Aalto-käsikirja

Laadunhallinnan organisointi

Yliopistolain, Aalto-yliopiston säätiön ja Aalto-yliopiston johtosääntöjen mukaan rehtori johtaa kaikkea Aalto-yliopiston toimintaa. Yliopiston säännöt sallivat rehtorin delegoida tehtäviä toiselle toimijalle tai henkilölle.

Laadunhallinnan organisointi

Aalto-yliopistossa laadunhallinta on kollektiivista toimintaa. Aalto-yhteisön jäsenet ovat vastuussa oman toimintansa laadusta. Laadunhallinnan vastuut ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Aalto-yliopiston johto tukenaan johtamisen tukipalvelut-yksikkö (LSS) koordinoi yliopiston laajuista laatutyötä, tukee toimintatapojen ja prosessien kehittämistä eri tasoilla sekä varmistaa laatujärjestelmän ja Aallon strategisen johtamisen yhteyden. Laadunhallintaprosesseihin osallistuvat Aalto-yhteisön jäsenten lisäksi eri tavoin opiskelijat, alumnit ja ulkopuoliset sidosryhmät.

Rehtori vastaa yliopiston laadunhallinnasta ja luo laatutyön suuntaviivat yhdessä presidentin johtoryhmän (PMT) kanssa. PMT toimii yliopiston laatutyön ohjausryhmänä. Jatkuvaa käytännön laatutyötä koordinoi johtamisen tukipalvelut (LSS) korkeakoulujen kehityspäälliköiden tukemana. Alla olevasta taulukosta löydät lisätietoa laadunhallinnan toimijoista ja heidän vastuistaan.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: