Donera en framtid

Vi skapar morgondagen i dag

Kom med och gör det möjligt för barn och unga att prova sina egna idéer, sporrar dem att tro på sin egen potential och att hitta sina egna intressen. Genom att donera till Aalto-universitetet Junior stöder nyfikna barn och unga och glädjefylld undervisning. Med vetenskap och kreativitet som verktyg rör vi oss mot en hållbar framtid.
Girl sitting on a tree with a magnifying glass

Nyfikenhet som superkraft

Världen står inför stora utmaningar både idag och imorgon. I ett barns ögon kan världsläget och nyheterna te sig ångestfyllda och förvirrande. Därför vill vi erbjuda möjligheter och verktyg för att bearbeta information, för lösningsorienterat tänkande och för att bygga självförtroendet. 

I en värld under ständig förändring fungerar inte längre gamla lösningar. Vi behöver nya sätt att se på världen. Junior stöder nyfikna och målinriktade tänkare, det vill säga morgondagens mångvetenskapliga och fördomsfria experter.

Nyfikenhet och tro på den egna potentialen som uppfinnare av lösningar är viktiga egenskaper för nästa generations skapare av en hållbar framtid.

När nyfikenheten är gränslös går det att göra vad som helst.

Rohkeat tulevaisuuden tekijät

Aalto-yliopisto Junior perustettiin, koska haluamme toiminnallamme auttaa luomaan sellaisen huomisen yhteiskunnan, jossa lapset ja nuoret pääsevät toteuttamaan itseään ja rohkaistuvat tarttumaan toimeen.

Haluamme varmistua, että nuoret löytävät oman alansa, jossa he pääsevät kokemaan onnistumisen hetkiä. Positiivisten kokemusten kartuttaminen ja vaihtoehtojen valottaminen jo nuorella iällä ovat tärkeitä tekijöitä tulevaisuuden valintoja tehdessä –huominen tehdään jo tänään.

Aalto-yliopisto Junior innostaa ja motivoi tulevaisuuden tekijöitä taiteen, tieteen, teknologian ja talouden aloilla. 

Junior on kaikkien uteliaiden ja uskaliaiden kotipesä.

A young girl wearing a lab coat and looking to the future

Framtidens djärva skapare

Aalto-universitetet Junior grundades för att vi vill vara med och skapa morgondagens samhälle där barn och unga kan förverkliga sig själva och modigt agera.

Vi vill se till att unga människor hittar sitt eget område där de kan uppleva stunder av framgång. Att samla på sig positiva erfarenheter och belysa alternativ redan i en ung ålder är viktiga faktorer för att göra framtida val – morgondagen skapas idag.

Aalto-universitetet Junior inspirerar och motiverar framtidens experter inom konst, vetenskap, teknologi och ekonomi. 

Junior är hem för alla nyfikna och våghalsiga människor.

A young boy wearing a lab coat in the chem lab

Vi skapar morgondagen i dag

Välkommen att stöda framtidens experter!

Genom att donera till Aalto-universitetet Junior

  1. inspirerar du framtidens experter inom konst, vetenskap, teknologi och ekonomi
  2. stöder du barn och unga från olika bakgrund att ägna sig åt konst och vetenskap
  3. hjälper du oss att utöka vår verksamhet så att vi kan nå ännu fler barn och unga i framtiden.
Aalto Junior - a little girl wearing a lab coat

Donera till Aalto-universitetet Junior!

Genom att donera till Aalto-universitetet Junior bidrar du till att skapa en värld där barn och unga är medvetna om sin potential samt fulla av hopp och mod att ta itu med morgondagens problem.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp

Överväger du en större donation eller vill du ha mer information?

Helena Salminen vid Aaltos team för givarrelationer diskuterar gärna alla frågor som rör Aalto Junior med dig. Kontakta Helena om du har frågor eller om du överväger en donation på minst 10 000 euro.

 Helena Salminen

Helena Salminen

Givarrelationer

Mångsidig verksamhet för alla

Vi erbjuder barn och unga med olika bakgrund nya erfarenheter av vad konst och vetenskap är och vem som kan studera inom dessa områden. Genom att visa exempel och synliggöra möjligheter berättar vi för eleverna hur vem som helst, oavsett kön, bakgrund eller särskild begåvning, kan sikta på det område de väljer.

Juniors innehåll är uppbyggt kring universitetets egna fokusområden för forskning. Barn och unga får bekanta sig med bland annat hållbara energilösningar, den mångsidiga konst- och designvärlden, området för hälsa och välbefinnande, data- och kommunikationsteknik, mångsidiga material och hållbar användning av naturresurser, den globala affärsvärldens dynamik samt byggande av människocentrerade boendemiljöer.

Aalto-universitetet Junior inspirerar och motiverar framtidens aktörer genom att:

  • Ordna meningsfulla aktiviteter för barn inom konst, naturvetenskap, teknik och ekonomi i form av läger, klubbar och familjeevenemang.
  • Hjälpa högstadie- och gymnasieelever att dyka djupare in i vetenskapens och konstens värld genom en mängd olika evenemang, kurser, föreläsningar och läger. Samtidigt får unga vuxna träffa de bästa inom sin bransch och andra vetenskaps- och konstentusiaster.
  • Stöda lärarnas arbete genom att ordna studiebesök, workshoppar, utbildningar och andra tjänster som underlättar skolvardagen.

Aalto-universitetet Junior nådde ut till 28 000 barn och unga i fjol

Tusentals rader kod, hundratals meter smältlim och otaliga frågor! Aalto-universitetet Junior har redan i fem år inspirerat barn och unga att utforska och ifrågasätta.

Aalto junior students

Pröva hemma

Här hit­tar du inspirerande veten­skaps- och kon­star­beten, som du lätt kan prö­va på hem­ma!

Kuvakollaasi kotona toteutettavista tiedetöistä, kuten muovailuvahasta, origameista, valomaalauksesta ja katapultista

Aalto-yliopisto Junior

Aalto-universitetet Junior erbjuder konst, vetenskap, teknologi och ekonomi åt barn, unga och lärare.

Läs mer om Aalto Junior
Aalto Junior logo
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: