Aalto-käsikirja

Jatkuvan kehittämisen periaate PDCA

Aalto-yliopiston laatujohtaminen perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, PDCA-sykliin (Plan-Do-Check-Act).
PDCA

PDCA-sykli: Aallon laadunhallintajärjestelmää ohjaava periaate

Aalto-yliopiston tapa toimia pohjautuu jatkuvan parantamisen PDCA-periaatteeseen (Plan-Suunnittele, Do-Toteuta, Check-Arvioi, Act-Kehitä). Tällöin toiminta suunnitellaan sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja toimitaan suunnitelmien mukaan. Toimintaa ja tekemistä arvioidaan ja mitataan sekä kehitetään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteiden tarkistaminen ja toiminnan kehittäminen nähdään jatkuvana prosessina, jossa jokaisen kehittämiskierroksen jälkeen ollaan lähempänä itse itsellemme asetettuja tavoitteita. Alta löydät toimintoja, jotka kuuluvat PDCA-syklin kuhunkin vaiheeseen.

PDCA-sykli Aallossa

PLAN (Suunnittele)
Aallon elävä strategia
Korkeakoulujen ja laitosten strategiset suunnitelmat
Our Plan
Ohjeet ja säädökset

DO (Toteuta)
Tutkimustoiminta
Taiteellinen toiminta
Opetus ja oppiminen
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
Palvelut ja johtaminen
CHECK (Arvio)
Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen
Sisäiset ja ulkoiset arvioinnit
Palaute
ACT (Kehitä)
Muutokset strategiaan
Kehitystoimenpiteet ja -projektit
Tavoitteiden päivitys
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu