forskning och konst Publicerat:

Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Ilkka Niemelä in his official black ceremony clothes giving speech
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Ilkka Niemeläs budskap till Finlands regering: Innovationer och den hållbara tillväxten försvinner om riktlinjerna för invandring genomförs

Internationaliseringen har påskyndat uppkomsten av nya innovationer och röjt banan för många finländska tillväxtföretag som fått sin början vid Aalto. Av Aalto-universitetets akademiska personal är redan nästan hälften från ett annat land än Finland och Aalto har studerande från över 100 länder.