Korkeakoulut, laitokset ja yksiköt

Tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta toteutetaan kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa ja niiden laitoksissa ja yksiköissä. Korkeakoulut ovat profiloituneet neljälle avainosaamisalueelle: ICT ja digitalisaatio, materiaalit ja kestävä luonnonvarojen käyttö, taide ja design sekä liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkitaan ja opetetaan aloja, jotka käsittävät koko rakennetun ympäristömme. Ilmaston lämpeneminen, energian säästö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ovat sekä tutkimuksen että opetuksen painopistealueita.

Research machine surfing on the ice at the Aalto Ice Tank.

Konetekniikan laitos

Konetekniikan laitos on johtava monialainen tutkimusyksikkö, jolla on vahvoja siteitä teollisuuteen ja jonka työn vaikutus näkyy elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa.

Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Rakennetun ympäristön laitos

Edistämme tutkimuksen ja opetuksen keinoin kestävää omaisuuden hallintaa, tehokasta vesi- ja jätehuoltoa, riittäviä vesivaroja, sujuvia ja turvallisia liikenneyhteyksiä sekä toimivia paikkatietoratkaisuja.

Researcher at the Department of Civil Engineering

Rakennustekniikan laitos

Rakennustekniikan laitoksen tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden ratkaisuja tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön keinoin.

Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulu on Suomen johtava kauppakorkeakoulu ja yksi Euroopan kärkikauppakorkeakouluista. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle on myönnetty ensimmäisenä pohjoismaisena kauppakorkeakouluna alansa tärkeimmät kansainväliset laatuakkreditoinnit: AACSB, AMBA ja EQUIS. Siten se kuuluu maailman kauppakorkeakoulujen parhaimmistoon.

Stack of management books.

Johtamisen laitos

Johtamisen laitos tarjoaa dynaamisen oppimis- ja tutkimusympäristön.

Accounting group, Heidi Kouvo

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitos on yksi Pohjoismaiden johtavista tutkimuslaitoksista.

Three Aalto University students are doing group work by writing on paper together.

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitos on menestyksekäs ja dynaaminen yhteisö opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joiden kunnianhimoisuus näkyy tutkimusprojekteissa ja hankkeiden verkostoissa.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitos on Suomen johtava rahoituksen laitos ja vahvasti omistautunut tutkimukselle.

Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitos tarjoaa kattavan näkemyksen talouksien toiminnasta ja yritysten toimintaympäristöstä.

Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.

Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Tieto- ja palvelujohtamisella viitataan tiedon ja digitaaliteknologian luovaan hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja siirryttäessä teollisesta tuotannosta palveluvoittoiseen tuotantoon.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimuksen merkittäviä aihepiirejä ovat ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat prosessit, puun ja muiden biomateriaalien monipuolinen hyödyntäminen, uudet materiaalit ja niiden sovellukset, uudet moottoripolttoaineet, mikro-organismien ja entsyymien muokkaus sekä uudet lääkkeet ja biomateriaalit.

Two lab students looking at the image from a microscope.

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Bio2: johtavaa osaamista puunjalostusteknologiassa ja bioteknologian huippua

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Kemian ja materiaalitieteen laitos

Kemian ja materiaalitieteen laitos keskittyy mikro-, nano- ja atomimittakaavan yhdisteisiin ja materiaaleihin. Toimintamme näiden parissa kattaa synteesiin, karakterisoinnin ja laskennallisen tutkimuksen.

Chemical and Metallurgical Engineering's research instrument.

Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen asiantuntemusaloja ovat kemian tekniikka, metallien jalostus, energiateknologiat ja uusien materiaalien tuotanto.

Perustieteiden korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulu harjoittaa huipputasolle yltävää perustutkimusta sekä kehittää sen tuloksiin perustuvia tieteellisiä ja teknisiä sovelluksia. Korkeakoulussa tehdyllä tutkimuksella on vahva osuus erityisesti laskennan ja mallinnuksen, materiaalitutkimuksen sekä ICT:n ja median alueilla.

  Green plastic triangle on a white board,

  Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

  Laitoksen tutkimuksen pääalueet ovat algebra ja diskreetti matematiikka, analyysi, soveltava matematiikka ja mekaniikka, stokastiikka ja tilastotiede sekä systeemianalyysi ja operaatiotutkimus.

  Researcher setting braing imaging receptors to a voluntary subject

  Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

  Tutkimme ihmisaivojen, -mielen ja -elimistön dynaamisia toimintoja.

  Low Temperature Laboratory

  Teknillisen fysiikan laitos

  Teknillisen fysiikan laitoksella harjoitetaan korkeatasoista fysiikan tutkimusta ja luodaan tärkeitä sovelluksia, joita voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti teollisuudessa.

  Computer Science research image, processor of a computer, photo: Matti Ahlgren

  Tietotekniikan laitos

  Aalto-yliopistossa tietotekniikka on ala, jossa tieteellinen perustutkimus yhdistyy innovatiivisiin sovelluksiin.

  Tuotantotalouden laitos

  Tuotantotalouden laitos tutkii ja ohjaa teknologiapohjaisen liiketoiminnan muutosta.

  Muut yksiköt

  Sähkötekniikan korkeakoulu

  Sähkötekniikan korkeakoulussa punomme sähkötekniikan, luonnontieteet ja informaatioteknologian yhteen älykkäiksi järjestelmiksi ja innovaatioiksi jotka säästävät energiaa ja lisäävät hyvinvointia. Tutkimustamme sovelletaan niin kännyköissä, sähköverkoissa kuin satelliiteissakin.

   Aalto University / Aalto satellite / photo: Mikko Raskinen

   Elektroniikan ja nanotekniikan laitos

   Teemme Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella laaja-alaista tutkimusta sähkömagneettisen, mikro- ja nanoteknologian, radiotekniikan ja avaruusteknologian aloilla. Ensimmäinen suomalainen satelliitti Aalto-1 toteutettiin laitoksella opiskelijahankkeena.

   anechoic chamber aalto university mikko raskinen

   Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos

   Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen tutkimus käsittelee monia erilaisia aloja tieto- ja viestintätekniikasta perussähkötekniikkaan. Laitoksen tutkimuksessa keskitytään selvittämään näiden ilmiöiden ja niihin liittyvien tekniikoiden teoreettisia rajoja ja perusteita.

   Image

   Sähkötekniikan ja automaation laitos

   Sähkötekniikan ja automaation laitoksen tutkimus keskittyy mikrosysteemitekniikan eri aloihin, sähkötekniikkaan ja automaatioon. Tutkimusalojamme ovat voimajärjestelmät ja muuntaminen, ohjaus, robotiikka ja autonomiset järjestelmät, terveysteknologia ja älykäs asuinympäristö ja teollisuuselektroniikka ja -informatiikka.

   Henkilö seisoo pimeässä ja hänen taustalleen on heijastettu vihreää koodia.

   Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos (Comnet)

   Laitos on monitieteinen tietoliikenteen ja tietoverkkojen tekniikan, tietoverkkoliiketoiminnan sekä tietoliikenteen käyttäjänäkökulman tutkimus- ja korkeimman opetuksen yksikkö. Alallaan laitos on suurin Suomessa.

   Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

   Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitos yhdistyivät.

   Korkeakoulu on alansa suurin Pohjoismaissa ja yksi arvostetuimmista koko maailmassa. Taiteiden alan tutkimusalueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taidekasvatus ja visuaalinen kulttuuri. Taiteellisen toiminnan perustana on hyödyllisyyden näkökulma.

    Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

    Arkkitehtuurin laitos

    Koulutamme ammattilaisia suunnittelemaan ihmislähtöisiä ympäristöjä.

    unto_rautio_aalto_unt0540

    Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO)

    Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO) on Suomen ainoa yliopistotasoinen elokuvakoulu.

    Media Lab Demo Day

    Median laitos

    Median laitos on noin 500 opiskelijan ja 80 henkilökunnan jäsenen muodostama akateeminen yhteisö.

    AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

    Muotoilun laitos

    Muotoilun laitoksella tutkimus, taide, koulutus ja yritysyhteistyö muodostavat vahvan osaamisen muotoilun tutkimuksessa ja koulutuksessa.

    light colored artwork presenting exposures of a middle-aged body

    Taiteen laitos

    Taide, taidekasvatus ja tutkimus.

    • Julkaistu:
    • Päivitetty:
    Jaa
    URL kopioitu