Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatiedot ohjelmista ja opintokokonaisuuksista

Osaamistavoitteet ja tutkintovaatimukset ovat ohjelmien ja kokonaisuuksien keskeisintä opetussuunnitelmatietoa. Tällä sivulla kuvataan, mistä tiedoista ohjelmien ja kokonaisuuksien opetussuunnitelma koostuu.

Ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluu ohjelman sekä ohjelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien perustiedot, osaamistavoitteet ja tutkintovaatimukset. Sivuaineiden osalta opetussuunnitelmaan kuuluu perustiedot, osaamistavoitteet ja tutkintovaatimukset. Ohjelmien ja opintokokonaisuuksien perustiedot ovat pääasiassa pysyviä, eli niistä päätetään ohjelmaa tai kokonaisuutta perustettaessa eikä niihin tehdä muutoksia opetussuunnitelmakausittain. Osaamistavoitteita ja tutkintovaatimuksia muokataan yleensä ohjelman kehittämisen tuloksena uudelle opetussuunnitelmakaudelle. Opetussuunnitelman yhteydessä julkaistaan myös tietoja, joista ei päätetä osana opetussuunnitelmaprosessia tai joista ei tehdä muodollista päätöstä.

Ohjelman tiedot

Tutkintoon johtava koulutus järjestetään ohjelmina. Ohjelma tarkoittaa useasta opintokokonaisuudesta muodostuvaa tavoitteellista kokonaisuutta. Aalto-yliopiston koulutustarjonta koostuu kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmista. Osa ohjelmista toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä.

Pakollisia, kaikissa ohjelmissa kuvattavia tietoja ovat ohjelman perustiedot, osaamistavoitteet sekä tutkintovaatimukset.

Opintokokonaisuuden tiedot

Opintokokonaisuus tarkoittaa tutkinnon osaa, joka sisältää vähintään kaksi opintojaksoa. Opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi perusopinnot, pääaine, vapaasti valittavat opinnot, sivuaine sekä tutkimusalan opinnot.

Muut opetussuunnitelmaa koskevat tiedot

Ohjelmille laaditaan opetussuunnitelmatyön yhteydessä myös malliajoitus. Malliajoitus dokumentit ei ole osa vahvistettavaa opetussuunnitelmaa, eikä sitä tarvitse hallinnollisesti hyväksyä. Malliajoitus voidaan laatia erillisenä dokumenttina tai se voidaan rakentaa opintotietojärjestelmä Sisuun valmiiksi opiskelijalle.

Muut tähän aiheeseen liittyvät opetussuunnitelmatyön ohjeet

Opetussuunnitelmatiedot opintojaksoista

Opintojaksoista kerättävien opetussuunnitelmatietojen ohjeet ja kuvaukset.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Selkeiden tutkintovaatimusten laatiminen Sisuun

Selkeät tutkintovaatimukset sujuvoittavat opintojen suunnittelua. Tältä sivulta löydät ohjeet selkeiden tutkintovaatimusten laatimiseksi.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Näin päivität opintojakson tiedot Curriculum Planner -järjestelmässä

Näin päivität opintojaksojen tiedot Curriculum Planner -järjestelmässä.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatyö Aallossa -pääsivulle

biz students

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

Ohjelmajohtajan käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: