Aalto-käsikirja

Indikaattorit ja vuosiraportit

Seuraamme yliopiston strategian toteutumista ja menestystä indikaattoreiden (KPI, Key Performance Indicators) avulla. Idikaattoreita päivitetään tarvittaessa osana vuosittaista suunnittelua ja dokumentoimme ne niin kutsuttuun Indikaattorikäsikirjaan (Aalto KPI Handbook). KPI käsikirja sisältää yliopiston käyttämien indikaattorien määritelmät ja kuvaukset.

Selkeästi määriteltyjä ja järjestelmällisesti ylläpidettyjä suorituskykyindikaattoreita (KPI) käytetään tutkimuksen, koulutuksen, vaikuttavuuden ja mahdollistajien arvioinnissa. Aallon suorituskykyä seurataan KPI - Dashboard alustan kautta, missä on saatavilla tarkkaa, oikea-aikaista ja avoimesti saatavilla olevaa tietoa toiminnan tavoitteista ja tuloksista. Alusta on toiminut Power BI -pilvipalvelussa vuodesta 2018 lähtien.

Voit seurata strategian toteutumista lukuina helpostiPowerBI työkalun kautta. (vaatii kirjautumisen)

Avaintietoa 2022- sivulta löydät helposti keskeisen tiedon yliopiston viime vuoden tuloksista ja saavutuksista. Sieltä löydät myös hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätös tiedot vuodelta 2022.

Speeding metro at Aalto University metro station

Avaintietoa vuodesta 2022 ja vuosittaiset raportit

Tältä sivulta löydät vuoden 2022 avainlukuja sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto raportoi strategian toimeenpanosta myös Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Raportissa tuodaan esiin yliopiston ja ministeriön sopimien tavoitteiden saavuttaminen sekä strategiaan liittyvien keskeisten toimenpiteiden toteuttaminen sopimuskaudella.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: