Donera en framtid

Donera till Högskolan för kemiteknik

Tänk om bakterier plåster kunde odlas av bakterier eller om solceller kunde tillverkas av fiskfjäll? Tänk om träbeläggningar kunde skydda metaller från korrosion och glasögon från att imma igen? Var med och stöd utvecklingen mot en mer hållbar framtid!
Lahjoitus Kemian tekniikan korkeakoululle on sijoitus kestävään tulevaisuuteen
En donation till Högskolan för kemiteknik stöder utvecklingen av åtgärder för att stävja klimatförändringen både på molekylär nivå och på nivån för globala system.

Högskolan för kemiteknik undervisar i, undersöker och utvecklar mycket mer än man kanske ens tänker på. Högskolan forskar bland annat i hållbar batteriteknik och återvinning av råvaror och söker svar på de brännande frågorna inom textil- och energiindustri och bioekonomi genom att skapa nya material och ansvarsfulla processer.

Mångvetenskapligt tänkande och samarbete mellan olika vetenskaps- och industriområden är avgörande för globala utmaningar. 

Årligen täcks mindre än 60 % av vår budget av undervisnings- och kulturministeriets budget. Den återstående finansieringen samlas in från övriga källor såsom privata donationer. Därför är alla donationer oberoende av storlek synnerligen viktiga.

Donera till Högskolan för kemiteknik och stöd våra gemensamma mål för en hållbar framtid!

Aalto_CHEM_HealthTech_3D-print_05-2016_photo_Mikko_Raskinen_052_Original.jpg

Elektrifiering och klimatförändring

Högskolan för kemiteknik producerar kunskap, forskning och teknisk utveckling som dellösningar för att motverka klimatförändringen. Finland och världen behöver även i fortsättningen djärva och fördomsfria proffs som kombinerar naturvetenskap och teknik.

Elektrifiering är ett sätt att stävja klimatförändringen. Elektrifieringen av transporter, industri och till exempel uppvärmning innebär också en ökad efterfrågan på metaller. Vi behöver mångsidigare sätt att använda och återvinna råvaror samt innovationer inom energiproduktion.

Pink materials

Utmaningar för den cirkulära ekonomin

Förutom att minska konsumtionen är övergången till cirkulär ekonomi en av de viktigaste frågorna för en hållbar framtid. 

Värdekedjorna för material och produkter och även för information är långa och komplexa. Resursutmaningar, risker i leveranskedjorna och brister i incitamenten för att dela information kan dock åtgärdas. Elektrifieringen av trafiken och den ökande efterfrågan på laddningsbara batterier och primära råvaror är ett utmärkt exempel på utvecklingsmål i strategin för cirkulär ekonomi. 

Finland och världen behöver också i fortsättningen experter som förstår vad som krävs för att säkerställa en ren miljö och hållbar utveckling och också vet hur man gör det. 

Vi behöver planerare av hållbar och ansvarsfull industriproduktion. 

Vi behöver experter inom kemiteknik.

Trygga framtiden

Världens stora utmaningar kräver lösningar på systemnivå. För att svara på dessa utmaningar behöver vi experter inom cirkulär ekonomi, bioekonom, miljövänliga produktionsprocesser och hållbara materiallösningar. 

Var med och se till att vi också i framtiden har experter inom miljöteknik, metallurgi, biologiskt nedbrytbar plast, effektiva batterier, nya läkemedelsmolekyler, diamanthårda och smutsavvisande ytor samt förmånliga katalysatorer.

Genom att donera till Högskolan för kemiteknik 

  1. tryggar du högklassig utbildning och forskning som stöder vetenskapliga och tekniska genombrott
  2. möjliggör du utveckling av åtgärder för att begränsa klimatförändringar på både molekylär och global systemnivå
  3. är du med och stöder den internationella övergången mot en koldioxidsnål ekonomi.


Vårt uppdrag är inte lätt när den offentliga ekonomin stramas åt. Det går dock inte att spara på vetenskap och forskning, därför är donationer som tryggar utbildning och forskning viktigare än någonsin.

CHEM students working in a lab

Högskolan för kemiteknik

Genom att donera till Högskolan för kemiteknik bidrar du till att skapa lösningar för hållbar ekonomi som baserar sig på naturresurser.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp

Överväger du en större donation till Högskolan för kemiteknik? 

Om du överväger en donation på över 10 000 euro, vänligen kontakta Nora Rahnasto (privata donationer) eller Simo Kohonen (organisationsdonationer).

 Nora Rahnasto

Nora Rahnasto

Givarrelationer
 Simo Kohonen

Simo Kohonen

Givarrelationer

Vad gör vi vid Högskolan för kemiteknik?

Studerande vid Högskolan för kemiteknik ifrågasätter gällande lösningsmodeller, löser problem inom överkonsumtion och skapar en hållbar framtid. De olika industrigrenarna, skogsindustrin, den kemiska industrin och metallindustrin, som företräder området för högskolan, står för över hälften av Finlands varuexport.

Högskolan utbildar proffs vid tre olika institutioner: institutionen för bioprodukter och bioteknik, institutionen för kemiteknik och metallurgi samt institutionen för kemi och materialvetenskap.

De områden som högskolan utbildar kräver tvärvetenskapligt och ansvarsfullt tänkande och en kombination av vetenskap och teknik.

Högskolan för kemiteknik
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: