Aalto-universitetet

Ledningen

Aalto-universitetets operativa ledningsgrupp (President's Management Team, PMT) koordinerar verksamheten vid universitetet och beredningen av förslag till beslut. Universitetets ledningsgrupp (Aalto Management Team, AMT) främjar transparens och öppen dialog i beslutsfattandet.

Operativ ledningsgrupp (PMT)

Aalto University / Ilkka Niemelä / photographer: Jaakko Kahilaniemi

Rektor Ilkka Niemelä

Teknologie doktor Ilkka Niemelä är professor i datavetenskap och disputerade vid Tekniska högskolan år 1987. Under åren 2014–2017 verkade Ilkka Niemelä som provost, som prorektor med ansvar för akademiska frågor, och som dekanus för högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet. Tidigare var han chef för ansvarsområdet teoretisk datalogi och som ansvarig professor för examensprogrammet i datateknik. Han har lett ett forskarteam som utvecklat nya metoder för automatisk slutledning och villkorsprogrammering vid lösning av krävande problem och undersökt tillämpningar av sådana metoder. Han har verkat i internationella forskningsuppdrag vid flera universitet och forskningsanstalter och han innehar flera akademiska förtroendeuppdrag.

* * * * * *

Rektor Ilkka Niemelä
[email protected]

ledningens assistent Hely Kilpeläinen
[email protected]
+358 50 452 4690

Aalto University / Kristiina Mäkelä / Photo: Jaakko Kahilaniemi

Provost Kristiina Mäkelä

Ekonomie doktor Kristiina Mäkelä disputerade vid Handelshögskolan år 2006. Hon är professor i internationell affärsverksamhet och har verkat som prodekan vid Aalto-universitetets handelshögskola. Hennes forskningsområden är arbetet i framtiden, personalledning och internationell företagsledning. Mäkelä har även arbetat i ledningen för institutionen för ledarskap och internationell affärsverksamhet vid Handelshögskolan. Tidigare har Mäkelä arbetat på Hanken Svenska handelshögskolan, och som forskare vid flera utländska universitet samt i olika uppgifter inom företagsvärlden.

* * * * * *

provost Kristiina Mäkelä
[email protected]
+358 40 559 3454

ledningens assistent Pia Holmberg
[email protected]
+358 40 542 1546

Aalto University Ossi Naukkarinen / Photo by: Lasse Lecklin

Vicerektor Ossi Naukkarinen
Forskning

Filosofie doktor Ossi Naukkarinen doktorerade vid Helsingfors universitet år 1998. Han har arbetat med olika uppgifter vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, bl.a. som professor i estetik sedan år 2016, som vicedekanus med ansvar för undervisning under åren 2012–2017 och vicedekanus med ansvar för forskning åren 2017–2018. Ossi Naukkarinens forskningsområden är vardags estetik, miljöestetik och estetik som disciplin.

* * * * * *

Vicerektor Ossi Naukkarinen
[email protected]
+358 50 307 4803

ledningens assistent Birgit Holmberg
[email protected]
+358 50 574 7500

Aalto University / Petri Suomala / Photo: Mikko Raskinen

Vicerektor Petri Suomala
Undervisningen

Teknologie doktor Petri Suomala har doktorerat vid Tammerfors tekniska universitet år 2004. Han utsågs till professor i industriell ekonomi vid Tammerfors tekniska universitet år 2009. Han utsatts till chef för institutionen för industriell ekonomi år 2011, till dekanus för fakulteten för ekonomi och bebyggd miljö år 2014 och till vicerektor år 2016. Petri Suomala har dessutom arbetat som docent för industriell teknik och ledarskap med särskild inriktning på affärsekonomi vid Villmanstrands tekniska universitet.

* * * * * *

Vicerektor Petri Suomala
[email protected]
+358 40 591 8044

ledningens assistent Iina Salmela
[email protected]
+358 50 471 3120

Janne Laine.

Vicerektor Janne Laine
Innovation

Teknologie doktor Janne Laine disputerade och blev teknologie doktor i träförädlingens kemi vid Tekniska högskolan 1996, och hans forskningsarbete har huvudsakligen fokuserat på bearbetning av naturmaterial, främst nanocellulosa, och deras användning på olika områden. Han var dekanus för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik 2014–2018 och dessförinnan var han direktör och ställföreträdande direktör för institutionen för träförädlingsteknik samt professor i träförädlingens kemi. Han har också jobbat flera år på skogsindustrins forskningsinstitut STFI i Sverige.

Janne Laine har flera förtroendeuppdrag. Forskningsprojekt som han lett har gett upphov till flera tiotal patent och många uppstartsföretag.

* * * * * *

Vicerektor Janne Laine
[email protected]
+358 50 465 6835

ledningens assistent Leena Kangasperko
[email protected]
+358 50 565 1027

Aalto University / Gary Marquis

Dekanus Gary Marquis
Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Teknologie doktor Gary Marquis har arbetat som professor i hållfasthetslära vid institutionen för tillämpad mekanik från och med 2008. Marquis har varit aktiv både i det inhemska och internationella forskarsamhället. Han flyttade till Finland 1988 och hade före det arbetat som forskare vid Schlesiens tekniska universitet i Polen. Marquis har tidigare arbetat som forskare vid VTT och som post doc-forskare vid universitetet i Illinois i USA. Från och med år 2001 arbetade Marquis som professor i stålkonstruktion vid Villmanstrands tekniska universitet innan han blev professor i hållfasthetslära vid Tekniska högskolan 2008. Marquis är även styrelsemedlem i det internationella institutet för svetsning (International Institute of Welding) och mångårig ordförande i dess utmattningskommitté.

* * * * * *

Dekanus Gary Marquis
[email protected]

ledningens assistent Maarit Vuorio
[email protected]
+358 50 305 6601

Timo Korkeamäki. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen.

Dekanus Timo Korkeamäki
Handelshögskolan

PhD Timo Korkeamäki har doktorerat i USA. Han kom till Aalto från Hanken Svenska handelshögskolan, där han verkade som professor i finansiell ekonomi och prefekt för Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi. Han har också varit prorektor med ansvar för forskning vid Hanken. Åren 1995–2008 arbetade Korkeamäki i USA.

* * * * * *

Dekanus Timo Korkeamäki
[email protected]

ledningens assistent Eevi Huhtamaa
[email protected]
+358 40 353 8139

Aalto University / Kristiina Kruus / Photo by Mikko Raskinen

Dekanus Kristiina Kruus
Högskolan för kemiteknik

Teknologie doktor Kristiina Kruus disputerade om industriell mikrobiologi vid Tekniska högskolan år 1996. Hon kom till Aalto från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab där hon haft position som forskningsprofessor inom området förnybara biomassors enzymologi. Kruus ledde för VTT:s del Aalto-universitetets och VTT:s gemensamma kompetenscentrum FinnCERES, som fått flaggskeppsfinansiering från Finlands Akademi och som utvecklar nya biomaterial. Kruus är medlem i ett flertal vetenskapliga kommittéer, bl.a. forskningsrådet för biovetenskap och miljö vid Finlands Akademi. Hon är docent i enzymbioteknik vid Helsingfors universitet.

* * * * * *

Dekanus Kristiina Kruus
[email protected]

ledningens assistent Anne Forsström
[email protected]
+358 50 384 1718

Aalto University / Jouko Lampinen / Photo: Lasse Lecklin

Dekanus Jouko Lampinen
Högskolan för teknikvetenskaper

Teknologie doktor Jouko Lampinen har sedan år 1996 arbetat som professor i beräkningsbaserad teknik vid Aalto-universitetet och den tidigare Tekniska högskolan. Han har flera års erfarenhet av uppgifter som prefekt för institutionen för medicinsk teknik och beräkningsvetenskap vid Högskolan för teknikvetenskaper samt senare från institutionen för datateknik där han arbetat som prefekt 2015–2016. Dessutom har Lampinen arbetat som prodekanus för Högskolan för teknikvetenskaper åren 2014–2015. Lampinens forskning är särskilt inriktad på statistisk modellering av komplexa företeelser, mönsteridentifiering och dataanalyser.

* * * * * *

Dekanus Jouko Lampinen
[email protected]

ledningens assistent Pia Eklund
[email protected]
+358 50 364 5331

Jyri Hämäläinen Photo by Unto Rautio

Dekanus Jyri Hämäläinen
Högskolan för elektroteknik

FD, TkD Jyri Hämäläinen har arbetat som professor sedan år 2008, först vid Tekniska högskolan och därefter vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Som professor vid institutionen för kommunikations- och nätverksteknik, Comnet, forskar Hämäläinen huvudsakligen i trådlösa nät. Han har doktorerat såväl i tillämpad matematik som i signalbehandling i datakommunikationssystem. Innan Hämäläinen kom till Aalto-universitetet arbetade han bl.a. på Uleåborgs universitet och Nokia.

* * * * * *

Dekanus Jyri Hämäläinen
[email protected]

ledningens assistent Harriet Jehkonen
[email protected]
+358 50 512 4194

Tuomas Auvinen / Photo by Joonas Villanen

Dekanus Tuomas Auvinen
Högskolan för konst, design och arkitektur

PhD, EMBA Tuomas Auvinen har arbetat med ledarskap inom kultur och kreativitet under hela sin karriär. Han har varit dekanus för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, rektor för Sibelius-Akademin, förvaltningsdirektör för Finlands nationalteater och verkställande direktör för Finlands Teaterförbund. Han fungerade som ledare för magisterprogrammet Arts Management vid Sibelius-Akademin åren 1999–2002. Därtill har han undervisat i kreativt ledarskap inom programmen Executive MBA och AaltoJOKO, som erbjuds av Aalto University Executive Education. Auvinen är bland annat medlem i styrelsen för Finlands filmstiftelse och gästprofessor i konstförvaltning vid Shanghai Conservatory of Music. 

Auvinen är konsult i Creader Oy, en konsultbyrå som han grundade år 2009. Han är också partner i Boardman Oy, som arbetar för att stärka kunnandet i aktivt ägarskap och styrelsearbete i Finland.

 

* * * * * *

Dekanus Tuomas Auvinen
[email protected]

ledningens assistent Satu Mäkinen
[email protected]
+358 50 598 2451

Aalto University / Marianna Bom / Photo: Janne Lehtinen

Ekonomidirektör Marianna Bom

Ekonomie magister Marianna Bom arbetade sedan 1996 arbetat vid Nokia Siemens Networks som ekonomidirektör för regionorganisationen för Finland, Mellan- och Östeuropa och Mellanöstern och som ekonomidirektör för regionorganisationen för Latinamerika. Innan det arbetade hon som business controller vid Kone Elevators i Ryssland och de baltiska länderna.

* * * * * *

Ekonomidirektör Marianna Bom
[email protected]
+358 50 575 3762

ledningens assistent Minna Vuorijärvi
[email protected]
+358 50 352 5173

Aalto University / Kati Hagros / Photo: Wilma Hurskainen

Digitaliseringsdirektör Kati Hagros

DI, PM Kati Hagros ansvarar för planeringen av universitetets digitaliseringsstrategi och koordineringen av förändringsprocessen och ledningen av IT-servicehelheten. Tidigare verkade Hagros som direktör för utveckling och dataadministration i bolaget Kone samt som ansvarig direktör för digitaliseringsstrategin. Därtill har hon arbetat bl.a. som kvalitetsdirektör och direktör för Asienstrategin på Nokia. Hagros är medlem i styrelserna för bolagen Tokmanni, Siili Solutions och Nixu.

* * * * * *

Digitaliseringsdirektör Kati Hagros
[email protected]
+358 40 582 8785

ledningens assistent Mira Träskman
[email protected]
+358 50 464 3447

Aalto University / Teppo Heiskanen / Photo: Janne Lehtinen

Direktör Teppo Heiskanen
Partnerskap och företagssamarbete

TM Teppo Heiskanen ansvarar för universitetets samarbete med företag, för givarrelationer och relationer med alumner samt karriärservicen. Heiskanen har tidigare arbetat som direktör vid Nordiska ministerrådet i Danmark och i Litauen. Han har också verkat vid Helsingfors universitet, bl.a. som förvaltningsdirektör för teologiska fakulteten. Före Aalto-universitetet har hans företag erbjudit tjänster kring fundraising och internationella projekt för högskolesektorn.

* * * * * *

Direktör Teppo Heiskanen
[email protected]
+358 50 363 3223

ledningens assistent Säde Kaarne
[email protected]
+358 50 577 9903

Aalto University / Kristiina Kemetter / Photo by Mikko Raskinen

Chefsjurist Kristiina Kemetter

JM, VH Kristiina Kemetter är chefsjurist på Aalto-universitetet och sekreterare för dess styrelse.  Kristiina Kemetter kom till universitetet från Rocla Oy, där hon var ansvarig för juridiska frågor. Hon har tidigare varit bland annat chef för juridiska ärenden vid Amer Sports Oyj och domare i marknadsdomstolen.

* * * * * *

Chefsjurist Kristiina Kemetter
[email protected]
+358 40 522 1887

Aalto University / Sirkku Linna / Photo: Janne Lehtinen

Utvecklingsdirektör Sirkku Linna

EM, PM Sirkku Linna har lång erfarenhet av samhällsrelationer och politik i Finland. Hon har tidigare arbetat som statssekreterare vid arbets- och närings-ministeriet, som specialmedarbetare för statsministern och för finansministern och som gruppchef i Teknologiindustrin.

* * * * * *

Direktör Sirkku Linna
[email protected]
+358 400 515 346

ledningens assistent Tarja Koikkalainen
[email protected]
+358 50 408 2505

Aalto University / Jaakko Salavuo / Photo: Lasse Lecklin

Kommunikationsdirektör Jaakko Salavuo

PM Jaakko Salavuo är ansvarig för universitetets kommunikationstjänster, medierelationer och varumärkes-utveckling. Salavuo anslöt sig till Aalto-universitetet från Helsingfors stad där han varit verksam som IT- och kommunikationschef. Han har tidigare innehaft flera ledande positioner inom kommunikation på Fortum och Nokia, sist tjänstgjorde han som Head of Strategy Communications på Nokia.

* * * * * *

Direktör Jaakko Salavuo
[email protected]
+358 50 483 6120

ledningens assistent Nina Saarimaa
[email protected]
+358 50 464 1953

Aalto University / Riitta Silvennoinen / Photo: Jaakko Kahilaniemi

Personaldirektör Riitta Silvennoinen

EM, MBA Riitta Silvennoinen ansvarar för kompetens- och ledarskapsutveckling samt för ledning av personalprocesser. Innan hon kom till Aalto arbetade Silvennoinen i en ledande position vid Nokia med ansvar för globala personalprocesser. Hon har sedan år 1997 varierande arbetsuppgifter inom personalledning vid Nokia, Nokia Siemens Networks och Nokia Networks.

* * * * * *

Direktör Riitta Silvennoinen
[email protected]
+358 40 525 9257

ledningens assistent Varpu Nousiainen
[email protected]
+358 50 443 2808

Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE toimitusjohtaja managing director Ville Jokela Kuva: Kalle Kataila

Verkställande direktör Ville Jokela
Aalto University Properties Ltd

Diplomingenjören Ville Jokela är verkställande direktör förAalto-universitetets fastighetsbolag (Aalto CRE), ett dotterbolag till universitetet. Han är ansvarig för fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner samt planering och genomförande av universitetets campusinvesteringsprogram. Ville Jokela kom till Aalto-universitetet från fastighets- och riskkapitalgruppen Pontos AB, där han var ansvarig för företagets fastighetsportfolio.

* * * * * *

Verkställande direktör Ville Jokela
[email protected]

ledningens assistent Pia Ojanperä
[email protected]
+358 50 492 3006

Aalto-universitetets ledningsgrupp (AMT)

Utöver medlemmarna i PMT ingår även följande medlemmar i ledningsgruppen AMT:

  • studerande Tapio Hautamäki (studeranderepresentant, styrelseordförande för AUS)
  • doktorand Arpine Maghakyan (representant för forskarstuderande, ordförande för Aallonhuiput ry)
  • professor Katja Hölttä-Otto (professorsrådets ordförande)
  • övningsmästare Ilpo Kari (personalrepresentant, vice huvudförtroendeman, Aalto-universitetets fackavdelning inom Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL)
  • överingenjör Tapani Nieminen (personalrepresentant, huvudförtroendeman, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU)
  • planerare Tiina Kotti (personalrepresentant, förtroendeman, Personalföreningen vid Aalto-universitetet).

Som ordförande fungerar rektor Ilkka Niemelä och som sekreterare Pirjo Peippo-Lavikka.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat