Ansökningar, anvisningar och regler

Befrielse från krav på språkkunskaper och kommunikativa färdigheter

Befrielse från krav på språkkunskaper och kommunikativa färdigheter

Med denna ansökan ansöker sökande om fastställande av krav på språkkunskaper i de inhemska språken eller befrielse från att visa kunskaper i det andra inhemska språket.

Befrielse från krav på språkkunskaper

I enlighet med examensförordningen kan en studerande av särskilda skäl helt eller delvis befrias från språkkunskapskraven. Samtliga ansökan om befrielse behandlas i studerandeservicen i studerandens egen högskola.

Nedan närmare information om skolbildningsspråket och det andra inhemska språket och befrielsekriterierna.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat