Donera en framtid

Donera till Högskolan för elektroteknik

Tänk om man i framtiden inte ser skillnad på armproteser och riktiga armar? Eller om människor kunde höra ett läckande gasrör och trasig elektriska apparater som producerar ultraljud? Eller om smarta textiler kunde rädda människoliv? Tänk om satelliter förstördes i slutet av sin livscykel utan att lämna skräp i rymden? Kom med och möjliggör en hållbar framtid fylld av under!
Radiokaiuton huone Otaniemessä. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen
En donation till Högskolan för elektroteknik stöder utvecklingen av ett modernt, elbaserat och hållbart samhälle.

Utöver elektricitet och smarta elnät fokuserar våra forskare och studerande på teknologisk utveckling i anknytning till mänsklighetens stora problem såsom klimatförändringen, sinande material och en åldrande befolkning. Våra djärva vägvisare sätter sina kunskaper, färdigheter och kreativitet på spel för nya innovationer och ett hållbart samhälle och miljö.

Elektricitet behövs överallt, från mänsklighetens stora infrastrukturer till små tillämpningar inom nanoteknik och elektronik, vilket innebär att utbildning och forskning inom detta område berör oss alla.

Årligen täcks mindre än 60 % av vår budget av undervisnings- och kulturministeriets budget. Den återstående finansieringen samlas in från övriga källor såsom privata donationer. Därför är alla donationer oberoende av storlek synnerligen viktiga.

Donera till Högskolan för elektroteknik och bidra till att skapa en hållbar framtid!

aalto_university_robotics_lab_markus_sommers_02_Original.jpg

En åldrande befolkning

Den åldrande befolkningen är ett stort ämne som vi vid Högskolan för elektroteknik också söker svar på. 

Bärbar teknologi innebär apparater som fästs vid kroppen som accessoarer eller textiler. Utöver hälsouppgifter i realtid kan till exempel smarta handskar användas för att träna upp förmågan att greppa tag i föremål och rehabilitera störningar i känselsinnet.

Taligenkänning är spelar en central roll till exempel i talstyrda applikationer och tjänster för undertexter. På den internationella arenan utvecklas tekniken på engelska så det finns efterfrågan på inhemsk forskning på finska.

I och med den övriga digitaliseringen blir också servicerobotik allt vanligare inom social- och hälsovården. Det är sannolikt att olika vårdrobotar kommer att vara en del av sjukskötares vardag på 2030-talet. Robotar kan ge logistisk hjälp vid transport av mat och tvätt, men också anvisa om rätt tajmat läkemedelsintag och ge rehabiliteringshjälp.

Aalto University Electricity workshop

Smart husteknik

Smart husteknik innebär inte – åtminstone inte enbart – hologram från science fiction-filmer. Syftet med en smarta byggnader är framför allt att vara ett användbart verktyg som underlättar vardagen. Det är fråga om teknik, men människan står i centrum för allt. I praktiken kan det till exempel innebära att grannar har ett gemensamt där de kan hyra gemensamma verktyg.

Smart husteknik handlar inte bara om teknisk utveckling, utan om att kombinera förståelse för människors beteende med teknik.

Vi kommer även i fortsättningen att behöva byggare av en ansvarsfull och smart värld. Vi behöver lösningsorienterade proffs som tryggar samhällets funktion. 

Vi behöver experter inom elektroteknik.

Blicken mot framtiden

De stora utmaningar som mänskligheten står inför kräver experter som å ena sidan blickar långt ut i rymden och å andra sidan kräver de verksamhet människor emellan.

Donera och var med och bidra till att vi också i framtiden har experter inom automation, robotik, informationsteknologi, elektronik och elektroteknik samt bioinformationsteknik.

Genom att donera till Högskolan för elektroteknik 

  1. bidrar du till stöda utbildningen av framtidens experter i elektroteknik
  2. stärker du Finlands konkurrenskraft genom att stöda toppforskning inom elektroteknik
  3. är du med och bygger ett modernt, elbaserat och hållbart samhälle.


Vårt uppdrag är inte lätt när den offentliga ekonomin stramas åt. Det går dock inte att spara på vetenskap och forskning, därför är donationer som tryggar högkvalitativ utbildning och forskning viktigare än någonsin.

 Tutkimustyössä hyödynnetään Aalto-yliopiston radiokaiutonta huonetta Otaniemessä. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Högskolan för elektroteknik

Genom att donera till Högskolan för elektroteknik bidrar du till att bygga en mer intelligent, ansvarsfull och hållbar framtid.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp

Överväger du en större donation till Högskolan för elektroteknik? 

Om du överväger en donation på över 10 000 euro, vänligen kontakta Nora Rahnasto (privata donationer) eller Simo Kohonen (organisationsdonationer).

 Nora Rahnasto

Nora Rahnasto

Givarrelationer
 Simo Kohonen

Simo Kohonen

Givarrelationer

Vad gör vi vid Högskolan för elektroteknik?

De studerande vid Högskolan för elektroteknik är modiga ifrågasättare samt skapare av ett fungerande samhälle, som med hjälp av digitalisering och teknik löser mänsklighetens stora utmaningar, såsom klimatförändringen, materialbristen och den åldrande befolkningen.

Högskolan utbildar yrkesverksamma inom sitt område vid tre institutioner och en fristående enhet: institutionen för informations- och kommunikationsteknik, institutionen för elektronik och nanoteknik, institutionen för elektroteknik och automation samt Skoggård radioforskningsinstitut.

De studerande som utbildas vid högskolan utexamineras till att bli verksamma inom centrala samhällssektorer, såsom hälsoteknik, rymdteknik och energilösningar.

Högskolan för elektroteknik
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat