Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatiedot opintojaksoista

Opintojakso on opintojen osa, joka käsittelee tiettyä aihetta, sisältöä tai osaamisen alaa. Opetussuunnitelmassa opintojaksolle määritellään sisällöt, toteutustavat ja muut koko opetussuunnitelmakauden voimassa olevat tiedot. Opintojaksoista puhutaan arkikielessä usein kursseina.

Opintojaksokuvaukset

Opintojakson vastuuopettaja laatii kurssikuvauksen, eli antaa vahvistettavat opetussuunnitelmatiedot kahdelle seuraavalle lukuvuodelle Curriculum Planner -työkalulla. Korkeakoulun oppimispalvelut tukee ja koordinoi opintojaksojen kuvaustietojen laatimista. Osa tiedoista viedään Sisussa opintojakson tietoihin, osa suoritustavan tai suoritustapojen tietoihin.

Opetuksen ja opintojaksojen toteutusten jatkuva kehittäminen on tarkoituksenmukaista. Opetussuunnitelmaan kirjattavat kuvaustiedot kannattaakin pitää riittävän väljinä.

Esimerkiksi tarkkoja arvosanan laskentaperusteita (tentti 60%, harjoitustehtävät 40%) tai tuntimääriä lähiopetukselle (luennot 16h, laboratoriotyöskentely 10h) ei kannata ilmoittaa opetussuunnitelmassa, mutta arviointiperusteet (tentti, laboratoriotyöt) ja opetusmenetelmät (luennot, laskuharjoitukset) tulee ilmoittaa.

Opintojakson suoritustavat

Opintojaksolle voidaan määritellä yksi tai useampi suoritustapa. Aallossa käytetään kolmea eri suoritustapaa: osallistuminen opetukseen (tavallinen luentokurssi, joka voi sisältää esim. luentoja, harjoituksia, välikokeita ja kurssitentin), tentti (niin sanottu lopputentti tai rästitentti) ja itsenäinen työskentely (opiskelija suorittaa itsenäisesti tehtäviä tarjotun materiaalin tukemana). Opiskelija valitsee, millä suoritustavalla haluaa suorittaa opintojakson ja ilmoittautuu kyseisen suoritustavan toteutukseen.

Kurssiesite

Jokaisesta opintojakson toteutuksesta laaditaan kurssiesite, joka julkaistaan MyCoursesissaviimeistään kolme viikkoa ennen toteutuksen alkamista. Kurssiesitteessä kuvataan tarkemmin toteutusta ja tarkennetaan tarvittaessa esimerkiksi arviointiperusteita ja työmuotoja. Kurssiesite esitellään tarkemmin alla kohdassa Kurssiesitteen laatiminen.

Alta löydät ladattavan tiedoston, johon on koottu kolme esimerkkiä Sisussa olevista opintojaksokuvauksista. 

Muut tähän vaiheeseen liittyvät ohjeet

Opetussuunnitelmatiedot ohjelmista ja opintokokonaisuuksista

Tällä sivulla kuvataan, mistä tiedoista ohjelmien ja kokonaisuuksien opetussuunnitelma koostuu

Ohjelmajohtajan käsikirja

Selkeiden tutkintovaatimusten laatiminen Sisuun

Selkeät tutkintovaatimukset sujuvoittavat opintojen suunnittelua. Tältä sivulta löydät ohjeet selkeiden tutkintovaatimusten laatimiseksi.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Näin päivität opintojakson tiedot Curriculum Planner -järjestelmässä

Näin päivität opintojaksojen tiedot Curriculum Planner -järjestelmässä.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Aiheesta muualla aalto.fi:ssä

Basic clock with blue background

Opetusperiodit 2024-2025 ja 2025-2026

Aalto-yliopistossa opetus järjestetään viidessä periodissa. Periodit ovat pääasiassa 7 viikon pituisia sisältäen arviointiviikon. Tällä sivulla on lukuvuosien 2024-2025 ja 2025-2026 periodien aikataulu.

Ohjelmajohtajan käsikirja
Teacher's handbook illustration: pencil

Oppimisen arviointi Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopistossa oppimisen arviointi on tarkkaan mietitty pedagoginen prosessi, jolla halutaan tukea oppimista, ei vain mitata sitä.

Opettajan käsikirja

Opetussuunnitelmatyö Aallossa -pääsivulle

biz students

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

Ohjelmajohtajan käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: