Högskolor, institutioner och enheter

Aalto-universitetet bedriver forskning, konstnärlig verksamhet och undervisning i sex högskolor vid deras respektive institutioner och enheter. Aalto-universitetets högskolor har profilerat sig inom fyra kärnkompetensområden: ICT och digitalisering, material och hållbar användning av naturresurser, konst och design samt affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld.
Aalto-yliopisto Väre ja A Bloc ylhäältä. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper sker forskning och undervisning inom branscher som omfattar hela vår byggda miljö. Kärnområden inom både forskningen och undervisningen är den globala uppvärmningen, energisparande och hållbar användning av naturresurser.

Activity at the Aalto Ice Tank

Institutionen för maskinteknik

Institutionen för maskinteknik är en ledande mångvetenskaplig forskningsenhet med en stark koppling till industrin och en inverkan på både näringsliv och samhälle.

Vårt fokus ligger på mekanik och energiteknik, inom vilka vi bedriver toppforskning och erbjuder högklassig examensutbildning.

mide_demo_day_75_jpg.jpg

Institutionen för byggd miljö

Vattenresurser, geografiska data, hållbar resurshantering och säker transport.

vesitekniikka_20_jpg.jpg

Institutionen för byggnadsteknik

Institutionen för byggnadsteknik fokuserar på skapandet av morgondagens strukturer genom forskning, utbildning och samarbete. Institutionen är byggd kring sina styrkor inom systemkunskap, beräkning, modellering och kunskapshantering.

Institutionen bedriver både grundläggande vetenskaplig forskning och tillämpad forskning, vilka båda krävs för högkvalitativ utbildning på både forskar- och grundnivå.

Handelshögskolan

Handelshögskolan är Finlands ledande handelshögskola och en av Europas främsta handelshögskolor. Aalto-universitetets handelshögskola har som första handelshögskola i Norden beviljats de viktigaste internationella kvalitetsackrediteringarna inom området: AACSB, AMBA och EQUIS. Den är således en av världens ledande handelshögskolor.

management

Institutionen för ledarskapsstudier

Institutionen för ledarskapsstudier erbjuder en dynamisk miljö för vetenskap och utbildning.

Department of Accounting: Unto Rautio

Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

marketing major

Institutionen för marknadsföring

Institutionen för marknadsföring består av en driftig och dynamisk gemenskap av fakultet, forskare, personal och studenter. Institutionen har hyllats internationellt för sin ambitiösa och rigorösa forskning. Vi ligger vid yttersta framkant när det gäller marknadsföring.

Architecture and people

Institutionen för finansiering

Institutionen för finansiering är den ledande institutionen på sitt område i Finland och har ett starkt forskningsengagemang.

The School of Business

Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi ger en mångfacetterad insyn i ekonomins mekanismer och den miljö som företag drivs i.

aalto_econ_workshops_039_jpg.jpg

Institutionen för informations- och serviceekonomi

Institutionen för informations- och serviceekonomi arbetar med kreativ användning av informationsteknik och digital teknik inom företag och övergången från industri- till servicedominerande typer av produktion.

Högskolan för kemiteknik

De främsta forskningsområdena vid Högskolan för kemiteknik är miljövänliga och energieffektiva processer, mångsidigt utnyttjande av trä och andra biomaterial, nya material och tillämpningar, nya motorbränslen, bearbetning av mikroorganismer och enzymer samt nya mediciner och biomaterial.

kasvifysiologia_002_jpg.jpg

Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) ligger i framkant vad gäller teknik för skogsprodukter och den senaste bioteknologin.

Verksamheten vid Bio2 leder i slutändan till innovativa produkter och lösningar för tillämpningar inom allt från byggnation och textilier till biomaterial, energi och biomedicin.

Department of Chemistry and Materials Science Aalto University

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Department of Chemical and Metallurgical Engineering / research

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Expertområdena på Institutionen för kemiteknik och metallurgi är kemiteknik, metallprocessindustri, energiteknik och produktion av nya material.

Institutionens unika konkurrensfördel baseras på en hållbar användning av råmaterial, utformning av mer effektiva processer och utveckling av nya material och produkter. Kunnandet på vår institution möjliggör en hållbar framtid med högpresterande produkter och processer i en cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Högskolan för teknikvetenskaper

Högskolan för teknikvetenskaper utövar grundforskning som siktar på toppnivå samt utvecklar vetenskapliga och tekniska tillämpningar utgående från forskningsresultaten. Forskningen som bedrivs vid högskolan är särskilt stark inom beräkning och modellering, materialforskning samt ICT och media.

  Mathematics and Systems Analysis research

  Institutionen för matematik och systemanalys

  Våra främsta forskningsområden är algebra och diskret matematik, analys, tillämpad matematik och mekanik, stokastik och statistik, samt systemanalys och operationsanalys.

  Illustration of combined TMS and EEG methods

  Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik

  Vi studerar dynamiska funktioner på systemnivå i människans hjärna, sinne och kropp.

  _mg_5752_jpg.jpg

  Institutionen för teknisk fysik

  Institutionen för teknisk fysik bedriver avancerad forskning inom fysik och skapar viktiga industriella tillämpningar med fantastisk teknologisk potential.

  PML Research Group in Department of Computer Science

  Institutionen för datateknik

  Institutionen för datateknik bedriver forskning och utbildning i världsklass inom modern datavetenskap för att främja framtida forskning och teknik och vårt framtida samhälle. Arbetet kombinerar grundforskning med innovativa tillämpningar.

  DIEM guild Prodeko

  Institutionen för produktionsekonomi

  Institutionen för produktionsekonomi bedriver slagkraftig undervisning och studerar omvandlingen av teknikbaserad affärsverksamhet. Vår långvariga tekniska, ekonomiska och organisatoriska kunskap är förankrad i ett nära samarbete med industrin.

  Högskolan för elektroteknik

  Vid Högskolan för elektroteknik väver vi samman elektroteknik, naturvetenskaper och informationsteknik till intelligenta system och innovationer som sparar energi och ökar välfärden. Vår forskning tillämpas i såväl mobiltelefoner som elnät och satelliter.

   aalto2 andaalto1 satellites

   Institutionen för elektronik och nanoteknik

   Institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE) bedriver forskning och arrangerar relaterade kurser inom elektromagnetism, mikro- och nanoteknologi, radioteknik och rymdteknik med ett internationellt team av över 150 forskare och forskarassistenter.

   kaiutonhuone_akipekka_sinikoski_promo024_jpg.jpg

   Institutionen för signalbehandling och akustik

   Institutionen för signalbehandling och akustik kombinerar kompetens på olika forskningsområden, från ICT-teknik till elektrisk kärnteknik och dess grundläggande fenomen.

   aaltoyliopisto_230916_photo_aino_huovio-2450.jpg

   Institutionen för elektroteknik och automation

   Institutionen för elektroteknik och automation (förkortat EEA) är ett ekosystem där forskare från olika områden av mikrosystem, elektroteknik och automation jobbar tillsammans för att lösa de allra svåraste problemen

   cyber_aki-pekka_sinikoski007-2.jpg

   Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik

   Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik (Comnet) är den största enheten i Finland på sitt forskningsområde.

   Högskolan för konst, design och arkitektur

   Högskolan för konst, design och arkitektur inledde sin verksamhet den 1 januari 2012, när Aalto-universitetets konstindustriella högskola och institutionen för arkitektur vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper slogs ihop.

   Högskolan är den största inom sitt område i Norden och en av de mest uppskattade i hela världen. De viktigaste forskningsområdena inom konst innefattar design, digitala medier, audiovisuell representation, konstpedagogik och visuell kultur. Den konstnärliga verksamheten grundar sig i användbarhet.

    _mg_1008_jpg.jpg

    Institutionen för arkitektur

    Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

    officegallery2f.jpeg

    Institutionen för filmkonst och scenografi

    Institutionen för filmkonst och scenografi ELO är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

    Aalto University/Unto Rautio

    Institutionen för medier

    Institutionen för medier är en akademisk gemenskap bestående av ungefär 500 studenter och 80 anställda. Vi bedriver forskning och erbjuder utbildning via kandidat-, magister- och doktorandprogram inom ett brett spektrum av ämnen och teman.

    unto_rautio_aalto_unt9717_weblarge_jpg.jpg

    Institutionen för design

    Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

    Lucy Davis Railtrack Songmaps - Department of Art

    Institutionen för konst

    Institutionen för konst utbildar och förbereder yrkesverksamma inom fältet för konstutbildning, visuell kultur, kuratering och nutida konst. Institutionen är internationellt uppmärksammad för sina högkvalitativa konstnärliga och konstpedagogiska aktiviteter, stipendier och forskning.

    • Publicerat:
    • Uppdaterad:
    Dela
    URL kopierat