Aalto-handboken

Indikatorer och årsrapporter

Vi följer upp verkställandet av universitetets strategi genom indikatorer (KPI, Key Performance Indicators). Vid behov uppdateras indikatorerna som en del av den årliga planeringen och vi dokumenterar dem i handboken för indikatorer (Aalto KPI Handbook). KPI-handboken innehåller beskrivningar av och definitioner på indikatorerna som universitet använder.

Tydligt definierade och strukturellt underhållna resultatindikatorer (KPI) används för att utvärdera forskningen, forskningen, inflytandet och framgångsfaktorer. Aaltos prestationsförmåga följs upp genom plattformen KPI - Dashboard. I den finns exakt, aktuell och öppen information om verksamhetens mål och resultat. Molntjänsten Power BI har använts för detta ändamål sedan 2018.

Du kan enkelt följa med verkställandet av strategin som tal iPowerBI .

På sidan för nyckelinformation (på engelska) från 2023 hittar du enkelt viktig information om fjolårets resultat och prestationer. Också styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut innehåller uttömmande information om resultat från Aaltos verksamhet och det ekonomiska läget.

Aalto-universitetet rapporterar om verkställandet av strategin även till undervisnings- och kulturministeriet. I rapporten framförs uppnåendet av målen fastställda av universitetet och ministeriet samt verkställandet av centrala åtgärder under avtalsperioden relaterade till strategin. (på finska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: