Sähkötekniikan korkeakoulun johtaminen

Sähkötekniikan korkeakoulun johtaminen -sivustolle kootaan tietoa korkeakoulun päätöksenteon prosesseista sekä niihin liittyvistä hallinnollisista elimistä.

Organisaatio ja johto

Tietoa Sähkötekniikan korkeakoulun organisaatiosta ja johtajien rooleista.

Maarintie 8 / aulatila

Yhteystiedot ja palvelut

Tältä sivulta löydät Sähkötekniikan korkeakoulun johdon, asiantuntijoiden ja palveluiden yhteystiedot.

Maarintie 8 at Aalto University campus

Sähkötekniikan korkeakoulun kehittäminen

Miten korkeakoulun toimintaa ohjataan ja miten suunnitelmia luodaan?

Aerial photo of the Aalto university campus, photo Mikko Raskinen

Akateeminen päätöksenteko

Tohtorinkoulutusneuvosto

Sähkötekniikan tohtoriohjelman johtaja on professori Vesa Välimäki. Tohtoriohjelman johtaja toimii tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtajana.

Aalto University / Aalto students at A Grid / photo: Unto Rautio

Koulutusneuvostot - Sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulun ohjesäännön mukaan koulutusneuvostolla on useita tehtäviä.

Studies / Aalto University/ Photo: Unto Rautio

Päätöksenteon valmistelu ja tuki

Johtoryhmä

Sähkötekniikan korkeakoulun johtoryhmä

Communication and networking, kuvaaja Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulun tenure track -komitea

Sähkötekniikan korkeakoulun tenure track -komitean jäsenet ja kokousajat

Keltainen robotti / kuvaaja Aalto-yliopisto, Mikko Raskinen

Tieteellinen tukiryhmä

Tieteellisen tukiryhmän (SAB, Scientific Advisory Board) tarkoitus on arvioida yliopiston tutkimuksen laatua ja tukea yliopistoa tavoitteensa saavuttamisessa.

People in Maarintie 8 building hallway.

Opetuksen johtoryhmä

Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen johtoryhmän tarkoituksena on parantaa opetuksen laatua, edistää opetuksen johtamista ja sen kehittämistä koulun toiminnan eri tasoilla sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä.

Students, Aalto University, photo: Unto Rautio

Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusryhmä

Tältä sivulta löydät Sähkötekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusryhmän (EDI-ryhmän) yhteystiedot sekä yliopistotason yhteystiedot häirintätilanteissa ja kohdattaessa epäasiallista käytöstä.

Ryhmäkuva ihmisistä kahvilassa

Opetuksen laatutoimikunta – Sähkötekniikan korkeakoulu

Opetuksen laatutoimikunta (OpLaa) on Sähkötekniikan korkeakoulun toimikunta, jonka tavoitteena on tehdä yhteistyötä koulun johdon, laitosten, oppimispalveluiden ja kiltojen ja heidän edustajiensa kanssa.

Aalto University / photo: Aino Huovio

Muut työryhmät

Sähkötekniikan korkeakoulussa toimii muutamia erityisalueita käsitteleviä työryhmiä.

A-logo. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: