Sähkötekniikan korkeakoulun johtaminen

Opetuksen laatutoimikunta – Sähkötekniikan korkeakoulu

The Quality of Education Committee (QEC; OpLaa in Finnish) is a committee in the School of Electrical Engineering (ELEC) that strives to develop teaching and learning in collaboration with the school’s management, departments, Learning services and three ELEC student guilds (AS, Inkubio, SIK).
Aalto University / photo: Aino Huovio

Tavoitteet

Opetuksen laatutoimikunta (OpLaa) on sähkötekniikan korkeakoulun (ELEC) toimikunta, jonka tavoitteena on kehittää opetusta yhteistyössä koulun johdon, laitosten, oppimispalveluiden ja kiltojen ja heidän edustajiensa kanssa. Opetuksen kehittämistyössä OpLaa huomioi Aalto-yliopiston ja ELECin tavoitteiden lisäksi muita opetusta ja oppimista kehittäviä teemoja, joita henkilökunta tai opiskelijat tuovat esille.

Toiminta

OpLaa järjestää henkilökunnalle avoimia tilaisuuksia (esim. Opekahvit kevät- ja syyslukukaudella) ajankohtaisista opetuksen ja oppimisen kehittämiseen liittyvistä teemoista. Ehdotuksia aiheiksi otetaan vastaan!

OpLaa myös valmistelee opetustyöstä palkitsemisen vuosittain. Palkinnot jaetaan syksyisin järjestettävillä dekaanin kahveilla. Palkintosarjoja on kolme: kandikurssit, maisterikurssit ja yhteisön ehdotuksiin perustuva palkitseminen. Lisätietoja palkitsemisesta löydät täältä.

Opetusosaamisen arviointi

Toimikunnan tehtävänä on urapolkujen rekrytointi- ja etenemisvaiheissa arvioida hakijoiden opetusosaaminen, johon kuuluu opetusportfolion, opetusnäytteen ja haastattelun laadullinen kokonaisarviointi. Arvioinnit tehdään Aallon kaikkien koulujen kanssa yhteisesti sovituilla toimintatavoilla. OpLaan jäsenet pyydettäessä osallistuvat toisten koulujen TCA-arviointiprosesseihin.

OpLaan kokoonpano 1.1.2023-31.12.2024

Opetuksen laatutoimikunnan jäsenet 2023-2024 // Members of the Quality of education committee (QEC)

 •     Prof., opetuksen varadekaani Anouar Belahcen, pj.
 •     Prof. Katsuyuki Haneda
 •     Prof. Anne Lähteenmäki, varapj
 •     Prof. Jukka Manner
 •     Yliopistonlehtori Jari Holopainen
 •     Yliopistonlehtori Pasi Lassila
 •     Vanhempi yliopistonlehtori Paulo Pinho
 •     Yliopistonlehtori Markus Turunen
 •     Pedagoginen asiantuntija Marja Elonheimo (vanh.vapaa, sijainen Anna Vilhunen 31.7.2024 asti)
 •    Pedagoginen asiantuntija Kirsti Keltikangas
 •    Opintosuunnittelija Tuula Noponen

AYY:n ja kiltojen nimeämät opiskelijajäsenet (hallopedit) kalenterivuodelle 2024

 •     Tekn.yo Emmi Suikkanen, varajäsen tekn.yo Aino Kuusi
 •     Tekn.yo Mikhail Romanov, varajäsen tekn.yo NN (ei valittu)
 •     Tekn.kand. Mikko Sandström, varajäsen tekn.yo Max Laine
 •     Tekn.yo Mikael Siikonen, varajäsen tekn.yo Otto Rinne

Lisätietoja / yhteydenotot: 

OpLaan pj., opetuksen varadekaani, prof. Anouar Belahcen tai ELECin pedagoginen asiantuntija Kirsti Keltikangas ([email protected]). 

Opetustyöstä palkitseminen Sähkötekniikan korkeakoulussa
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu