Aalto-handboken

PDCA -cykel

Aalto Universitys kvalitetsstyrning är baserad på principen om kontinuerlig utveckling, PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
Infographics of the PDCA cykle

PDCA cykel: Principen bakom Aaltos kvalitetssystem

Aaltos kvalitetssystem är baserat på principen om kontinuerlig utveckling, så kallade planera – gör – studera – agera-cykeln (PDCA, plan-do-check-act). PDCA principen är en cykel för planeringsaktiviteter i linje med överenskomna mål, agerar på planerna, mäter framgång baserat på viktiga resultatindikatorer och utvärderar samt justering av aktiviteter baserade på respons. Nedan hittar du aktiviteter som faller under varje steg i PDCA -cykeln.

PDCA cykel i Aalto

PLAN

Aaltos levande strategi
Strategiska planer och målen (Our Plan)
Stadgor, bestämmelser, anvisningar

DO

Forskning och konstnärliga aktiviteter
Utbildning
Inflytande
Tvärgående teman
Service och ledning

CHECK

Interna och externa utvärderingar
Driftsmiljööversikt
Respons
Key performance indicators

ACT

Justering av strategin
Justering av strategiska planer och målen (Our plan)
Utvecklingsåtgärder och projekt
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat