Aalto-käsikirja

Jatkuvan kehittämisen periaate PDCA

Aalto-yliopiston laatujohtaminen perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, PDCA-sykliin (Plan-Do-Check-Act).
Infografiikka PDCA-syklistä

PDCA-sykli: Aallon laadunhallintajärjestelmää ohjaava periaate

Aalto-yliopiston tapa toimia pohjautuu jatkuvan parantamisen PDCA-periaatteeseen (Plan-Suunnittele, Do-Toteuta, Check-Arvioi, Act-Kehitä). Tällöin toiminta suunnitellaan sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja toimitaan suunnitelmien mukaan. Toimintaa ja tekemistä arvioidaan ja mitataan sekä kehitetään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteiden tarkistaminen ja toiminnan kehittäminen nähdään jatkuvana prosessina, jossa jokaisen kehittämiskierroksen jälkeen ollaan lähempänä itse itsellemme asetettuja tavoitteita. Alta löydät toimintoja, jotka kuuluvat PDCA-syklin kuhunkin vaiheeseen.

PDCA-sykli Aallossa

PLAN (Suunnittele)
Aallon elävä strategia
Strategiset suunnitelmat ja tavoitteet (Our Plan)
Ohjeet ja säädökset

DO (Toteuta)
Tutkimustoiminta
Taiteellinen toiminta
Opetus ja oppiminen
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
Läpileikkaavat lähestymistavat
Palvelut ja johtaminen

CHECK (Arvio)
Sisäiset ja ulkoiset arvioinnit
Toimintaympäristön muutosten arviointi
Palaute
Indikaattorit

ACT (Kehitä)
Muutokset strategiaan
Muutokset strategisiin suunnitelmiin ja tavoitteisiin (Our plan)
Kehitystoimenpiteet ja -projektit
 
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: