Aalto-käsikirja

Indikaattorit ja vuosiraportit

Seuraamme yliopiston strategian toteutumista ja menestystä indikaattoreiden (KPI, Key Performance Indicators) avulla. Idikaattoreita päivitetään tarvittaessa osana vuosittaista suunnittelua ja dokumentoimme ne niin kutsuttuun Indikaattorikäsikirjaan (Aalto KPI Handbook). KPI käsikirja sisältää yliopiston käyttämien indikaattorien määritelmät ja kuvaukset.

Selkeästi määriteltyjä ja järjestelmällisesti ylläpidettyjä suorituskykyindikaattoreita (KPI) käytetään tutkimuksen, koulutuksen, vaikuttavuuden ja mahdollistajien arvioinnissa. Aallon suorituskykyä seurataan KPI - Dashboard alustan kautta, missä on saatavilla tarkkaa, oikea-aikaista ja avoimesti saatavilla olevaa tietoa toiminnan tavoitteista ja tuloksista. Alusta on toiminut Power BI -pilvipalvelussa vuodesta 2018 lähtien.

Voit seurata strategian toteutumista lukuina helposti PowerBI työkalun kautta. (vaatii kirjautumisen)

Avaintietoa 2021- sivulta löydät helposti keskeisen tiedon yliopiston viime vuoden tuloksista ja saavutuksista.

väre

Avaintietoa vuodesta 2021 ja vuosittaiset raportit

Uuden strategian myötä yliopisto on ottanut määrätietoisen suunnan kohti kestävää tulevaisuutta.

Aalto-yliopisto

Myös hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodesta 2021 sisältää kattavat tiedot Aallon toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Aalto-yliopisto raportoi vuosittain strategian toimeenpanosta myös Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Raportissa tuodaan esiin yliopiston ja ministeriön sopimien tavoitteiden saavuttaminen sekä strategiaan liittyvien keskeisten toimenpiteiden toteuttaminen sopimuskaudella.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu