Sähkötekniikan korkeakoulun johtaminen

Opetuksen johtoryhmä

Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen johtoryhmän tarkoituksena on parantaa opetuksen laatua, edistää opetuksen johtamista ja sen kehittämistä koulun toiminnan eri tasoilla sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä.
Students, Aalto University, photo: Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen johtoryhmän tarkoituksena on parantaa opetuksen laatua, edistää opetuksen johtamista ja sen kehittämistä koulun toiminnan eri tasoilla sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä. Tarkoituksena on myös Aallon strategian mukaisesti kehittää edelleen oppimiskeskeistä kulttuuria ja opetusmenetelmiä Sähkötekniikan korkeakoulussa.

Opetuksen johtoryhmän tehtävänä on keskustella ja suunnitella koulun opetukseen, ohjelmiin ja niiden kehittämiseen liittyviä asioita koulutusneuvostoille ja akateemiselle komitealle sekä tukea dekaania ja korkeakoulun toiminnan johtamisessa sekä tukea opetuksen varadekaanin työtä. Opetuksen johtoryhmä toimeenpanee opetusta ja opiskelijoita koskevia päätöksiä, joita koulun julkista valtaa käyttävissä monijäsenisissä toimielimissä elimissä on päätetty.

Opetuksen johtoryhmä kutsuu tarvittaessa asiantuntijajäseniä mukaan kokouksiin.

Dekaanilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa opetuksen johtoryhmän kokouksissa.

Lukuvuonna 2023-2024 opetuksen johtoryhmässä ovat

 •     varadekaani, prof. Anouar Belahcen
 •     prof. Tomi Laurila
 •     prof. Matti Lehtonen
 •     vanhempi yliopiston lehtori Anu Lehtovuori
 •     prof. Esa Ollila
 •     prof. Mervi Paulasto-Kröckel
 •     prof. Jaan Praks
 •     prof. Stephan Sigg
 •     prof. Markku Sopanen
 •     prof. Olav Tirkkonen
 •     vanhempi yliopiston lehtori Kai Zenger
 •     dekaani, prof. Jussi Ryynänen
 •     opintoasiain päällikkö Perttu Puska
 •     kansainvälisten asioiden päällikkö Anita Bisi
 •     kehityspäällikkö Outi Elina Kansanen

Opetuksen johtoryhmän puheenjohtaja on prof. Anouar Belahcen ja sihteeri opintoasiain päällikkö Perttu Puska.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: