Aalto-handboken

Organisering av kvalitetsledningen

I enlighet med universitetslagen, instruktionerna för Aalto-universitetet och för Aalto-universitetets stiftelse leder rektorn all verksamhet vid Aalto-universitetet. Universitets bestämmelser gör det möjligt för rektor att delegera uppgifter till en annan aktör eller person.

Hur kvalitetshantering är organiserad på Aalto ?

Kvalitetsledningen sköts kollektivt vid Aalto-universitetet. Medlemmarna i universitetssamfundet bär ansvaret för kvaliteteten på den egna verksamheten. Kvalitetsledningens ansvarsområden är en del av den dagliga verksamheten. Stödtjänsterna för ledningen (LSS) stöder universitetets ledning och koordinerar det universitetsomfattande kvalitetsarbetet, stöder utvecklingen av verksamhetssätt och processer på olika nivåer och säkerställer samstämmigheten mellan kvalitetssystemet och den strategiska ledningen. Utöver medlemmarna i Aalto-gemenskapen deltar alumner och externa intressentgrupper på olika sätt i kvalitetsledningen.

Rektor ansvarar för universitetets kvalitetsledning och gör upp riktlinjerna för kvalitetsarbetet tillsammans med rektors ledningsgrupp. PMT fungerar som styrgrupp för universitetets kvalitetsarbete. Det fortlöpande praktiska kvalitetsarbetet koordineras av stödtjänsterna för ledningen (LSS) tillsammans med högskolornas utvecklingchefer. I tabellen nedan hittar du mer information om kvalitetsledningens aktörer och deras ansvar.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: