Stipendier och bidrag

Teknos-Winter-fondens stipendier

Aalto-universitetets högskola för kemiteknik tillkännager årligen Teknos-Winter-fondstipendier för begåvade studerande med huvudämne i Sustainable Metals Processing och Functional Materials.

Aalto-universitetets högskola för kemiteknik utlyser årligen stipendier från Teknos-Winter-fonden. Stipendier delas ut från fonden till studerande med huvudämne i Sustainable Metals Processing och Functional Materials. 

Antalet och summan på stipendierna meddelas årligen. De beviljade stipendierna betalas ut i en delbetalning. Detta stipendium kan endast beviljas en gång för en studerande.

Vid utdelning av stipendier läggs vikt vid studiernas inriktning mot bearbetning och användning av material, god akademisk framgång (genomsnittet av studierna är minst 3, studier genomförda i genomsnitt 55 sp/år) och internationalisering relaterad till studier, såsom genomförd eller planerad utbytesperiod. Att söka stipendiet för att göra ett diplomarbete är möjligt med förutsättning att diplomarbetet är obetalt och inga andra stipendier har beviljats för det.

Ansökningstid: 6 – 31 maj 2024

Aalto-universitetets högskola för kemiteknik tillkännager att Teknos-Winter-fondens stipendier är öppna för ansökningar.

Fonden beviljar upp till 3 stipendier på 1000 euro. 

Ansökan görs elektroniskt:  https://forms.aalto.fi/s/grantsForm?grant_id=a4jQt0000000oEX 

Ansökan ska vara inlämnad senast 31.05.2024. 

För ytterligare information vänligen kontakta chefen för studieärenden Anni Rintala via e-post: [email protected]

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: