Industrial Internet Campus

Industrial Internet Campus

Forskning

Forskningen vid Industrial Internet Campus utförs vid Högskolorna för ingenjörsvetenskap, teknikvetenskaper och kemiteknik. Majoriteten av vår forskning handlar om tillverkning samt byggnadsdesign och -konstruktion.
Industrial Internet Campus_Research

Tillverkning

5G meets Industrial Internet (5G@II)

Hur ska företag kunna hantera och få åtkomst till upp emot 50 miljarder smarta sensorer och andra enheter för att skapa mervärde för framtida applikationer inom industriellt internet? I projektet 5G meets Industrial Internet studerar vi applikationen av 5G-infrastruktur och -arkitektur för att kunna erbjuda en kostnadseffektiv, globalt skalbar och säker grund för industriellt internet i framtiden. Detta görs genom att skapa en plan för ett 5G-tjänsteförvaltningssystem och sen testköra denna på utvalda industriella användningsfall vid plattformen för Aalto Industrial Internet Campus (AIIC), förstärkt av TAKE-5 5G platform. Kontakt: professor Martti Mäntylä, Aalto-universitetet.

Digital Disruption of Industry (DDI) 

I projektet Digital Disruption of Industry (DDI) studeras digitaliseringens påverkan på det finska samhället genom industrins ögon. Det sexåriga projektet (2015-2020) finansieras av Rådet för strategisk forskning vid Finlands akademi. Rådet erbjuder finansiering för långsiktig och programbaserad forskning som är inriktad på att finna lösningar till det finska samhällets stora utmaningar.

Factory of the Future 

Projektet omvandlar Finlands tillverkningsindustri till ett flexibelt högteknologiskt leverantörsnätverk av olika tillverkningstjänster och sammanföring av produktionsaktiviteter. Kontakt: professor Valeriy Vyatking, Aalto-universitetet.

Finnish Industry New Age 3D

Projektets mål är att förbättra den finländska gjuteri- och tillverkningsindustrins förmåga att använda digital teknik såsom industriellt internet och 3D-skrivare. Kontakt: Roy Björkstrand, Aalto-universitetet

TwinRotor

I TwinRotor-projektet kommer vi förbättra beteendet hos roterande maskineri genom att använda en digital tvilling förenat med metoder för industriellt internet, för att stöda förbättrat dataflöde mellan maskineri, simulationsbaserade virtuella sensorer och tillämpad big-data-analys. Detta kommer leda till insikter om hur roterande maskineri kan förbättras och till en högre maskinoperativ effektivitet samt en högre kvalitet av produkter tillverkade av maskinen. Det bredare vetenskapliga målet är att studera hur metoder för industriellt internet kan tillämpas specifikt inom komplex ingenjörsteknik. Kontakt: professor Petri Kuosmanen, Aalto-universitetet

SmartCom

SmartCom kommer utveckla och etablera grunden för en entydig, universell, säker och konstant kommunikation av metrologisk data inom sakernas internet (IoT) och Industry 4.0. Två europeiska forskarprojekt kommer utveckla ett formellt ramverk för överföring av metrologisk data på grundval av SI samt en sammanhängande metrologisk infrastruktur för tillförlitlig utvärdering och kommunikation av kvantitativa data och dess kvalitet i IoT-nätverk över hela världen. Det sker som en del av European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) med en total EU-finansiering på 3,6 miljarder €. De treåriga (maj 2018- juni 2021) projekten är

  • SmartCom - det huvudsakliga uppdraget är att etablera ett säkert, entydigt och enhetligt utbyte av data i alla kommunikationsnätverk där metrologisk data används. SmartComs huvudforskare vid Aalto-universitetet är professor Petri Kuosmanen.

  • Met4FoF - med målet att utveckla ett metrologiskt ramverk för utvärderingen av mätosäkerheter för den fullständiga livscykeln av uppmätt data i industriella IoT-nätverk.

DigiTwin

Forskningsprojektet DigiTwin använder sig av en travers, utrustad med omfattande digitala system, som donerades till Aalto-universitetet av Konecranes 2016. Digitala tvillingars största potential och forskningsprojektets fokus ligger på att koppla samman traversen med dess digitala tvilling vid produktkonfiguration, produktdesign samt i produktlivscykeln. Projektets partner är Konecranes, Siemens Osakeyhtiö, Ideal PLM, RD Velho och Remion. Ett större nätverk kommer också etableras med företag och organisationer som kan dra fördel av forskningen. Digitala tvillingar kan användas på alla möjliga sorters industriprodukter och målet med forskningsprojektet är att utveckla metoder och lösningar som kan gagna hela den finska industrin i dess digitala omvandling. Projektet finansieras av Business Finland. kontakt: Juuso Autiosalo.

Bygg och anläggning

Building an IoT Open innovation Ecosystem for connected smart objects (bIoTope)

bIoTope-projektet lägger grunden för att skapa öppna innovationsekosystem, genom att erbjuda en plattform som gör det möjligt för företag att enkelt skapa nya IoT-system och att snabbt skörda tillgänglig information genom att använda avancerade Systems-of-Systems (SoS)-kapaciteter för uppkopplade smarta föremål - med minimala investeringar.

H2020 projektpartner innefattar Aalto-universitetet, Universite du Luxembourg, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Fraunhofer, BIBA, CSIRO, The Open Group, BMW, Eccenca, OpenDataSoft, Cityzen Data, Holonix, Itrust Consulting, Enervent, Control Things, S-practice, Forum Virium Helsinki, GrandLyon, IRISnet, cirb.brussels, Bruxelles Mobilite, ITMO University. Kontakt: PI-professor Kary Främling.

Improving the life-cycle value of buildings (DIGIBUILD)

Målet med projektet är ett teknik- och prestationsdrivet företagsekosystem där byggnader och byggsystem som är i användning kontinuerligt förbättras och förnyas för att kunna använda de bästa tillgängliga lösningarna.

Vi utvecklar en översiktsbild för utformningen av system och operativa processer för det kontinuerliga förbättrandet av den byggda miljön. Projektet sträcker sig mellan 1.3.2016 -28.2.2018.  Kontakt: PI-professor Jan Holmström

Direct Digital Construction 

Direkt digital anläggning är ett koncept för att kontinuerligt förbättra verksamheten hos anläggninsindustrin genom att fånga upp möjligheter som ges av nya teknologier. Anläggningsarbetet görs direkt utifrån designmodellen utan installation, verktyg eller tolkning. Kontakt: Lektor Antti Peltokorpi.  

Industrial Internet in Smart Buildings

I projektet byggs integrerade IoT-lösningar som problemfritt delar data mellan olika system som används i byggnader. På ett kontor skulle det kunna innebära åtkomst av information om lediga konferensrum eller längden på kön till kafeterian, samt att enkelt kunna justera temperaturen och ljussättningen vid ditt skrivbord. Kontakt: professor Heikki Ihasalo

Intelligent Construction Site (iCONS) 

I det här forskarprojektet vill vi revolutionera anläggningsförvaltningen genom intelligenta datadrivna system. iCONS finansieras av Utvecklingscentret för teknologi och innovationer Tekes och är ett konsortium bestående av åtta finska företag, inklusive slutanvändare från sektioner inom bygg och fartygsbyggnad, mjukvaruföretag och en stor teleoperatör.

Projektet stöds av ett nätverk av internationella samarbetspartner från fyra länder: USA, Kina, Brasilien och Israel. Anläggningsföretag i USA, Kina och Brasilien kommer utvärdera iCONS-lösningarnas internationella företagspotential samt testköra dem i sina länder. Ledande universitet från varje land koordinerar lokala fallstudier och stöder projektet genom att ge tillgång till tidigare forskning och teknik, samt genom att starta sina egna parallella forskarprojekt. Projektet pågår 2016-2018. Kontakt: professor Olli Seppänen.

IoT to optimize buildings energy usage (REINO)

Projektet utvecklar intelligent kontrollering av energianvändning i bostads- och kontorsbyggnader tillsammans med finska företag. Byggnader konsumerar omkring 40% av den totala globala energikonsumtionen. Att kunna spara in 10% skulle bara i Europa innebära en marknad på 27 miljarder euro årligen. Ökningen av förnybar elektricitetsproduktion höjer kraven på flexibiliteten i resten av energisystemet. Det här projektet utvecklar intelligent förvaltning av efterfrågan i energisystemet, tillsammans med finska företags tillväxtmål. Styralgoritmerna som utvecklas i projektet kommer vara justerbara beroende på situation och flexibilitetsmål. Styralgoritmerna kan också tillåta en tillfällig försämring av förhållandena i en lokal (värme, luftkonditionering, kylning, etc), där gränserna specificeras av användaren. På så vis kan användaren sänka sina energikostnader. Projektet utvecklar dessa styrenheter och -algoritmer och demonstrerar dem i riktiga byggnader, uppskattar uppnådda kostnadsbesparingar samt hjälper företag att växa internationellt. Företagen som deltar i REINO är: Finnish Energy, Fidelix, Fourdeg, Granlund, Residentia, Solixi och SRV. Dessutom deltar Aalto University Campus & Real Estate i projektet. Huvudfinansiär är Tekes som en del av deras finansieringsverktyg Challenge Finland. Projektet är kopplat till Aalto-universitetets forskning inom områdena industriellt internet och energi. Kontakt: Professor Sanna Syri, Aalto-universitetet.

RealGo

Projektet utvecklar nya tillvägagångssätt för bygg- och anläggningsföretag för att förbättra användningen av digitala lösningar. Teststudier innefattar inomhusluft som skräddarsys efter användarens preferenser genom Aalto Space app och nya företagskoncept för smarta byggnadstjänster. Kontakt: Antti Säynäjoki

RealityCapture

I projektet Reality Capture är forskningen fokuserad på automatisk övervakning av ett anläggningsprojekt genom användandet av laserskanning och fotogrammetri. Kontakt: Professor Olli Seppänen

Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)

Det här EU H2020-projektet kommer fastställa en federationsarkitektur för IoT och utveckla motsvarande ramverk, utveckla och utvärdera federationsramverket i fältstudier, utvärdera den kommersiella gångbarheten, samt etablera att IoT-federation skapar stora möjligheter. Projektet pågår 2018-2020. Kontakt: PI-professor Pekka Nikander.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: