Ohjelmajohtajan käsikirja

Selkeiden tutkintovaatimusten laatiminen Sisuun

Selkeät tutkintovaatimukset sujuvoittavat opintojen suunnittelua. Tältä sivulta löydät ohjeet selkeiden tutkintovaatimusten laatimiseksi.

Sisuun mallinnetaan ohjelmien tutkintovaatimukset vahvistettujen opetussuunnitelmien pohjalta, ja niiden pohjalta opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. Järjestelmään määritellään ohjelman rakenteen mukaiset säännöt, jotka huolehtivat usein automaattisesti siitä, että opiskelijan opintosuunnitelma noudattaa tutkinnon rakennetta. Kun tutkinnon rakenne suunnitellaan niin, että automaattisääntöjä voidaan käyttää, on opiskelijan helpompi suunnitella ja saada tutkinnostaan kokonaiskuva heti opintojen alussa, ilman että valinnat vaativat erillistä hyväksyntää hallintohenkilö.  

Suosi selkeitä rakenteita

Selkeä ja yksinkertainen rakenne: 

 • yksinkertaistaa opiskelijoiden opintojen suunnittelua 
 • sujuvoittaa opintojen aloittamista, kun opintopolku ja opintojen suoritusjärjestys on selkeä 
 • edistää tutkintojen suorittamista tavoiteajassa 
 • selkiyttää lukujärjestyssuunnittelua ja mahdollistaa päällekkäisyyksien välttämistä 
 • helpottaa opiskelijan ohjausta 
 • korkeakoulusi henkilöstöllä vapautuu enemmän aikaa opiskelijoiden ohjaukseen ja opettajien tukemiseen 

Suositukset opetussuunnitelmatyössä

Seuraavat suositukset koskevat kaikkia opintokokonaisuuksia (esim. perusopinnot, pääaine, sivuaine).

 

Suosi itsenäisiä opintokokonaisuuksia ja niiden osioita 

Sisussa on hankala saada toimimaan rakenteita, joissa opintokokonaisuuden sisällä tehtävät valinnat vaikuttavat suoraan toisen opintokokonaisuuden sisällä tehtäviin valintoihin. Sama pätee myös opintokokonaisuuksien välisiin osioihin (pakolliset ja valinnaiset opinnot jne.). Jos opiskelijan tutkinnossa on tällaisia rakenteita, joutuu hän hakemaan hyväksyntää tekemilleen valinnoille hallintohenkilökunnalta ja mahdollisesti akateemiselta henkilökunnalta. Tämän seurauksena opiskelijan voi olla hankala hahmottaa opintosuunnitelmaansa, sillä välin kuin oppimispalvelut käsittelevät hakemuksia.

Esimerkki 1: 

 • Ei mielellään näin: “Voit valita pääaineeseen 40 op, jolloin sinun on valittava sivuaine, tai voit valita 60 op, jolloin et voi valita sivuainetta.” 
 • Vaan näin: “Valitse pääaineen opinnot ja sivuaine sillä tavoin, että tutkintoon tulee yhteensä vähintään 180 op.” 

Esimerkki 2: 

 • Ei mielellään näin: “Valitse pääaineen valinnaisia opintoja 0–10 op niin, että pääaineen kokonaislaajuudeksi tulee 60 op”.
 • Vaan näin: “Valitse pääaineen valinnaisia opintoja 10 op.” (Tarvittaessa valittavissa voi olla samoja kursseja kuin muissa pääaineen osissa, jolloin ei ole tarpeen luoda riippuvuuksia pääaineen osien välille).

 

Tarkista, että opintokokonaisuuden laajuus on linjassa sisällön kanssa 

Opintokokonaisuuden sisällä voi olla pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja. Mikäli opintokokonaisuuden sisällä tehdään valintoja, on tärkeää tarkistaa, että opiskelijan on mahdollista valita vaadittu opintopistemäärä. 

Esimerkki:
Opintokokonaisuuden sisällä pyydetään valitsemaan 10 op vaihtoehtoisia opintojaksoja joukosta, jossa on 5 op ja 6 op laajuisia opintojaksoja. Opiskelija on siis pakotettu valitsemaan kaksi kpl 5 op laajuista opintojaksoa, koska muilla yhdistelmillä ei voi saada valittua tasan 10 op. Jos halutaan, että opiskelija voi valita minkä tahansa yhdistelmän, valintasääntö kannattaa laajentaa muotoon, jossa pitää valita 10–12 op. 

 

Suosi kaikkien opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen listaamista rakenteessa 

Mikäli halutaan, että opiskelija voi lisätä ja/tai ehdottaa opintokokonaisuuteen rakenteen ulkopuolisia opintojaksoja, se edellyttää hallinnon manuaalista hyväksyntää. Kannattaa miettiä, onko tämä tarpeen tai toisaalta, onko mahdollista tehdä rakenteen osaksi lista, josta opiskelija voi valita täysin vapaiden ehdotusten sijaan. Listasta on mahdollista poiketa, mutta jos suurin osa valinnoista menee rakenteen mukaan, suurimmalle osalle opiskelijoista valintojen teko menee sujuvammin. 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu