Donera en framtid

Lämna ditt arv för en bättre framtid

Lämna ditt arv för en bättre framtid och hjälp de kommande generationerna genom att stöda långsiktigt forsknings-, undervisnings-, och innovationsarbete. Genom att komma ihåg Aalto-universitetet i ditt testamente lämnar du ett arv för en hållbar framtid och visar din uppskattning för aktörer inom vetenskap och konst.
A Civil Engineering Student working on a water engineering project

Varför behöver universitetet testamentsgåvor?

Universiteten har en central roll som vägvisare inom utveckling och för att inspirera företagsvärlden. Även om samhället förändras får vetenskap och konst inte stanna upp – tvärtom behöver de vara med och driva på förändring.

Visste du att ungefär 60 % av Aaltos utgifter täcks av undervisnings- och kulturministeriets årsbudget medan 40 % täcks av andra källor? Donationer spelar alltså en stor roll för universitetets verksamhet.

Vid Aalto fokuserar vi på att göra livet hållbart både nu och i framtiden. Dagens studerande är morgondagens yrkesproffs. Vi måste redan nu svara på framtidens expertbrist och garantera utbildning som ger de unga verktyg till framgång. Samtidigt stöder vi Finlands konkurrenskraft och ställning på världsmarknaden. 

Forskningsarbete är långsiktigt och därmed också dyrt, och alla fantastiska idéer leder inte till banbrytande innovationer. För att kunna planera och genomföra långsiktiga forskningsprojekt ska finansieringen vara tryggad på lång sikt.

Testamentsgåvor låter oss

  1. Skapa banbrytande och hållbara lösningar på globala problem.
  2. Utbilda framtidens experter för samhällets nyckelpositioner.
  3. Vi erbjuder tvärvetenskaplig miljö för lärande och forskning samt för nya slags kreativa lösningar.


Genom att komma ihåg Aalto-universitetet i ditt testamente lämnar du ditt arv för en hållbar framtid.

Din sista vilja kan vara första steget för något nytt. En testamentsgåva till universitetet är en gärning för en bättre framtid

Ilkka Niemelä, Aalto-universitetets rektor

Vem kan göra en testamentdonation?

Du kan donera om du vill. Var och en har sina egna skäl och motiveringar att dela med sig av sina tillgångar, och alla fattar beslut enligt sina egna värderingar. 

Personer som ger testamentsgåvor uppskattar utbildningen de själva fått och vill tacka för verktygen de fått för arbetslivet. Vissa vill ge tillbaka: stöda unga studerande eller forskare på samma sätt som de själva någon gång fått bidrag, stipendium eller varit del av något särskilt projekt. För andra är en testamentsgåva ett sätt att sätta det goda i omlopp medan någon annan igen vill värna om framtidens generationer genom att stöda utvecklingen av vetenskap och konst. 

Det finns många olika orsaker men alla testamentsgåvor är värdefulla.

Vägen från idé till inflytande är lång. Genom att donera till Aalto-universitetet stöder du högklassig forskning och hjälper oss göra genombrott inom vetenskap, konst, teknik och ekonomi samt i skärningspunkterna mellan dem – nu och i framtiden. Därför är också din donation viktig.

Hur ger jag en testamentsgåva?

Det lönar sig att vara noggrann när man upprättar sitt testamente, men det är inte alls så besvärligt som man kan föreställa sig. Läs tips från en jurist nedan och beställ guiden för att ge testamentsgåvor. Du kan också kontakta oss direkt med alla frågor som rör testamentsgåvor till Aalto-universitetet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

 Nora Rahnasto

Nora Rahnasto

Testamentdonering
Kolmannen-vuosikurssin arkkitehtiopiskelijoita vuonna 1921

Annikki Paasikivis fond har en betydande inverkan på många generationer av studerande

Arkitekt Annikki Paasikivis stipendiefond utgör en aktiv del av utbildningsfonderna vid Aalto-universitetet. Ur fonden som grundades på 1950-talet delas årligen tiotals stipendier ut till arkitektstuderande.

Donera en framtid
Kuvassa Kalevi Hyyrynen, kuva: Hyyrysen kotialbumi

Two suitcases and one man

Life is a game and this – working and studying – is my way of playing it, Kalevi Hyyrynen used to say. The Aalto alumnus, who remembered his alma mater generously in his will, was keen on learning new things throughout his life.

News
Olof Rehn

Det här är bra att veta när du tänker göra en testamentsdonation

Advokat Olof Rehn från Advokatbyrå Rehn & Co svarar på våra frågor om testamentsdonationer.

Donera en framtid
Girl sitting on a tree with a magnifying glass

Vi skapar morgondagen i dag

Genom att donera till Aalto-universitetet Junior bidrar du till att skapa en värld där barn och unga är medvetna om sin potential samt fulla av hopp och mod att ta itu med morgondagens problem.

Donera en framtid
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: