Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Työkalupakki monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen

Kukoistava akateeminen yhteisö ponnistaa osaamisten, taustojen ja kokemusten monimuotoisuudesta. Voimme kaikki osallistua inklusiivisen, osallisuutta vaalivan yhteisön rakentamiseen työn ja opintojen arjessa. Sivulta saat käytännön vinkkejä ja resursseja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen Aalto-yhteisössä.
Aalto people

Toimitaan monimuotoisuuden ja osallisuuden puolesta 

Haluatko antaa panoksesi Aalto-yliopiston monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen?

Monimuotoisuudesta ja inkluusiosta oppiminen antaa meille työkaluja vaalia näitä asioita työn tai opintojen arjessa. Lue kirjoja, kuuntele podcasteja, keskustele kollegojen tai ystävien kanssa – mikä tahansa keino toimii parhaiten sinulle oppijana. Monimuotoisuudesta oppiminen mahdollistaa sen, että voimme parhaiten toteuttaa siihen liittyviä arvoja arjessamme. Sivustolta saat vinkkejä, työkaluja, inspiroivaa luettavaa ja katsottavaa sekä käytännön välineitä monimuotoisuuden ja osallisuuden vaalimiseen Aalto-yhteisössä. Voit aloittaa alla olevasta resurssikirjastosta ja tutustua kiinnostusta herättäviin sisältöihin.

Students

Yhdenvertaisuus viittaa tavoitteeseemme tarjota kaikille yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja saavutettava toimintaympäristö, jossa erilaisista, risteävistä taustoista tulevia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja jossa heillä on mahdollisuus työskennellä ja opiskella pelkäämättä syrjintää.

Monimuotoisuus viittaa kaikkiin niihin näkyviin tai ei-näkyviin ominaisuuksiin, joiden osalta eroamme toisistamme, esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, kansallisuus tai persoonallisuuden piirteet.

Inklusiivisuus viittaa osallisuuden ympäristöön, jokainen voi olla oma itsensä, tuntea kuuluvansa osaksi yhteisöä ja jossa kaikki otetaan tasavertaisesti mukaan toimintaan, ja jossa erilaiset taustamme ja näkökulmamme nähdään vahvuuksina.

Osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen periaatteet

Haluamme jokaisen yhteisön jäsenen tuntevan olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Toimimalla vastuullisesti ja kunnioittamalla muiden yhteisömme jäsenten oikeuksia annamme kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet nauttia turvallisesta ja miellyttävästä yliopistoympäristöstä.

Alta löydät vinkkejä osallistavaan ja turvalliseen vuorovaikutukseen, joiden avulla rakentaa parempia arkisia kohtaamisia muiden yhteisön jäsenten kanssa.

Vinkkejä, työkaluja ja inspiroivia materiaaleja monimuotoisuudesta

Tämä resurssikirjasto tarjoaa vinkkejä, työkaluja ja inspiroivaa luettavaa ja katsottavaa monimuotoisuuden ja osallisuuden vaalimiseen Aalto-yhteisössä. Materiaalit ovat pääosin englanniksi.

Tapahtumia ja koulutuksia

Aalto Readers' Club
Muut
Aalto Readers' Club
Muut
Aalto Readers' Club
Muut
Aalto Readers' Club
Muut

Uutiset

Sophie Belanger on the left and Ferdinand Keil on the right sitting on a sofa  and chatting
Yhteistyö Julkaistu:

Erasmus Staff Training: Syväsukellus yhteisohjelmiin ja hyvinvointiin yliopistossa

Yli 30 osallistujaa 17 yliopistosta kokoontui kesäkuun alussa Aalto-yliopiston kampukselle Erasmus Staff Training Days -tapahtumaan.
Anniina Isomäki ja Ira van der Pals
Yhteistyö Julkaistu:

Kauppatieteiden osaamisella voi vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen

Sijoitusjohtaja Ira van der Pals ja salkunhoitaja Anniina Isomäki arvostavat myös hyvää tasapainoa merkityksellisten työtehtävien ja muun elämän välillä.
Aalto Wellbeing sosiaalisen median QR-koodi 2024
Kampus Julkaistu:

Seuraa @aaltowellbeing-tiliä Instagramissa

Pysy kärryillä uusimmasta, tutkimukseen pohjautuvasta hyvinvointitiedosta sekä Aalto-yliopiston tapahtumista ja palveluista hyvinvointiin ja inkluusioon liittyen seuraamalla @aaltowellbeing-tiliä ja Aalto Socialin Wellbeing-sivua.
Women in Finance -tilaisuus, Annukka Paloheimo
Yhteistyö Julkaistu:

Pehmeitä taitoja kannattaa vahvistaa – ne ovat kovaa valuuttaa työmarkkinoilla

Kauppakorkeakoulu antaa valmiudet toimia niin ekstroverteille kuin introverteille sopivissa tehtävissä.

Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

Lue lisää
kuva BIZin tilasta jossa opiskelijoita istumassa

Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen

students lecture

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen opetuksessa

Yhteisöllisyydessä ja osallisuudessa keskeistä on että yhteisön jäsenet kokevat tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Opiskeluyhteisöön kuulumisella tarkoitetaan kokemusta opintojen merkityksellisyydestä ja samaistumisesta opiskelijayhteisöön. Kuulumisen tunne on yksilöllinen, ja prosessi voi lähteä käyntiin vain jos opiskelija samaistaa itsensä yhteisöön. Siksi on tärkeää miettiä inklusiivia, monenlaiset opiskelijat sallivia kurssikäytäntöjä.

Palvelut
Group of student working together

Osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen periaatteista sopiminen kurssilla

Inklusiivisia opetuskäytännot ovat erottamaton osa korkealaatuisia opetuskäytäntöjä, joten inklusiiviset opetuskäytännöt vaikuttaa kaikkiin kurssin ja oppimiskokemuksen osiin.

Palvelut
Oasis of Radical Wellbeing

Käsikirja monimuotoisuudesta rekrytoinneissa

Käsikirja monimuotoisuudesta rekrytoinneissa (toistaiseksi englanniksi). This handbook is intended for use throughout Aalto community, especially in supporting us making excellent recruitments that foster both excellence and equality. This first version of the handbook will be edited further in the spirit of continuous improvement.

Käsikirja monimuotoisen rekrytoinnin periaatteista
Handbook

Yhteyshenkilöt

 Kristiina Mäkelä

Kristiina Mäkelä

Provosti
 Ida Salin

Ida Salin

Monimuotoisuusasiantunija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: