Palvelut

Kurssin toteutus opettajan näkökulmasta

Tällä sivulla kerrotaan yksittäisen kurssin opetuksen toteuttamisesta: mitä huomioida ennen kurssia, sen alussa, aikana, lopussa ja jälkeen. Jos olet uusi opettaja tai opetat uutta kurssia, valmistaudu hyvin tehtävään ja pyydä tukea jo ennen kurssia. Koulusi pedagogiset asiantuntijat ja Oppimispalveluiden henkilöstö voivat auttaa sinua. Keskustele myös laitoksen muiden opettajien kanssa. Tämän sivun kuvaus opettamisesta on osin hallinnollista - anna oman palavan kiinnostuksesi aiheeseen näkyä opiskelijoille!
Studying. Practical hints for the teacher

Opettajan muistilista tehtävistä kurssin aikana

Tällä sivulla kerrotaan kurssin toteutukseen liittyviä huomioita pääosin kurssin vastuuopettajan tai luennoitsijan näkökulmasta. Opettajan tilanne voi olla erilainen riippuen hänen roolistaan (mm. vastuuopettaja, luennoitsija, tuntiopettaja, kurssiassistentti) tai aiemmasta opetuskokemuksesta, onko kurssi säännöllinen vai vaihtuvasisältöinen, tai kuuluuko kurssi kiinteänä osana jonkun ohjelman pakollisia tai valinnaisia opintoja. Oma koulusi tai laitoksesi kollegat saattaa tarjota tarkentavia lisäohjeita ja vinkkejä. Tekstissä viitataan kirjaan "Innostu ja onnistu opetuksessa", joka on saatavilla sähköisessä muodossa.

Lisätietoa opettajille

Tässä muutamia hyödyllisiä linkkejä alla olevien aalto.fi-linkkien lisäksi:

  • "Innostu ja onnistu opetuksessa" (PDF englanniksi ja PDF suomeksi). Käytännönläheinen kirja Aallon pedagogisilta asiantuntijoilta vuodelta 2013
  • UNIPS-moduulit. UNIPS (University Pedagogical Support) on kansallinen projekti, joka tuotti pedagogista materiaalia yliopisto-opettajille
  • Opintojen ja opiskelun säännöt Aalto-yliopistossa (Into on Aallon opiskelijaporttaali) sisältää muun muassa tutkintosäännöt, tenttisäännöt ja eettisen säännöstön.
Bioproduct

Opinnäyteohjaus Aalto-yliopistossa

Opinnäytteen teko on opiskelijan itsenäinen suoritus, mutta opiskelijalla on sekä oikeus saada ohjausta että velvollisuus varmistaa työnsä laatu keskustelemalla työstä ohjaajansa kanssa opinnäyteprosessin aikana.

Palvelut

Kurssikäytännöt

Löydät tämän sivun sisällöt Opettajan käsikirjasta vuoden 2024 alusta. Tätä sivua ei enää päivitetä ja se poistetaan käytöstä.

Palvelut
ITP student team working outside

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

Palvelut
People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Aallon pedagoginen koulutus opetushenkilökunnalle

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso temaattisten kurssien tarjonta.

Palvelut
Looking at course information on MyCourses

Digitaaliset palvelut opetukselle

Oppimispalveluihin kuuluva Opettajapalvelut -tiimi kehittää opetuksen ja oppimisen digitaalisia palveluita ja tarjoaa niihin liittyvää tukea.

Palvelut
Five students working on a group project in the business school building.

Oppimisen ja opetuksen johtaminen

Aalto-yliopistossa koulutuspolku kattaa elämänlaajuisen oppimisen tarpeet. Koulutuksen keskeisiä toimijoita ovat yliopiston professorit ja lehtorit sekä koulutusohjelmien johto, joiden työ mahdollistetaan yliopiston johdon sekä opetuksen ja oppimisen palveluiden tuella.

Aalto-käsikirja

Koulujen oppimispalvelujen yhteystiedot ja palvelut opettajille

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Oppimispalvelut

Aalto-yliopiston oppimispalvelut (LES) vastaa kaikista palveluista, jotka mahdollistavat opintojen sujuvan edistymisen yliopistossa.

Palvelut
students talking and laughing

Opetusfoorumit – Insinööritieteiden korkeakoulu

Opetusfoorumi (Teaching Forum) on Insinööritieteiden korkeakoulun pedagogisen kehittämisen yhteisöllinen tapahtuma. Tervetuloa mukaan!

Palvelut
Henkilöt turvallisuuskoulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto

Opetuksen tueksi - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Opetukseen liittyvät ohjeistukset Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (Aalto ARTS) opettajille.
ARTSin oppimispalvelut tarjoaa opettajille perehdytystä, jonka avulla opettaja saa läpileikkauksen opetuksen keskeisiin järjestelmiin ja opetusta ohjaaviin säännöksiin. Perehdytys on suositeltava kaikille opettajille (myös määräaikaisille ja tuntiopettajille).

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: