Ohjelmajohtajan käsikirja

Selkeiden tutkintovaatimusten laatiminen Sisuun

Selkeät tutkintovaatimukset sujuvoittavat opintojen suunnittelua. Tältä sivulta löydät ohjeet selkeiden tutkintovaatimusten laatimiseksi.

Sisuun mallinnetaan ohjelmien tutkintovaatimukset vahvistettujen opetussuunnitelmien pohjalta. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mallinnetun pohjan perusteella. Järjestelmään määritellään ohjelman rakenteen mukaiset säännöt, jotka huolehtivat usein automaattisesti siitä, että opiskelijan opintosuunnitelma noudattaa tutkintovaatimuksia

Kun tutkinnon rakenne suunnitellaan niin, että automaattisääntöjä voidaan käyttää, on opiskelijan helpompi suunnitella ja saada tutkinnostaan kokonaiskuva heti opintojen alussa, ilman että valinnat vaativat erillistä hyväksyntää hallintohenkilö.  

Suosi selkeitä rakenteita

Selkeä ja yksinkertainen rakenne

 • yksinkertaistaa opiskelijoiden opintojen suunnittelua 
 • sujuvoittaa opintojen aloittamista, kun opintopolku ja opintojen suoritusjärjestys on selkeä 
 • edistää tutkintojen suorittamista tavoiteajassa 
 • selkiyttää lukujärjestyssuunnittelua ja mahdollistaa päällekkäisyyksien välttämistä 
 • helpottaa opiskelijan ohjausta 
 • vapauttaa korkeakoulusi henkilöstöllä aikaa opiskelijoiden ohjaukseen ja opettajien tukemiseen 

Suositukset tutkintovaatimusten laatimiseen

Seuraavat suositukset koskevat kaikkia opintokokonaisuuksia (esim. perusopinnot, pääaine, sivuaine).

Suosi muista riippumattomia opintokokonaisuuksia ja niiden osioita 

Sisuun ei saa toimimaan tutkintovaatimuksia, joissa opintokokonaisuuden sisällä tehtävät valinnat vaikuttavat suoraan toisen opintokokonaisuuden sisällä tehtäviin valintoihin. Sama pätee myös opintokokonaisuuksien välisiin osioihin (esimerkiksi pakolliset ja valinnaiset opinnot). Jos ohjelman tutkintovaatimuksissa on tällaisia rakenteita, jokaisen opiskelijan täytyy hakea erikseen hyväksyntää tekemilleen valinnoille. Tämän seurauksena opiskelijan voi olla hankala hahmottaa opintosuunnitelmaansa ennen kuin oppimispalvelut tai akateeminen henkilöstö on käsitellyt hakemukset.

Esimerkki 1: 

 • Ei mielellään näin: “Voit valita pääaineeseen 40 op, jolloin sinun on valittava sivuaine, tai voit valita 60 op, jolloin et voi valita sivuainetta.” 
 • Vaan näin: “Valitse pääaineen opinnot ja sivuaine sillä tavoin, että tutkintoon tulee yhteensä vähintään 180 op.” 

Esimerkki 2: 

 • Ei mielellään näin: “Valitse pääaineen valinnaisia opintoja 0–10 op niin, että pääaineen kokonaislaajuudeksi tulee 60 op”.
 • Vaan näin: “Valitse pääaineen valinnaisia opintoja 10 op.” (Tarvittaessa valittavissa voi olla samoja kursseja kuin muissa pääaineen osissa, jolloin ei ole tarpeen luoda riippuvuuksia pääaineen osien välille).

Käytä aina opintopistemääräisiä valintasääntöjä pakollisten opintojaksojen kohdalla 

Jos opintokokonaisuuden pakollisissa opintojaksoissa on valintoja, ethän käytä Sisun kappalemääräistä valintasääntöä näissä kohdissa. Muutoin Sisu mahdollistaa opiskelijalle opintojakson siirtämisen johonkin toiseen opintokokonaisuuteen, jossa on sama opintojakso tarjolla (esim. pääaineen pakollisista sivuaineen puolelle). 

Esimerkki: 

 • Ei mielellään näin: “Valitse näistä kahdesta opintojaksosta toinen.” + ohjelman rakenteeseen Sisussa tehty valintasääntö: “valitse 1 kpl”.
 • Vaan näin: “Valitse näistä kahdesta opintojaksosta toinen.” + ohjelman rakenteeseen Sisussa tehty valintasääntö: “valitse X op”, missä X on valittavissa olevien opintojaksojen laajuus. 

Tarkista, että opintokokonaisuuden laajuus on linjassa sisällön kanssa 

Opintokokonaisuuden sisällä voi olla pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja. Mikäli opintokokonaisuuden sisällä tehdään valintoja, on tärkeää tarkistaa, että opiskelijan on mahdollista valita vaadittu opintopistemäärä. 

Esimerkki:

 • Ei mielellään näin: “Valitse näistä opintojaksoista yhteensä 10 op” + valittavissa 5 op ja 6 op laajuisia kursseja (ja tarkoitus on, että voi valita minkä tahansa yhdistelmän). 
 • Vaan näin: “Valitse näistä opintojaksoista yhteensä 10–12 op”. 

Suosi kaikkien opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen listaamista rakenteessa 

Jos tutkintovaatimuksissa mahdollistetaan, että opiskelija voi lisätä ja/tai ehdottaa opintokokonaisuuteen rakenteen ulkopuolisia opintojaksoja, jokaisen opiskelijan täytyy hakea erikseen hyväksyntää kokonaisuudelle. Suositeltavaa on tehdä tutkintovaatimuksiin lista, josta opiskelija voi valita sen sijaan, että tutkintovaatimuksiin kirjattaisiin esim. ”muita soveltuvia opintojaksoja”. Opiskelijan on aina mahdollista ehdottaa rakenteen ulkopuolisia valintoja, mutta tätä ei ole tarpeen tuoda osaksi tutkintovaatimuksia.

Muut tähän vaiheeseen liittyvät ohjeet

Opetussuunnitelmatiedot ohjelmista ja opintokokonaisuuksista

Tällä sivulla kuvataan, mistä tiedoista ohjelmien ja kokonaisuuksien opetussuunnitelma koostuu

Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatiedot opintojaksoista

Opintojaksoista kerättävien opetussuunnitelmatietojen ohjeet ja kuvaukset.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Näin päivität opintojakson tiedot Curriculum Planner -järjestelmässä

Näin päivität opintojaksojen tiedot Curriculum Planner -järjestelmässä.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatyö Aallossa -pääsivulle

biz students

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

Ohjelmajohtajan käsikirja
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: