Donera en framtid

Stöd studerande vid universiteten i Ukraina

Aalto-universitet stöder studerande vid universiteten i Ukraina genom att erbjuda avgiftsfri studieplatser. Genom att skänka pengar hjälper du oss täcka levnadskostnaderna i Finland för studerande från Ukraina.
Aalto flags in Ukraine colours

Aalto-universitet stöder studerande vid universiteten i Ukraina genom att erbjuda avgiftsfri studieplatser. Avgiftsfri studierätt kan sökas av ukrainare som studerar vid universitet i Ukraina samt av examensstuderande från Ukraina som fått asyl och vars studier avbrutits av kriget. De studerande kan delta i enskilda kurser med studierätt för fristående studier. De studerande kan också senare söka till Aalto-universitetets kandidat- eller magisterprogram.

Stöd studerande vid universiteten i Ukraina

Du har nu möjlighet att hjälpa studerande från Ukraina under den humanitära krisen.

Donationerna till Aalto-universitetets Ukraina-fond går till stipendier som beviljas studerande för att täcka de studerandes levnadskostnader under studierna. 

Stipendiet är 800 euro i månaden och beviljas 20 studerande med studierätt för fristående studier. Stipendiet börjar då den studerande börjar studierna och betalas som längst ut till den 31 juli 2023. Den studerande får dessutom 400 euro i resestipendium när studierna börjar.

Donationerna till Ukraina-fonden har stor betydelse för studerande från Ukraina. De gör att de kan fortsätta sina studier som avbrutits av kriget under den humanitära krisen.

På Aalto vill vi hjälpa studerande från Ukraina mitt i nöden. Donationerna hjälper studerande att fortsätta sina studier under den krisen.

Petri Suomala, vicerektor med ansvar för undervisningen vid Aalto-universitetet

The impact

The feedback students have shared with us indicates that they appreciate greatly the opportunity and that the support, we as a community have been able to offer, really does make a difference in their day to day life. Besides enabling the continuation of their studies, the scholarship also has a mental impact: the financial aid is a testimonial of communality and caring. 

Living in a foreign country without one's social network is challenging as it is, not to mention the worry and grief that are inevitably present in the students' lives. In times of crisis, the importance of maintaining continuity is underscored: being able to rely on continuing their education and having a stable income for the upcoming month and semester significantly alleviates stress.

Even though the emotional turmoil is obvious, the students have advanced in their studies and started to build their lives in Finland with an admirable attitude.

Some of the students have decided to apply for bachelor’s or master’s degree studies after their separate study right expires. It is wonderful to see that we, as a community, have been able to create such a welcoming atmosphere, in the midst of this crisis, that students are planning on staying in Finland. This is a true community effort and our donors are an important part of the success. Thank you all! 

Aalto flags in Ukraine colours

Stöd studerande vid universiteten i Ukraina

Hjälp dem fortsätta sina studier under krisen

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp

Vill du få mer information, stöd forskare som flyr kriget i Ukraine, eller funderar du på att skänka ett större belopp?

Nora Rahnasto från Aaltos givarrelationer svarar på dina frågor kring donation. Kontakta Nora om du har frågor eller om du funderar på att skänka minst 10 000 euro.

 Nora Rahnasto

Nora Rahnasto

Givarrelationer, privatpersoner och testamentsgåva

Question and answers

Below are some answers to commonly asked questions related to donations to Ukraine's university students.

Aalto-universitetet erbjuder gästforskarplatser för forskare som flyr kriget i Ukraina

Nästan 250 donationer hittills för ukrainska studerandes studier vid Aalto.

Lue lisää
Siniset ja keltaiset liput.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: