Koulutustarjonta

Electronics and Nanotechnology, Master of Science (Technology)

Langattomat teknologiat, puolijohteet, fotoniikka, avaruusteknologia – Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelma kattaa nykyinsinööritieteen ajankohtaisimpia aiheita. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella tulevaisuutta muokkaavia, resurssien käytön kannalta tehokkaita ja maailmanlaajuisesti merkittäviä teknisiä ratkaisuja, jotka auttavat yhteiskuntia kehittymään.
Aalto electronics-ICT anechoic chamber for 2-60 GHz and two near-field scanners
Get a Master’s Degree in Electronics and Nanotechnology at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Mobiililaitteiden lisääntymisen myötä langatonta tekniikkaa käytetään nykyään kaikkialla, avaruustekniikan merkitys kasvaa huimasti pienten satelliittien kehityksen myötä, ja nanotekniikka mahdollistaa merkittäviä läpimurtoja monilla aloilla, kuten uudenlaisessa laskennassa ja aurinkoenergian keräämisessä. Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelmassa keskitytään luomaan uusia tekniikoita, joilla kehitetään kestäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja nykymaailman tarpeisiin.

Kehityksen mahdollistajia ovat mm. puolijohteet, joita käytetään erityisesti mikrosiruissa. Suomessa on suuri määrä puolijohteiden suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistuneita yrityksiä. Nämä yritykset sijoittavat merkittävästi alaan, jotta ne voivat edistää Suomen ja EU:n omavaraisuutta mikrosirujen suhteen. Samaan aikaan puolijohteiden suunnittelun ammattilaisista on kasvavaa kysyntää.

Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelma on erittäin teknologiasuuntautunut ja tarjoaa kaikille opiskelijoilleen tiedot ja taidot kehittää sähkölaitteita ja niiden komponentteja jotta voimme muokata yhteiskuntaa paremmaksi. Opintojen aikana opiskelijat pääsevät käyttämään uusimpia ohjelmistoja ja pääainevalinnan mukaan tekemään kokeita huippututkimuslaitoksiin kuten Metsähovin radio-observatorioon ja Micronovaan, jossa on Pohjoismaiden suurin puhdastila.

Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

 • alansa perustiedot. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät valitsemansa erikoistumisalan keskeiset tieteelliset teoriat ja käytännöt. 
 • teknologian kehittämisen taidot. Tutkinnon suorittaneet osaavat suunnitella ja rakentaa valitsemaansa erikoistumisalaan liittyviä teknisiä laitteita.
 • tutkijan ajattelutapa. Tutkinnon suorittaneilla on vahva teoreettinen tausta sekä tutkiva, tieteellinen ja akateeminen lähestymistapa ongelmanratkaisuun.
 • vallankumouksellista potentiaalia. Tutkinnon suorittaneet ovat nopeasti kehittyvän teknologian asiantuntijoita ja tulevat muuttamaan monin tavoin maailmaa, jossa elämme.

Opetuskieli

Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisten maisteriohjelmien lukuvuosimaksu on 15 000 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksu peritään muilta kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisilta.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma, jolla tuetaan lukuvuosimaksullisissa koulutusohjelmissa opiskelevia EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita. Apuraha kattaa joko 50 % tai 100 % lukuvuosimaksusta.

Lue lisää Aallon lukuvuosimaksusta ja apurahoista täältä.

Opintojen rakenne

Kaksivuotisen Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä:

 • pääaineopinnot (65 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (25 op)
 • diplomityö (30 op)

Pääaine valitaan opintojen alussa. Ensimmäisenä syyslukukautena opiskellaan yhteisiä johdantokursseja ja ensimmäinen kevätlukukausi keskittyy jokaisen pääaineen omiin pakollisiin opintoihin. Toinen opiskeluvuosi sisältää pääasiassa vapaasti valittavia opintoja sekä diplomityön. Voit yhdistellä tutkintoosi mitä tahansa vapaavalintaisia opintoja joko Aallosta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista yliopistoista, kunhan opinnot sopivat tutkintoosi ja mielenkiinnon kohteisiisi.

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta.

Opetusmenetelmät

Opintoja voi lähestyä joko teollisuuden tai tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija voi suunnata opintojaan joko teoriaan tai enemmän käytännön työhön. Näin ollen ohjelma on yhdistelmä teoria- ja käytännönläheisiä kursseja, joilla käytetään eri menetelmiä: luentoja, yksilötehtäviä, tietokonesimulointeja, ryhmätehtäviä ja laboratoriotyöskentelyä. Valmistuessaan opiskelijoilla on paljon käytännön kokemusta eri ohjelmistoista sekä – pääaineesta riippuen – työskentelystä laboratoriossa, puhdastiloissa ja tähtitieteellisessä radio-observatoriossa.

Ohjelmassa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa: kursseilla on vierailevia luennoitsijoita ja opiskelijat tekevät projekteja yrityksille. Lisäksi noin 50 % opiskelijoistamme tekee diplomityönsä jollekin yritykselle.

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Tutustu opiskelijoiden kokemuksiin

Pranava Pakala

Opiskelija Pranava Pakala: Aallossa koko maailma on avoinna!

Pranava opiskelee elektroniikkaa ja nanoteknologiaa ja uskoo, että ala pystyy ratkaisemaan suurimman osan maailman nykyisistä ongelmista.

Uutiset
Eturivissä opiskelijat Otto Simola, Verneri Hirvonen ja Julius Helander. Takarivissä professori Jussi Ryynänen ja vanhempi yliopistonlehtori Marko Kosunen. Kuva: Niina Norjamäki

Opiskelijat koodasivat avoimen mikroprosessorin, jolla yritykset voivat tehdä mitä haluavat

Uusi prosessori soveltuu esimerkiksi 6G-lähetinvastaanottimiin ja salausteknologiaan.

Uutiset
Aallon opiskelijoita ICT-Electronics laboratoriossa.

Aalto-yliopiston opiskelijat yhdistivät avoimen mikroprosessorin ja tekoälykiihdyttimen

Aallon opiskelijat ovat aiemmin toteuttaneet yksinkertaisen prosessorin, jonka rakennetta on edelleen kehitetty ja prosessoriin on yhdistetty tekoälykiihdytin.

Uutiset

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelmassa opiskelijat voivat valita kiinnostuksensa ja tavoitteidensa perusteella neljästä pääaineesta, jotka liittyvät kiinteästi Aallossa tehtävään tutkimukseen. Pääaineemme ovat:

1. Micro- and Nanoelectronic Circuit Design

Micro and Nanoelectronic Circuit Design -pääaineessa opit suunnittelemaan moderneja langattomia laitteita ja ymmärtämään langattomien verkkojen, kuten 5G- ja sitä edistyneempien verkkojen taustalla olevaa teknologiaa.  Koska sovellukset vaativat aina elektronisen laitealustan, tässä pääaineessa pohditaan myös, miten voimme vähentää laitteiden energian käyttöä ja tehdä niistä ekologisempia. Valmistuttuaan opiskelijamme osaavat integroida digitaalisia ja analogisia radiotaajuuspiirejä pienimpiinkin langattomiin antureihin, kuten esineiden internetiin tai implantoitaviin lääketieteellisiin laitteisiin.

2. Microwave Engineering

Microwave Engineering -pääaineessa opit suunnittelemaan mikroaaltokomponentteja nykyajan langattomiin laitteisiin ja ymmärtämään langattomien yhteyksien kehityskulkuja. Pääaineessa käsitellään mielenkiintoisia nykytrendejä, kuten uudelleen ohjelmoitavia älypintoja, joilla voidaan ohjata mikroaaltoja. Erityisesti opitaan suunnittelemaan antenneja nykyaikaisiin langattomiin laitteisiin ja verkkoihin sekä ennustamaan aaltojen etenemistä erilaisissa ympäristöissä.

Mikroaaltotekniikka on ala, josta valmistuneilla tulee olemaan keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Heitä haastetaan kehittämään uusia ratkaisuja pitäen keskiössä energiatehokkuuden, kestävyyden, kierrätettävyyden, kestävämmät elinkaaret, jätteen vähentämisen ja ympäristövaikutusten minimoimisen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi antennien tehokkuuden parantamista ja sähkömagneettisen häiriön vähentämistä.

3. Photonics and Nanotechnology

Photonics and Nanotechnology -pääaineessa perehdyt valon ja aineen ominaisuuksia ja vuorovaikutusta sääteleviin fysiikan lakeihin. Keskeistä on kuitenkin aina näiden teorioiden soveltaminen käytännössä uusien, ympäristöystävällisten ja tehokkaiden laitteiden valmistukseen käyttäen mm. nanohiiliyhdisteitä ja 2D-materiaaleja. Tulevaisuudessa puolijohdealan yritykset tulevat tarvitsemaan enenevässä määrin ammattilaisia, jotka voivat kehittää alaa kestävämmäksi, ja tämä pääaine antaa opiskelijoille siinä tarvittavat taidot.

Puolijohteiden valmistustekniikkaa ja uusia nanovalmistusmenetelmiä, joihin opiskelijat perehtyvät, voidaan käyttää monilla aloilla, kuten antureiden, optoelektronisten laitteiden (aurinkokennot, LEDit, laserit), fotonilaitteiden ja jopa kvanttifysiikkaan perustuvien nanoelektronisten laitteiden kehittämisessä. Opintojensa aikana opiskelijamme pääsevät kehittämään puolijohteisiin perustuvia komponentteja Pohjoismaiden suurimmissa puhdastiloissa Micronovassa, joka on Suomen kansallinen mikro- ja nanoteknologian tutkimusinfrastruktuuri.

4. Space Science and Technology

Space Science and Technology -pääaineeseen kuuluu neljä keskeistä alaa, jotka ovat avaruusteknologia, maapallon havainnointi, avaruusfysiikka ja radioastronomia. Opintojen aikana opitaan suunnittelemaan ja rakentamaan energiatehokkaita avaruusjärjestelmiä, kuten satelliitteja, perustamaan avaruustutkimusprojekteja ja käsittelemään tuloksia tieteellisesti.

5. Wireless and RF Engineering

Langattoman ja RF-tekniikan alalla opiskelijat perehtyvät radioaaltojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen antennien avulla. He saavat syvällisen ymmärryksen siitä, kuinka nämä lähetetyt aallot leviävät ja ovat vuorovaikutuksessa erilaisissa ympäristöissä. Lisäksi opiskelijat hankkivat taidot, joita tarvitaan näiden radioaaltojen manipulointiin tiedon välittämiseksi tehokkaasti, sekä niiden hyödyntämiseen ympäristöntunnistussovelluksissa, kuten tutkajärjestelmissä.

Langaton tekniikka on kiistatta kaikkialla, ja uusia sovelluksia ilmaantuu jatkuvasti. Tämän alan insinöörit kohtaavat jatkuvan haasteen kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka asettavat etusijalle energia- ja materiaalitehokkuuden ja edistävät kestävyyttä nykyisiä järjestelmiä paremmin.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskelu- ja tutkimusympäristöstään. Aaltoon tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelma käsittelee maailmanlaajuisesti merkittäviä teknologioita ja tarjoaa viimeisintä teknologiaa edustavan tutkimusympäristön, minkä vuoksi se kiinnostaa kansainvälisiä opiskelijoita. Opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Lisäksi monet professorimme ja tutkijamme ovat taustaltaan ja kokemukseltaan kansainvälisiä ja tuovat globaalit verkostonsa opiskelijoiden käyttöön.

Aallossa opiskelijat voivat kehittää kansainvälisiä valmiuksiaan mm. seuraavilla tavoilla:

 • suorittamalla osan tutkinnosta, kuten sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossakin Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista
 • valitsemalla sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskelemalla vieraita kieliä ja/tai toimimalla kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina
 • suorittamalla harjoittelun tai tekemällä diplomityön ulkomailla
 • osallistumalla kesäkursseille ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille.

Uramahdollisuudet

Vastavalmistuneiden työllistymisprosentti on erittäin hyvä, koska elektroniikka ja nanoteknologia ovat nopeasti kasvavia aloja maailmanlaajuisesti. Opiskelijoiden saama vankka käytännön kokemus eri ohjelmistoista sekä laboratorio- ja puhdastilatyöskentelystä antaa heille etulyöntiaseman työmarkkinoilla. Lisäksi monet alan yritykset ovat aktiivisesti ohjelmassa mukana, mikä antaa opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua työnantajien kanssa. Aalto-yliopistolla on myös vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille.

Tällä alalla on monia suomalaisia ja kansainvälisiä työnantajia. Meiltä viime aikoina valmistuneita on työllistynyt mm. seuraaville aloille ja yrityksiin:

 • ohjelmisto-, tietoliikenne-, IT-, ja elektroniikka-alalla mm. Nokia, Microsoft, Optenni, HULD, DA-Group
 • puolijohde-, antenni-, ja elektronisia komponentteja valmistaviin yrityksiin, kuten Microsoft, Qualcomm, CoreHW, Radientum, Murata, SAAB, Dispelix, Kyocera, Beneq, Picosun, Nordic Semiconductors ja Okmetic
 • avaruustekniikka- ja avaruusteollisuusalalle, mm. Airbus, Airbus Defense and Space, ICEYE, Kuva Space, Aurora Propulsion, Arctic Astronautics, Leaf Space.
 • tutkimuslaitoksiin, kuten VTT:lle.

Valmistuneet aloittavat usein kansainvälisen uransa tutkimus- ja kehitystehtävissä, siirtyen vähitellen erilaisiin teollisuuden asiantuntija- ja johtotehtäviin mieltymystensä mukaan. Koska ohjelma keskittyy tutkimukseen, moni jatkaa tohtoriopintoihin. Jotkut perustavat yrityksiä tai työllistyvät voimakkaasti kasvaviin laitevalmistajien startupeihin.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä valmistuneilla ovat:

 • antenni-/RF-/mikroaaltotekniikan insinööri
 • konsultti
 • liiketoiminnan kehittäjä
 • suunnittelija
 • ASIC-kehittäjä
 • SoC-arkkitehti
 • FPGA-ohjelmoija
 • avaruuslaitesuunnittelija
 • tutkimusjohtaja
Lena Mielke kayaking.

Alumni Lena Mielke: Opiskelu Aallossa muutti näkemykseni elämästä

Lena Mielke opiskeli avaruustiedettä ja -teknologiaa elektroniikan ja nanotekniikan maisteriohjelmassa. Opintojensa aikana Lena pääsi myös toteuttamaan yhden lapsuusajan unelmansa.

Uutiset
Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta
Uutiset
Mathias Fontell/Vuoden nuori fyysikko 2019/Aalto University/School of Electrical Engineering/Image: Laura Hujanen

Aalto-yliopiston alumni Mathias Fontell palkittiin vuoden nuoreksi fyysikoksi

Palkittu avaruustekniikan diplomityö ratkoo radioaaltojen etenemisen ongelmaa ilmakehän ylemmissä kerroksissa.

Uutiset
Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella tehdään tutkimusta sähkömagneetiikan, mikro- ja nanoteknologian, radiotekniikan ja avaruustekniikan aloilla. Laitoksen tutkimusryhmillä on aktiivista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä useiden instituutioiden ja yritysten kanssa.

Lisätietoa elektroniikan ja nanotekniikan laitoksen tutkimuksesta löytyy täältä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on arvioitu yhdeksi maailman johtavista yliopistoista yritysyhteistyön saralla. Ohjelma tekee yritysyhteistyötä projektien, vierailevien luennoitsijoiden ja diplomitöiden muodossa. Aallosta valmistuneena opiskelijana pääset hyötymään verkostoistamme. Aalto-yliopiston teollisen internetin kampus (AIIC) tarjoaa sinulle tilaisuuden verkostoitua muiden teknisten alojen opiskelijoiden ja nimekkäiden yrityskumppaneiden kanssa.

Aallossa tieteenalojen välinen yhteistyö on tehty helpoksi – opiskelijat voivat valita vapaasti valittavina opintoina tutkintoonsa yhdistelmän tiedettä, tekniikkaa, taloutta ja taidetta. Opiskelijat voivat täydentää opintojaan esimerkiksi Aallon muiden korkeakoulujen ja ohjelmien opinnoilla ja muiden, myös ulkomaisten yliopistojen tarjoamilla opinnoilla. Tämä monialaisuus synnyttää uusia ideoita ja luo ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan myös startup-yrityksiä.

Webinaari | Electronics and Nanotechnology

Opi lisää Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelmasta! Katso webinaaritallenne, jolla ohjelman edustajat kertovat opintojen sisällöstä ja vastaavat osallistujien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne
Microwave engineering student working in an anechoic chamber.

Get to know us

Opetussatelliitti voitti paikan Kansainväliseltä avaruusasemalta

Aallon opiskelijat suunnittelivat satelliitin, jonka lapsikin voi koota ja ohjelmoida. Ohjeet voi pian ladata verkosta ja ulkokuoren saa suunnitella itse – vaikka maitopurkista.

KitSat educational satellite

Micronova

Micronova is Finland's national research infrastructure for micro- and nanotechnology, jointly run by VTT Technical Research Centre of Finland and Aalto University.

Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Huhuu avaruus!

Uudistetulla radioastronomian kurssilla opiskelijat pääsevät havainnoimaan kaukaisia galakseja Suomen ainoalla tähtitieteelliseen tutkimukseen käytettävällä radioteleskoopilla.

Aalto University / Students walking towards Metsähovi radio observatory / photo: Linda Koskinen

Kurkistus nanokoon maailmaan

Oletko miettinyt, mitä tapahtuu Micronovassa, Suomen johtavassa mikro- ja nanoteknologian tutkimuskeskuksessa?

Aalto University / students using a microscope in the Micronova cleanroom / photo: Linda Koskinen

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Study-option-specific application instructions

Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University.

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option. The applications to the Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology are evaluated based on the following criteria: 

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Yhteystiedot

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuprosessiin ja yleisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected]. Ohjelman sisältöön ja opintoihin sekä hakukohdekohtaisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

[email protected].

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: