Uutiset

Pehmeitä taitoja kannattaa vahvistaa – ne ovat kovaa valuuttaa työmarkkinoilla

Kauppakorkeakoulu antaa valmiudet toimia niin ekstroverteille kuin introverteille sopivissa tehtävissä.
Women in Finance -tilaisuus, Annukka Paloheimo
Annukka Paloheimo oli kutsunut Pörssiklubille rahoitusalan johtavia naisia keskustelemaan teemasta 'Gender Diversity'.

Kauppakorkeakoululla oli suuri ilo ottaa vastaan finanssialalla toimivan johtajan Annukka Paloheimon kutsu tulla keskustelemaan Pörssiklubille siitä, miten Kauppakorkeakouluun voitaisiin saada nykyistä enemmän hyviä naisopiskelijoita ja sitä myötä myös lisää rautaisia osaajia finanssialalle. Annukka Paloheimon oma näkemys työelämästä on, että omia arvojaan ei tarvitse myydä, vaan oma arvomaailma saa säilyä koko ajan.

Pörssiklubin hallituksen jäsen Sofia Halmesmäki toivotti tervetulleiksi 40 finanssialalla toimivaa naisjohtajaa 23.4.2024 järjestettyyn tilaisuuteen. Illallistilaisuuden mahdollisti omaisuudenhoitoyhtiö Candriam, jonka edustajille Annukka Paloheimo osoitti lämpimät kiitokset.

Gender Diversity -tilaisuus, Sofia Halmesmäki
Sofia Halmesmäki, hänen vieressään keskellä Fund Manager Theany Bazet Candriamista

Keynote-puheenvuoron piti Kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki, joka puhui sukupuolten välisestä epäsuhdasta Kauppakorkeakoulussa opinnot aloittavien keskuudessa. Tällä hetkellä alle kolmannes uusista kandidaattiopiskelijoista on naisia. 

”Olemme tehneet töitä naisten osuuden kasvattamiseksi jo useamman vuoden ajan, mutta työ ei ole vielä kantanut hedelmää. Tutkimuksissamme ja selvityksissämme meille on muodostunut sellainen kuva, että Kauppis koetaan liian rahakeskeisenä. Myös kauppatieteiden alaa on pidetty vieraana ja lukiolaisilla on usein hyvin suppea kuva työmahdollisuuksista, joihin opinnot meillä valmistavat.”

Kauppiksen vahvuuksina on haastatteluissa nousseet monialaisuus ja paneutuminen kestävän kehityksen asioihin. Heikkouksina on mainittu vaikeus päästä sisään eli saada opiskelupaikka ja kilpailullinen opiskeluympäristö.

Gender Diversity -tilaisuus, Timo Korkeamäki
Timo Korkeamäki

Fund Manager Theany Bazet, Candriam, kertoi finanssialan työnäkymistä. Hän sanoi, että naisten pitää rohkeasti hakea työpaikkoja ja kertoa osaamisestaan. Verkostoituminen on tärkeää ja miehiäkin kannattaa etsiä ja löytää ”liittolaisiksi” eli mentoreiksi ja tukijoiksi urapolulle.” 

Annukka Paloheimo sanoi, että varainhoitoyhtiöillä on huutava pula naispuolisista salkunhoitajista ja asiakasvastaavista. ”Nyt, kun on ymmärretty diversiteetin tärkeys, onkin pullonkaulana se, ettei Kauppiksesta valmistu riittävästi tähän työtehtävään soveltuvia naisia ja he, jotka ’soveltuvat’, eivät välttämättä hae varainhoitotehtäviin.”

”Nyt on naisjohtajien aika”

Toimitusjohtaja Päivi Paanila, Avant Advisors, puhui vaikuttavasta johtamisesta muuttuvassa maailmassa. Hänen mukaansa nyt on naisjohtajien aika, sillä pehmeät taidot (soft skills) ovat nyt arvossa. 

”Sopeutuvaisuus (adaptability), ketteryys (agility) ja resilienssi ovat tärkeitä taitoja. Samaten tarvitaan tunneälyä ja sopivasti nöyryyttä ja optimismia. Edeltävien lisäksi hyvillä johtajilla on vahva substanssiosaaminen, he ovat luonnollisestikin tulosorientoituneita ja heillä on kyky priorisoida asioita.” Yhtenä tärkeänä ominaisuutena Päivi Paanila nosti esiin muuntautumiskyvykkyyden (versatility), joka on metakompetenssi, joka vain harvalla on. ”Kaikkia taitoja voi kuitenkin kehittää harjoittelemalla!”

Gender Diversity -tilaisuus, Päivi Paanila
Päivi Paanila

Illallisen yhteydessä Annukka Paloheimo haastatteli lyhyesti Jonna Ryhästä (Elo), Hanna Porkkaa (OP Wealth), Karita Melingiä (Coda Alternatives) ja Kirsi Larkialaa (FFE). Hän oli kiinnostunut kuulemaan, miten juuri varainhoito oli valikoitunut näiden johtajien alaksi, entä millaisia vahvuuksia alalla vaaditaan.

Haastatteluissa saatiin kuulla, että finanssialalla on paljon erilaisia rooleja: on rooleja introverteille ja rooleja ekstroverteille. Stereotypiat rahoitusalalla toimivista henkilöistä ovat vain stereotypioita. Todettiin myös, että ala tarjoaa aidosti merkityksellistä työtä. Nuoret naiset ovat huomattavan kiinnostuneita vastuullisesta sijoittamisesta, mutta on myös hyvä ymmärtää, että salkunhoidossakin voi edistää vastuullisuutta eli myös siihen tehtävään kannattaa hakea.

Keskustelussa todettiin, että jo peruskoulussa saisi puhua paljon nykyistä enemmän talousasioista. Jos nuori tulee perheestä, jossa vanhemmilla ei ole yliopistokoulutusta, hän ei välttämättä edes uskalla hakea yliopistoon. Epäröinti perhetaustan takia on turhaa. Kesätyönä kannattaa kokeilla kaikenlaisia töitä – sillä tavalla saa käsityksen erilaisten tehtävien laajasta kirjosta.

Dekaani Timo Korkeamäki kiitti lämpimästi Annukka Paloheimoa erinomaisen tilaisuuden järjestämisestä ja kaikkia osallistujia arvokkaiden ajatusten jakamisesta. ”Diversiteettityömme jatkuu, ja olemme jatkossakin hyvin halukkaita käymään avointa keskustelua teeman ympärillä. Kiitos kaikille, ja jatketaan työtä kohti entistä monimuotoisempaa Kauppista.”


Teksti: Terhi Ollikainen
Kuvat: Roope Kiviranta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
Jar full of coins representing Unite! Seed Fund.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Hae Unite!-yliopistoallianssin siemenrahaa opetusyhteistyön edistämiseksi

Siemenrahalla edistetään vaihto-opintokokonaisuuksien luomista Unite-yliopistojen välillä. Allianssiin kuuluu Aallon lisäksi kahdeksan muuta eurooppalaista yliopistoa.
Sophie Belanger on the left and Ferdinand Keil on the right sitting on a sofa  and chatting
Yhteistyö Julkaistu:

Erasmus Staff Training: Syväsukellus yhteisohjelmiin ja hyvinvointiin yliopistossa

Yli 30 osallistujaa 17 yliopistosta kokoontui kesäkuun alussa Aalto-yliopiston kampukselle Erasmus Staff Training Days -tapahtumaan.
Aalto-yliopisto Junior teknologiatyöpaja
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Automaatiosäätiöltä lahjoitus Aalto-yliopisto Juniorille

Automaatiosäätiö lahjoittaa 20 000 euroa Aalto-yliopisto Juniorille. Lahjoitus kohdennetaan virtuaalilasien ja robotiikan hankintaan.