Donera en framtid

Vi skapar morgondagen i dag

Problem som omfattar hela planeten kräver nya tänkesätt och verktyg. Genom att donera till Aalto-universitetet Junior bidrar du till att skapa en värld där barn och unga är medvetna om sin potential samt fulla av hopp och mod att ta itu med morgondagens problem.
Girl sitting on a tree with a magnifying glass

Problem som berör hela planeten

Världen runt omkring oss förändras i en aldrig tidigare skådad takt. Vi har aldrig tidigare stött på så enorma globala problem som till exempel klimatförändringen och coronaviruspandemin. I denna föränderliga värld fungerar de gamla lösningarna inte längre, utan det behövs nya sätt att se på världen. Endast nyfikenhet och mod kan hjälpa oss att lösa enorma problem som omfattar hela planeten såväl nu som i framtiden.

A young girl wearing a lab coat and looking to the future

Modiga framtidsaktörer

När nyfikenheten är gränslös kan man göra vad som helst. Man kan söka, prova, inspireras och hitta fler frågor. Och ibland till och med svar!

Aalto-universitetets Junior-verksamhet grundades för att vi genom vår verksamhet vill bidra till att skapa ett morgondagens samhälle där barn och unga vuxna är medvetna om sin potential och fulla av hopp och mod att ta itu med morgondagens problem.

Aalto Junior inspirerar och motiverar framtidens aktörer inom konst, vetenskap, teknologi och ekonomi och erbjuder ett hem för alla nyfikna och modiga personer av tvärvetenskaplig natur.

Att uppmuntra framtidens problemlösare och öka de positiva erfarenheterna redan i ung ålder är viktiga faktorer när man gör val för framtiden – morgondagen skapas i dag.

Mångsidig verksamhet för alla

Konst, teknik, teknologi och ekonomi för alla av tvärvetenskaplig natur. Aalto Junior är öppen för alla nyfikna, modiga och icke-vuxna.

Aalto Junior når årligen 19 000 barn, unga, lärare och föräldrar. Vår verksamhet är mångsidig och i allt vi gör betonar vi modet att undersöka nya möjligheter. Vi finns till för alla och vill genom vår verksamhet erbjuda barn och unga med olika bakgrund nya erfarenheter av vad konst och vetenskap kan vara och vem alla som kan studera inom dessa områden oberoende av kön, bakgrund eller särskild begåvning.

Aalto-universitetet Junior inspirerar och motiverar framtidens aktörer

  1. Genom att ordna meningsfull verksamhet för barn inom konst, vetenskap, teknologi och ekonomi i form av läger, klubbar och familjeevenemang.
  2. Genom att hjälpa högstadie- och gymnasieelever att fördjupa sig i vetenskapens och konstens värld genom olika evenemang, kurser, föreläsningar och läger. Samtidigt får unga vuxna träffa toppen inom sin bransch och andra som är intresserade av vetenskap och konst.
  3. Genom att stöda lärarnas arbete genom att ordna skolbesök, verkstäder, utbildningar och andra tjänster som underlättar vardagen i skolarbetet.
A young boy wearing a lab coat in the chem lab

Vi skapar morgondagen i dag!

Kom med och skapa en värld där barn och unga är medvetna om sin potential samt fulla av hopp och mod att ta itu med morgondagens problem.

Genom att donera till Aalto-universitetet Junior bidrar du till att:

  1. Inspirera framtidens aktörer inom konst, vetenskap, teknologi och ekonomi.
  2. Uppmuntra barn och unga med olika bakgrund att syssla med konst och vetenskap.
  3. Utvidga verksamheten så att vi i framtiden når ännu fler barn och unga vuxna.

Aalto-universitetet Junior nådde ut till 28 000 barn och unga i fjol

Tusentals rader kod, hundratals meter smältlim och otaliga frågor! Aalto-universitetet Junior har redan i fem år inspirerat barn och unga att utforska och ifrågasätta.

Aalto junior students

Pröva hemma

Här hit­tar du inspirerande veten­skaps- och kon­star­beten, som du lätt kan prö­va på hem­ma!

Kuvakollaasi kotona toteutettavista tiedetöistä, kuten muovailuvahasta, origameista, valomaalauksesta ja katapultista
Aalto Junior - a little girl wearing a lab coat

Donera till Aalto-universitetet Junior!

Genom att donera till Aalto-universitetet Junior bidrar du till att skapa en värld där barn och unga är medvetna om sin potential samt fulla av hopp och mod att ta itu med morgondagens problem.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp

Vill du ha mer information eller funderar du på en större donation?

Helena Salminen från Aalto-universitetets donatorrelationer diskuterar gärna alla frågor som gäller Aalto Junior med dig. Kontakta Helena om du har frågor eller överväger en donation på minst 10 000 euro.

 Helena Salminen

Helena Salminen

Givarrelationer

Aalto-yliopisto Junior

Aalto-universitetet Junior erbjuder konst, vetenskap, teknologi och ekonomi åt barn, unga och lärare.

Läs mer om Aalto Junior
Aalto Junior logo
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: