Ohjelmajohtajan käsikirja

Näin päivität opintojakson tiedot Curriculum Planner -järjestelmässä

Curriculum Planner -järjestelmä on vastuuopettajien työkalu opintojakson tietojen päivittämiseen.

Mikä Curriculum Planner on? 

Curriculum Planner -järjestelmää käytetään opintojaksojen kuvaustietojen päivittämiseen, sekä opetusaikoihin ja -paikkoihin liittyvien toiveiden esittämiseen lukujärjestys- ja tilasuunnittelua varten. Opettajat ja muu akateeminen henkilökunta ovat järjestelmän pääasialliset käyttäjät. Myös oppimispalvelut käyttää Curriculum Planneria.  

Miten opintojaksojen kuvaustiedot päivitetään? 

Opintojaksojen kuvaustiedot päivitetään Curriculum Planner -järjestelmässä joulu-tammikuun aikana. Opintojaksojen kuvaukset vahvistetaan osana opetussuunnitelmaa kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.  Curriculum Plannerissa annetaan tiedot myös perustettavista uusista opintojaksoista ja lakkautettavista opintojaksoista.  

Opintojakson vastuuopettajan vastuulla on opintojakson kuvaustietojen päivittäminen. Olemassa olevien opintojaksojen osalta järjestelmässä on pohjatietona edellisen opetussuunnitelmakauden kuvaustiedot, joita päivitetään tarpeen mukaan. Uutta opintojaksoa luodessa voidaan joko käyttää tarvittaessa mahdollista aiempaa opintojaksoa pohjana tai aloittaa kuvauksen laatiminen tyhjään pohjaan.  

Mitä täytetyillä tiedoilla tehdään?  

Kun vastuuopettaja on päivittänyt opintojaksokuvauksen, korkeakoulun oppimispalvelut tarkistaa opintojakson kriittiset tiedot ja koostaa opintojaksokuvaukset opetussuunnitelman päätösprosessia varten. Tarvittaessa kuvauksiin tehdään korjauksia ja muutoksia yhdessä vastuuopettajan kanssa ennen päätösprosessia.  

Jatkavien ja uusien opintojaksojen kuvaustiedot siirretään Sisuun. Tiedonsiirron yhteydessä opintojaksoista muodostuu uudet versiot alkavalle opetussuunnitelmakaudelle. Poistettujen kurssien tietoja ei siirretä Sisuun. 

Miten päivitän opintojaksokuvauksen?

Siirry osoitteeseen curriculum.aalto.fi

Curriculum Plannerin järjestelmäkieli on englanti. Etusivulta löytyy lyhyet käyttöohjeet, sekä yhteystietoja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkomiseen. 

Miten päivitän lukujärjestystoiveet?   

Ohjelmassa kannattaa käydä keskustelua opetuksen toteutuksesta ja viikkoaikatauluista yhteisesti ennen lukujärjestystoiveiden antamista. Näin voidaan rakentaa toimivat lukujärjestykset opiskelijoille ja varmistaa opetuksen linjakkuus myös tältä osin.

Toiveet toteutusten opetusaika ja -paikkavarauksista sekä muista tarpeista annetaan Curriculum Plannerissa. Niin sanotulle lukujärjestyspuolelle pääset opintojakson kuvaussivulta, ylälaidassa olevasta Show study events - painikkeesta, tai klikata hakulistauksessa opintojaksosi kohdalta kalenteri-ikonia.

Valitse haluttu toteutus ja pääset sivulle, jossa näkyy opintojaksoa koskevia tietoja ja opetukseen kuuluvat pienryhmät opetusmuotoineen. Ylimpänä sivulla on opintojakson koodi, nimi ja vastuuopettaja. Nämä tiedot tulevat automaattisesti opintojakson kuvaussivulta. Lisäksi voit ilmoittaa sivun ylälaidassa arvioidun osallistujamäärän koko toteutukselle. 

Pohjatietoina ovat kuluvan lukuvuoden opetusajat ja -paikat. Löydät ne selaamalla pienryhmäsivuja, jotka ovat eri välilehdillä opetusmenetelmän mukaan (luennot, harjoitukset, seminaari jne). All-välilehdellä näkyy koottuna kaikki tämänhetkiset varaukset, joka päivittyvät reaaliajassa, jos opetustapahtumalle tehdään uusi aikatauluehdotus Curriculum Plannerissa. 

Curriculum Plannerin sulkeuduttua alkukeväästä opintojakson toteutuksia koskevalle Teaching-sivulle täytetyt toiveet opetusaikoihin liittyen siirretään opetuksen suunnittelujärjestelmä Asioon, jossa oppimispalvelut suunnittelee lukujärjestykset. Lukujärjestyssuunnittelu tehdään huhti-toukokussa yhteistyössä vastuuopettajien kanssa. Valmis lukujärjestys julkaistaan Sisussa kesäkuun alussa.

Kuinka esitän toiveita opetukseeni liittyen?  

Toiveita opetusaikoihin ja -paikkoihin voi esittää usealla tavalla:

  • Opetustietojen tarkistaminen aloitetaan All-välilehdeltä. Jos muutoksia ei tarvita, vaan samanlaiset varaukset tarvitaan seuraavalle lukuvuodelle, muuta sivun yläosasta opetuksen statustilaan Ready – no changes.  
  • Jos tarvittavat muutokset ovat pieniä (esimerkiksi toive eri salista tai yhden pienryhmän lisääminen) voi tästä jättää kommentin All-välilehden alalaidassa olevaan tekstikenttään Teacher’s comments. Muuta lopuksi status tilaan Ready – with changes.  
  • Jos muutoksia tarvitaan paljon, ilmoitetaan ne pienryhmäkohtaisesti alla olevan ohjeen mukaan. Siirry kyseisen pienryhmän välilehdelle ja tee muutokset. Muuta lopuksi status tilaan Ready – with changes.

Aikataulumuutoksia ehdotetaan klikkaamalla Suggest a new timetable -painiketta pienryhmäsivun alareunassa, jolloin avautuu toteutuksen aika-, paikka- yms. tiedot kommentointia ja muutoksia varten. Timetable-taulukkoon täytetään uudet opetusaikatoiveet tai muokataan olemassa olevia rivejä. All-välilehti näyttää päivitetyn kokonaisuuden kaikkien pienryhmien osalta. Huomaa, että muutokset koskevat ainoastaan sitä pienryhmää/ opetusmenetelmää, jota olet käsittelemässä. Ehdotukset esimerkiksi luennoista ja harjoituksista tehdään siis omille välilehdilleen.

Start Week Valitse se viikko, jolloin opetuksesi alkaa (esimerkiksi viikko 2).
Duration in weeks Opetuksen kesto viikoissa (esimerkiksi 6). Yhdessä periodissa on kuusi opetusviikkoa ja tenttiviikko, jolloin ei pääsääntöisesti ole opetusta.
Start time ja
End time
Kyseisen opetustapahtuman (esim. luennon) alkamis- ja loppumisaika. Valitse viikonpäivät, jolloin toivot opetustapahtuman olevan. (esimerkiksi tiistai ja perjantai).
Room requirements Voit ilmoittaa tässä useita tämän kyseisen pienryhmän opetuksen järjestämistä koskevia tarpeita esimerkiksi esitystekniikkaa tai salin varusteita koskien (esimerkiksi AspenOne-ohjelmisto ja liitutaulu).
Teacher’s comments Voit kommentoida pienryhmän opetusta rivikohtaisesti tai yleisesti koko pienryhmää.
Room Jos toivot tiettyä tilaa, valitse se tähän. Huomaa, että tämä toive varauksesta, ei varaus. Lukujärjestyssuunnittelussa optimoidaan opiskelijoiden sujuvat opintopolut, opettajien aikataulut sekä tilojen tehokas käyttö. 

Muut tähän vaiheeseen liittyvät ohjeet

Opetussuunnitelmatiedot ohjelmista ja opintokokonaisuuksista

Tällä sivulla kuvataan, mistä tiedoista ohjelmien ja kokonaisuuksien opetussuunnitelma koostuu

Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatiedot opintojaksoista

Opintojaksoista kerättävien opetussuunnitelmatietojen ohjeet ja kuvaukset.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Selkeiden tutkintovaatimusten laatiminen Sisuun

Selkeät tutkintovaatimukset sujuvoittavat opintojen suunnittelua. Tältä sivulta löydät ohjeet selkeiden tutkintovaatimusten laatimiseksi.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatyö Aallossa -pääsivulle

biz students

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

Ohjelmajohtajan käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: