Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatyön tavoitteet 2024-2026

Yhteiset opetussuunnitelmien kehittämisen tavoitteemme ovat kestävyyden integroiminen ohjelmiin, elämänlaajuisen oppimisen tarjonnan vahvistaminen ja uudistuvien kielilinjausten toimeenpano.


Strategiamme tavoite on kunnianhimoinen: rakennamme kestävää tulevaisuutta. Haluamme vastata yhteiskunnan suuriin tulevaisuuden haasteisiin kouluttamalla muutoksentekijöitä, jotka kykenevät tuomaan tutkimukseen perustuvan syväosaamisensa monialaisten ja kompleksisten haasteiden ratkaisemiseen. Tehtävä ei ole helppo, ja vaatii myös koulutukselta valmiutta uudistua.

Ohjelmilta tämä edellyttää tulevaisuuteen suuntautuvaa ajattelua, jossa kirkastetaan ohjelman tarkoitus, päivitetään osaamistavoitteet vastaamaan tähän tarkoitukseen sekä rakennetaan yhdessä opettajayhteisön kanssa ohjelmasta tai muusta opintokokonaisuudesta linjakas kokonaisuus, joka hyödyntää monipuolisesti erilaisia ja inklusiivisia opetuksen ja oppimisen menetelmiä. Parhaimmillaan opetussuunnitelmaprosessi tukee yhteisön hyvinvointia ja osallisuutta, kun työhön kutsutaan mukaan koko ohjelman akateeminen yhteisö - niin opettajat kuin opiskelijatkin - sekä muut sidosryhmät.  

Kehitystyön tuloksena on tulevaisuuteen suuntautunut, opiskelijoille tieteenalan syväosaamista ja geneerisiä taitoja kerryttävä opetussuunnitelma. 

Yhteiset tavoitteemme lukuvuosien 2024-2026 opetussuunnitelmien valmisteluun ovat:

  1. Jatkamme kestävyyden, radikaalin luovuuden ja yrittäjämäisen ajattelutavan integrointia ohjelmiin. Ohjelmissa jatketaan työtä kunkin alan kestävyyshaasteiden ja -ratkaisujen tunnistamiseksi, kehitetään oppimistavoitteita vastaamaan niitä ja uudistetaan opetussuunnitelmaa vastaamaan uudistettuja osaamistavoitteita.
  2. Jatkamme elämänlaajuista oppimista tukevan opetuksen vahvistamista. Osana opetussuunnitelmatyötä kouluja ja yksiköitä pyydetään tunnistamaan opetustarjonnastaan sisältöjä, jotka soveltuvat elämänlaajuisen oppimisen tarpeisiin (osia opintojaksoista, opintojaksoja, laajempia moduuleita tai ns. microcredentials kokonaisuuksia).
  3. Toteutamme kielilinjausten toimeenpanon. Vuonna 2023 toteutetaan yliopiston yleisten kielilinjausten ja opetus- ja tutkintokielilinjausten arviointi. Arvioinnin perusteella tunnistettavat toimenpiteet vaikuttavat jo kauden 2024-2026 opetussuunnitelmiin. Lisätietoa kielilinjausten arviointiprosessista saadaan myöhemmin vuoden 2023 aikana. 

Yllä mainittujen tavoitteiden lisäksi edellinen opetuksen ja oppimisen arviointi (TEE) sekä kaksi vuonna 2023 valmistuvaa arviointia ja niiden pohjalta päätettävät kehittämistoimenpiteet vaikuttavat opetussuunnitelmatyöhön.

  • TEE-arvioinnin kehittämiskohteisiin vastaaminen: TEE-arvioinnin suositusten pohjalta vahvistamme opetussuunnitelman systemaattisen kehittämisen käytäntöjä, tavoitteena tulevaisuuteen suuntautunut, tarkoitukseltaan kirkas ja jatkuvasti kehittyvä ohjelma. 
  • Karvin laatuauditoinnin tulosten huomioiminen: Karvin laatuauditointi Karvin laatuauditoinnin tulokset julkaistiin huhtikuussa. Tulosten julkaisemisen jälkeen tunnistettavat kehittämistoimenpiteet voivat vaikuttaa myös kauden 2024-2026 opetussuunnitelmaan.
  • International Student Barometer (ISB) -kyselyn tulosten huomioiminen: Kansainvälisten opiskelijoiden opiskelukokemusta mittaavan kyselyn tulokset ovat valmistuneet maaliskuun alussa, ja seuraavaksi sovitaan kehittämistoimista ja niiden implementoinnista. Saatu palaute ja kehittämistoimet voivat vaikuttaa myös opetussuunnitelmatyöhön. Lisätietoa ISB-kyselystä: [email protected] ja [email protected].

Tukea opetussuunnitelmatyön tavoitteiden edistämiseen

vesitekniikka_700x400_en_en.jpg

Miten integroida kestävyys ja monialaisten ongelmien ratkaisemisen taidot opetussuunnitelmiin?

Ihmiskunnan suuriin haasteisiin, kuten kestävyyskriisiin vastaaminen, edellyttää valmistuneelta tietoja kestävyyshaasteista, monialaisten ongelmien ratkaisun taitoja sekä kykyä soveltaa omaa, tieteenalan syväosaamistaan haasteiden ratkaisemiseen.

Palvelut
Four people looking at the laptop. Image: Aalto University / Aleksi Poutanen

Aalto-yliopiston kielellisten linjausten päivitys vuonna 2023

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset ja periaatteet

Aalto-yliopisto
Four people sitting on the stairs near School of Business and Väre, in sunlight

Opetussuunnitelman kehittäminen

Opetussuunnitelman kehittämisen tuloksena syntyy tulevaisuuteen suuntautunut, opiskelijoille tieteenalan syväosaamista ja geneerisiä taitoja kerryttävä linjakas opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman perustana ovat ohjelman kirkkaan tarkoituksen perusteella muotoiltavat ja jatkuvasti kehittyvät osaamistavoitteet, oppimiskeskeinen opetus ja jatkuvaan arviointiin pohjautuva kehittäminen.

Tällä sivulla on kuvattu opetussuunnitelman kehittämisen vaiheet sekä vaiheisiin liittyvät ohjeet. Löydät myös työkaluja ja työskentelypohjia kunkin vaiheen toteuttamiseen.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Muuta aiheeseen liittyen aalto.fi:ssä

Picture Aalto University Unto Rautio

Kansainvälisten opiskelijoiden tyytyväisyys Aaltoon huipputasoa

International Student Barometer -kysely toteutettiin vuoden 2022 lopussa.

Uutiset
A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

Opetuksen ja oppimisen arviointi – TEE

TEE 2020 -arvioinnin tavoitteena on tunnistaa koulutuksen kehittämistarpeita sekä tehdä näkyväksi ja arvioida koulutuksen saavutuksia Aallon 10 vuoden aikana.

Ohjelmajohtajan käsikirja
People working. Picture: Unto Raution

Aalto-yliopisto sai laatuleiman ja erinomaisen arvion kaikilta arvioiduilta alueilta

Karvin laatuauditoinnissa mainittiin Aalto-yliopiston erityisenä vahvuutena strategisen johtamisen ja laatujärjestelmän tiivis kytkentä.

Uutiset

Opetussuunnitelmatyö Aallossa -pääsivulle

biz students

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

Ohjelmajohtajan käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu