Aalto-universitetet

Ledningen

Aalto-universitetets operativa ledningsgrupp (President's Management Team, PMT) koordinerar verksamheten vid universitetet och beredningen av förslag till beslut. Universitetets ledningsgrupp (Aalto Management Team, AMT) främjar transparens och öppen dialog i beslutsfattandet.

Operativ ledningsgrupp (PMT)

Rehtori Ilkka Niemelä

Rektor Ilkka Niemelä

Teknologie doktor Ilkka Niemelä är professor i datavetenskap och disputerade vid Tekniska högskolan år 1987. Under åren 2014–2017 verkade Ilkka Niemelä som provost, som prorektor med ansvar för akademiska frågor, och som dekanus för högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet. Tidigare var han chef för ansvarsområdet teoretisk datalogi och som ansvarig professor för examensprogrammet i datateknik. Han har lett ett forskarteam som utvecklat nya metoder för automatisk slutledning och villkorsprogrammering vid lösning av krävande problem och undersökt tillämpningar av sådana metoder. Han har verkat i internationella forskningsuppdrag vid flera universitet och forskningsanstalter och han innehar flera akademiska förtroendeuppdrag.

rektor Ilkka Niemelä
[email protected]

ledningens assistent Hely Kilpeläinen
[email protected]
+358 50 452 4690

Aalto University / Kristiina Mäkelä / Photo: Jaakko Kahilaniemi

Provost Kristiina Mäkelä

Ekonomie doktor Kristiina Mäkelä disputerade vid Handelshögskolan år 2006. Hon är professor i internationell affärsverksamhet och har verkat som prodekan vid Aalto-universitetets handelshögskola. Hennes forskningsområden är arbetet i framtiden, personalledning och internationell företagsledning. Mäkelä har även arbetat i ledningen för institutionen för ledarskap och internationell affärsverksamhet vid Handelshögskolan. Tidigare har Mäkelä arbetat på Hanken Svenska handelshögskolan, och som forskare vid flera utländska universitet samt i olika uppgifter inom företagsvärlden.

provost Kristiina Mäkelä
[email protected]
+358 40 559 3454

ledningens assistent Varpu Nousiainen
[email protected]
+358 50 443 2808

Jyri Hämäläinen seisoo portaikossa

Vicerektor Jyri Hämäläinen
Forskning

FD, TkD Jyri Hämäläinen har doktorerat såväl i tillämpad matematik vid Uleåborgs universitet som i signalbehandling i datakommunikationssystem vid Tekniska högskolan. Han arbetade som dekanus vid Högskolan för elektroteknik under åren 2015–2023 och som vicedekanus åren 2014–2015. Han arbetat som professor sedan år 2008, först vid Tekniska högskolan och därefter vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Innan Hämäläinen kom till Aalto-universitetet arbetade han bl.a. på Uleåborgs universitet och Nokia Networks. Han forskar huvudsakligen i trådlösa nät.

vicerektor Jyri Hämäläinen
[email protected]
+358 50 316 0975

ledningens assistent Birgit Holmberg
[email protected]
+358 50 574 7500

Aalto University / Petri Suomala / Photo: Mikko Raskinen

Vicerektor Petri Suomala
Undervisningen

Teknologie doktor Petri Suomala har doktorerat vid Tammerfors tekniska universitet år 2004. Han utsågs till professor i industriell ekonomi vid Tammerfors tekniska universitet år 2009. Han utsatts till chef för institutionen för industriell ekonomi år 2011, till dekanus för fakulteten för ekonomi och bebyggd miljö år 2014 och till vicerektor år 2016. Petri Suomala har dessutom arbetat som docent för industriell teknik och ledarskap med särskild inriktning på affärsekonomi vid Villmanstrands tekniska universitet.

vicerektor Petri Suomala
[email protected]
+358 40 591 8044

ledningens assistent Tuija Mikkola
[email protected]
+358 50 479 5544

Janne Laine.

Vicerektor Janne Laine
Innovation

Teknologie doktor Janne Laine disputerade och blev teknologie doktor i träförädlingens kemi vid Tekniska högskolan 1996, och hans forskningsarbete har huvudsakligen fokuserat på bearbetning av naturmaterial, främst nanocellulosa, och deras användning på olika områden. Han var dekanus för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik 2014–2018 och dessförinnan var han direktör och ställföreträdande direktör för institutionen för träförädlingsteknik samt professor i träförädlingens kemi. Han har också jobbat flera år på skogsindustrins forskningsinstitut STFI i Sverige.

Janne Laine har flera förtroendeuppdrag. Forskningsprojekt som han lett har gett upphov till flera tiotal patent och många uppstartsföretag.

vicerektor Janne Laine
[email protected]
+358 50 465 6835

ledningens assistent Laura Anttonen
[email protected]
+358 50 521 1419

Dean Kari Tammi

Dekanus Kari Tammi 
Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Teknologie doktor Kari Tammi verkade som prodekanus med ansvar för inflytande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper i 2022–2023. Han blev professor (associate professor) vid institutionen för maskinteknik 1.2.2020 med design av mekatroniska maskiner som sitt område. Kari Tammi disputerade inom automations- och systemteknik vid Tekniska högskolan 2007. Innan han kom till Aalto-universitetet 2015 jobbade han som forskningsprofessor vid VTT. 

dekanus Kari Tammi 
[email protected] 

ledningens assistent Maarit Vuorio 
[email protected] 
+358 50 305 6601 

Läs nyheten  

Timo Korkeamäki. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen.

Dekanus Timo Korkeamäki
Handelshögskolan

PhD Timo Korkeamäki har doktorerat i USA. Han kom till Aalto från Hanken Svenska handelshögskolan, där han verkade som professor i finansiell ekonomi och prefekt för Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi. Han har också varit prorektor med ansvar för forskning vid Hanken. Åren 1995–2008 arbetade Korkeamäki i USA.

dekanus Timo Korkeamäki
[email protected]

ledningens assistent Eevi Huhtamaa
[email protected]
+358 40 353 8139

Aalto University / Kristiina Kruus / Photo by Mikko Raskinen

Dekanus Kristiina Kruus
Högskolan för kemiteknik

Teknologie doktor Kristiina Kruus disputerade om industriell mikrobiologi vid Tekniska högskolan år 1996. Hon kom till Aalto från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab där hon haft position som forskningsprofessor inom området förnybara biomassors enzymologi. Kruus ledde för VTT:s del Aalto-universitetets och VTT:s gemensamma kompetenscentrum FinnCERES, som fått flaggskeppsfinansiering från Finlands Akademi och som utvecklar nya biomaterial. Kruus är medlem i ett flertal vetenskapliga kommittéer, bl.a. forskningsrådet för biovetenskap och miljö vid Finlands Akademi. Hon är docent i enzymbioteknik vid Helsingfors universitet.

dekanus Kristiina Kruus
[email protected]

ledningens assistent Anne Forsström
[email protected]
+358 50 384 1718

Aalto University / Jouko Lampinen / Photo: Lasse Lecklin

Dekanus Jouko Lampinen
Högskolan för teknikvetenskaper

Teknologie doktor Jouko Lampinen har sedan år 1996 arbetat som professor i beräkningsbaserad teknik vid Aalto-universitetet och den tidigare Tekniska högskolan. Han har flera års erfarenhet av uppgifter som prefekt för institutionen för medicinsk teknik och beräkningsvetenskap vid Högskolan för teknikvetenskaper samt senare från institutionen för datateknik där han arbetat som prefekt 2015–2016. Dessutom har Lampinen arbetat som prodekanus för Högskolan för teknikvetenskaper åren 2014–2015. Lampinens forskning är särskilt inriktad på statistisk modellering av komplexa företeelser, mönsteridentifiering och dataanalyser.

dekanus Jouko Lampinen
[email protected]

ledningens assistent Minna Darwish
[email protected]
+358 50 433 08 68

Jussi Ryynänen hymyilee kuvassa. Kuva: Mikko Raskinen

Dekanus Jussi Ryynänen
Högskolan för elektroteknik

Teknologie doktor Jussi Ryynänen disputerade vid Tekniska högskolan inom elektroteknik 2004. Han utnämdes till professor 2011, först till nivån ”associate professor” och år 2019 till nivån ”full professor”. Området för Ryynänens professur är design av mikroelektronik och i synnerhet utvecklingen av integrerade kretsar för framtidens trådlösa nätverk. Tidigare har han varit prefekt för institutionen för elektronik och nanoteknik och ledare för ansökningsalternativet elektronik och elektroteknik. 

dekanus Jussi Ryynänen
[email protected]

ledningens assistent Harriet Jehkonen
[email protected]
+358 50 512 4194

Läs nyheten

Tuomas Auvinen / Photo by Joonas Villanen

Dekanus Tuomas Auvinen
Högskolan för konst, design och arkitektur

PhD, EMBA Tuomas Auvinen har arbetat med ledarskap inom kultur och kreativitet under hela sin karriär. Han har varit dekanus för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, rektor för Sibelius-Akademin, förvaltningsdirektör för Finlands nationalteater och verkställande direktör för Finlands Teaterförbund. Han fungerade som ledare för magisterprogrammet Arts Management vid Sibelius-Akademin åren 1999–2002. Därtill har han undervisat i kreativt ledarskap inom programmen Executive MBA och AaltoJOKO, som erbjuds av Aalto University Executive Education. Auvinen är bland annat medlem i styrelsen för Finlands filmstiftelse och gästprofessor i konstförvaltning vid Shanghai Conservatory of Music. 

Auvinen är konsult i Creader Oy, en konsultbyrå som han grundade år 2009. Han är också partner i Boardman Oy, som arbetar för att stärka kunnandet i aktivt ägarskap och styrelsearbete i Finland.

dekanus Tuomas Auvinen
[email protected]

ledningens assistent Satu Mäkinen
[email protected]
+358 50 598 2451

Laura Aalto smiling.

Kommunikationsdirektör Laura Aalto

FM Laura Aalto ansvarar för universitetets interna och externa kommunikations- och marknadsföringstjänster och för utvecklingen av dem samt för medierelationer och varumärkeshantering. Hon övergick till Aalto-universitetet från Helsingfors stad där hon var biträdande sektorchef för kultur- och fritidssektorn. Före det hade hon många nyckelroller inom kommunikation och marknadsföring, till exempel som verkställande direktör för Helsinki Marketing och marknadsförings- och kommunikationsdirektör för Internationella designstiftelsen. Laura Aalto är vice styrelseordförande för Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum samt medlem i styrelserna för Amos Rex, Finlandiahuset och UPM-Kymmenes Kulturstiftelse.

kommunikationsdirektör Laura Aalto 
[email protected] 
+358 40 507 9660

ledningens assistent Nina Saarimaa 
[email protected] 
+358 50 464 195

Läs nyheten

Aalto University / Marianna Bom / Photo: Janne Lehtinen

Ekonomidirektör Marianna Bom

Ekonomie magister Marianna Bom arbetade sedan 1996 arbetat vid Nokia Siemens Networks som ekonomidirektör för regionorganisationen för Finland, Mellan- och Östeuropa och Mellanöstern och som ekonomidirektör för regionorganisationen för Latinamerika. Innan det arbetade hon som business controller vid Kone Elevators i Ryssland och de baltiska länderna.

ekonomidirektör Marianna Bom
[email protected]
+358 50 575 3762

ledningens assistent Minna Vuorijärvi
[email protected]
+358 50 352 5173

Aalto University / Riitta Silvennoinen / Photo: Jaakko Kahilaniemi

Personaldirektör Riitta Silvennoinen

EM, MBA Riitta Silvennoinen ansvarar för kompetens- och ledarskapsutveckling samt för ledning av personalprocesser. Innan hon kom till Aalto arbetade Silvennoinen i en ledande position vid Nokia med ansvar för globala personalprocesser. Hon har sedan år 1997 varierande arbetsuppgifter inom personalledning vid Nokia, Nokia Siemens Networks och Nokia Networks.

direktör Riitta Silvennoinen
[email protected]
+358 40 525 9257

ledningens assistent Marika Schröder
[email protected]
+358 50 592 1549

Aalto University / Kati Hagros / Photo: Wilma Hurskainen

Digitaliseringsdirektör Kati Hagros

DI, PM Kati Hagros ansvarar för planeringen av universitetets digitaliseringsstrategi och koordineringen av förändringsprocessen och ledningen av IT-servicehelheten. Tidigare verkade Hagros som direktör för utveckling och dataadministration i bolaget Kone samt som ansvarig direktör för digitaliseringsstrategin. Därtill har hon arbetat bl.a. som kvalitetsdirektör och direktör för Asienstrategin på Nokia. Hagros är medlem i styrelserna för bolagen Tokmanni, Siili Solutions och Nixu.

digitaliseringsdirektör Kati Hagros
[email protected]
+358 40 582 8785

ledningens assistent Mira Träskman
[email protected]
+358 50 464 3447

Aalto University / Teppo Heiskanen / Photo: Janne Lehtinen

Direktör Teppo Heiskanen
Partnerskap och företagssamarbete

TM Teppo Heiskanen ansvarar för universitetets samarbete med företag, för givarrelationer och relationer med alumner samt karriärservicen. Heiskanen har tidigare arbetat som direktör vid Nordiska ministerrådet i Danmark och i Litauen. Han har också verkat vid Helsingfors universitet, bl.a. som förvaltningsdirektör för teologiska fakulteten. Före Aalto-universitetet har hans företag erbjudit tjänster kring fundraising och internationella projekt för högskolesektorn.

direktör Teppo Heiskanen
[email protected]
+358 50 363 3223

ledningens assistent Säde Kaarne
[email protected]
+358 50 577 9903

Aalto University / Kristiina Kemetter / Photo by Mikko Raskinen

Chefsjurist Kristiina Kemetter

JM, VH Kristiina Kemetter är chefsjurist på Aalto-universitetet och sekreterare för dess styrelse.  Kristiina Kemetter kom till universitetet från Rocla Oy, där hon var ansvarig för juridiska frågor. Hon har tidigare varit bland annat chef för juridiska ärenden vid Amer Sports Oyj och domare i marknadsdomstolen.

chefsjurist Kristiina Kemetter
[email protected]
+358 40 522 1887

Hymyilevä Raili Pönni seisoo neuvotteluhuoneessa, taustalla näkyy ikkunasta Dipolin piha-aluetta.

Utvecklingsdirektör Raili Pönni

Teknologie doktor Raili Pönni ansvarar för universitetets strategiska planering, samhällsrelationer och internationella nätverk. Hon har lång erfarenhet av utvecklingsuppgifter vid Aalto-universitetet. Pönni utnämndes till planeringschef 2018 och hon har också varit ställföreträdande utvecklingschef. Tidigare verkade hon som utvecklingschef vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik.  

direktör Raili Pönni
[email protected]
+358 45 677 8988

ledningens assistent Tarja Koikkalainen
[email protected]
+358 50 408 2505

Läs nyheten

Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE toimitusjohtaja managing director Ville Jokela Kuva: Kalle Kataila

Verkställande direktör Ville Jokela
Aalto University Properties Ltd

Diplomingenjören Ville Jokela är verkställande direktör förAalto-universitetets fastighetsbolag (Aalto CRE), ett dotterbolag till universitetet. Han är ansvarig för fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner samt planering och genomförande av universitetets campusinvesteringsprogram. Ville Jokela kom till Aalto-universitetet från fastighets- och riskkapitalgruppen Pontos AB, där han var ansvarig för företagets fastighetsportfolio.

verkställande direktör Ville Jokela
[email protected]

ledningens assistent Pia Ojanperä
[email protected]
+358 50 492 3006

Aalto-universitetets ledningsgrupp (AMT)

Utöver medlemmarna i PMT ingår även följande medlemmar i ledningsgruppen AMT:

  • studerande Fanni Mattsson (studeranderepresentant, styrelseordförande för AUS)
  • doktorand Marius Anger (representant för forskarstuderande, ordförande för Aallonhuiput ry)
  • professor Lauri Savioja (professorsrådets ordförande)
  • övningsmästare Ilpo Kari (personalrepresentant, vice huvudförtroendeman, Aalto-universitetets fackavdelning inom Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL)
  • professor Esko Niemi (personalrepresentant, huvudförtroendeman, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU)
  • personalsektererare Petri Peltonen (personalrepresentant, förtroendeman, Personalföreningen vid Aalto-universitetet).

Som sekreterare fungerar Pirjo Peippo-Lavikka.

Ledningsgrupperna PMT och AMT
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: