Aalto-universitetet

Högskolor, institutioner och enheter

Aalto-universitetet bedriver forskning, konstnärlig verksamhet och undervisning i sex högskolor vid deras respektive institutioner och enheter. Aalto-universitetets högskolor har profilerat sig inom fyra kärnkompetensområden: ICT och digitalisering, material och hållbar användning av naturresurser, konst och design samt affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld.
Infografik med sex högskolor
Sex högskolor, institutioner och enheter.

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper sker forskning och undervisning inom branscher som omfattar hela vår byggda miljö. Kärnområden inom både forskningen och undervisningen är den globala uppvärmningen, energisparande och hållbar användning av naturresurser.

Experiment underway in the Aalto Ice and Wave Tank

Institutionen för maskinteknik

Institutionen för maskinteknik är en ledande mångvetenskaplig forskningsenhet med en stark koppling till industrin och en inverkan på både näringsliv och samhälle.

Vårt fokus ligger på mekanik och energiteknik, inom vilka vi bedriver toppforskning och erbjuder högklassig examensutbildning.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Institutionen för byggd miljö

Vattenresurser, geografiska data, hållbar resurshantering och säker transport.

Researcher at the Department of Civil Engineering

Institutionen för byggnadsteknik

Institutionen för byggnadsteknik fokuserar på skapandet av morgondagens strukturer genom forskning, utbildning och samarbete. Institutionen är byggd kring sina styrkor inom systemkunskap, beräkning, modellering och kunskapshantering.

Institutionen bedriver både grundläggande vetenskaplig forskning och tillämpad forskning, vilka båda krävs för högkvalitativ utbildning på både forskar- och grundnivå.

Handelshögskolan

Handelshögskolan är Finlands ledande handelshögskola och en av Europas främsta handelshögskolor. Aalto-universitetets handelshögskola har som första handelshögskola i Norden beviljats de viktigaste internationella kvalitetsackrediteringarna inom området: AACSB, AMBA och EQUIS. Den är således en av världens ledande handelshögskolor.

Stack of management books.

Institutionen för ledarskapsstudier

Institutionen för ledarskapsstudier erbjuder en dynamisk miljö för vetenskap och utbildning.

Department of Accounting: Unto Rautio

Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

marketing major

Institutionen för marknadsföring

Institutionen för marknadsföring består av en driftig och dynamisk gemenskap av fakultet, forskare, personal och studenter. Institutionen har hyllats internationellt för sin ambitiösa och rigorösa forskning. Vi ligger vid yttersta framkant när det gäller marknadsföring.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Institutionen för finansiering

Institutionen för finansiering vid Aalto-universitetet är en av Europas ledande institutioner för finansiering.

Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi ger en mångfacetterad insyn i ekonomins mekanismer och den miljö som företag drivs i.

Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.

Institutionen för informations- och serviceekonomi

Institutionen för informations- och serviceekonomi arbetar med kreativ användning av informationsteknik och digital teknik inom företag och övergången från industri- till servicedominerande typer av produktion.

Högskolan för kemiteknik

De främsta forskningsområdena vid Högskolan för kemiteknik är miljövänliga och energieffektiva processer, mångsidigt utnyttjande av trä och andra biomaterial, nya material och tillämpningar, nya motorbränslen, bearbetning av mikroorganismer och enzymer samt nya mediciner och biomaterial.

 Simone Haslinger and Sherif Elsayed in the laboratory

Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) ligger i framkant vad gäller teknik för skogsprodukter och den senaste bioteknologin.

Verksamheten vid Bio2 leder i slutändan till innovativa produkter och lösningar för tillämpningar inom allt från byggnation och textilier till biomaterial, energi och biomedicin.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Researchers in the lab

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Expertområdena på Institutionen för kemiteknik och metallurgi är kemiteknik, metallprocessindustri, energiteknik och produktion av nya material.

Institutionens unika konkurrensfördel baseras på en hållbar användning av råmaterial, utformning av mer effektiva processer och utveckling av nya material och produkter. Kunnandet på vår institution möjliggör en hållbar framtid med högpresterande produkter och processer i en cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Högskolan för teknikvetenskaper

Högskolan för teknikvetenskaper utövar grundforskning som siktar på toppnivå samt utvecklar vetenskapliga och tekniska tillämpningar utgående från forskningsresultaten. Forskningen som bedrivs vid högskolan är särskilt stark inom beräkning och modellering, materialforskning samt ICT och media.

Green plastic triangle on a white board,

Institutionen för matematik och systemanalys

Våra främsta forskningsområden är algebra och diskret matematik, analys, tillämpad matematik och mekanik, stokastik och statistik, samt systemanalys och operationsanalys.

Illustration of combined TMS and EEG methods

Institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik

Vi studerar dynamiska funktioner på systemnivå i människans hjärna, sinne och kropp.

Institutionen för produktionsekonomi

Institutionen för produktionsekonomi bedriver slagkraftig undervisning och studerar omvandlingen av teknikbaserad affärsverksamhet. Vår långvariga tekniska, ekonomiska och organisatoriska kunskap är förankrad i ett nära samarbete med industrin.

Högskolan för elektroteknik

Vid Högskolan för elektroteknik väver vi samman elektroteknik, naturvetenskaper och informationsteknik till intelligenta system och innovationer som sparar energi och ökar välfärden. Vår forskning tillämpas i såväl mobiltelefoner som elnät och satelliter.

aalto2 andaalto1 satellites

Institutionen för elektronik och nanoteknik

Institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE) bedriver forskning och arrangerar relaterade kurser inom elektromagnetism, mikro- och nanoteknologi, radioteknik och rymdteknik med ett internationellt team av över 150 forskare och forskarassistenter.

Close-up of a red Aalto pen lying on a spread of an engineering book, students studying in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Institutionen för elektroteknik och automation

Institutionen för elektroteknik och automation (förkortat EEA) är ett ekosystem där forskare från olika områden av mikrosystem, elektroteknik och automation jobbar tillsammans för att lösa de allra svåraste problemen

 Äänen viivettä on tutkittu Suomen hiljaisimmassa huoneessa Otaniemessä sijaitsevassa kaiuttomassa huoneessa.  Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Department of Information and Communications Engineering

The department of Information and Communications Engineering has a strong focus in the ICT area varying from ICT technology to core electrical engineering and its basic phenomena.

Högskolan för konst, design och arkitektur

Högskolan för konst, design och arkitektur inledde sin verksamhet den 1 januari 2012, när Aalto-universitetets konstindustriella högskola och institutionen för arkitektur vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper slogs ihop.

Högskolan är den största inom sitt område i Norden och en av de mest uppskattade i hela världen. De viktigaste forskningsområdena inom konst innefattar design, digitala medier, audiovisuell representation, konstpedagogik och visuell kultur. Den konstnärliga verksamheten grundar sig i användbarhet.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Institutionen för arkitektur

Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

Students creating an arts exhibition.

Institutionen för filmkonst (ELO)

Institutionen för filmkonst, ELO, är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Aalto University/Unto Rautio

Institutionen för medier

Institutionen för medier är en akademisk gemenskap bestående av ungefär 500 studenter och 80 anställda. Vi bedriver forskning och erbjuder utbildning via kandidat-, magister- och doktorandprogram inom ett brett spektrum av ämnen och teman.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Institutionen för design

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

light colored artwork presenting exposures of a middle-aged body

Institutionen för konst

Institutionen för konst utbildar och förbereder yrkesverksamma inom fältet för konstutbildning, visuell kultur, kuratering och nutida konst. Institutionen är internationellt uppmärksammad för sina högkvalitativa konstnärliga och konstpedagogiska aktiviteter, stipendier och forskning.

Andra enheter vid universitetet

Aalto yliopisto Dipoli Unto Rautio

Språkcentret

Språkcentret är Aalto-universitetets gemensamma tjänsteenhet för språk och kommunikation. Vi ordnar undervisningen för språk och språkkommunikation för studerande och personal.

Tjänster
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.

Lärcentret

Välkommen! Vi erbjuder utmärkta biblioteks- och sakkunnigtjänster samt utrymmen för att studera och arbeta.

Infrastrukturer för forskning och lärande.

Förutom de enheter som beskrivs ovan har Aalto University infrastrukturer för forskning och lärande.

Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Infrastrukturer för forskning och lärande

Vid Aalto-universitet finns anläggningar av högsta klass för forskning, undervisning och innovation.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: