Koulutustarjonta

Acoustics and Audio Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Akustiikan ja audiotekniikan pääaineessa opiskelijat perehtyvät syvällisesti ihmisen kuuloaistiin, äänen havaitsemiseen ja äänen fysikaalisiin ominaisuuksiin. He oppivat esimerkiksi vähentämään melusaastetta, suunnittelemaan rauhallisia ääniympäristöjä ja luomaan luonnollisia äänikokemuksia.
Three Aalto University students working in a acoustics laboratory
Get a Master’s Degree in Computer, Communication and Information Sciences – Acoustics and Audio Technology at Aalto University, the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Rakennetun ympäristön äänimaisema ei yleensä ole sattumanvarainen vaan jonkun suunnittelema. Akustinen suunnittelu on innostava ala, joka muokkaa sitä, miltä maailma kuulostaa. Alan osaajille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Akustisen suunnittelun avulla on esimerkiksi mahdollista vähentää melusaastetta ja luoda rauhallisia ääniympäristöjä ja luonnollisia äänikokemuksia. Akustiikan ja audiotekniikan pääaine antaa opiskelijoille valmiudet huomattavan monipuolisille urille, sillä opiskelijat perehtyvät syvällisesti ihmisen kuuloaistiin, äänen havaitsemiseen ja äänen fysikaalisiin ominaisuuksiin. Ainutlaatuisen maisteriohjelman professorit ovat kansainvälisesti tunnettuja ja palkittuja. Maisteriohjelman tilat ovat niin ikään maailman kärkiluokkaa, ja niihin kuuluu muun muassa vasta remontoitu Aalto-yliopiston akustiikan laboratorio.

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman akustiikan ja audioteknologian pääaineesta valmistuvilla on:

 • Runsaasti osaamista ja taitoja paremmalta kuulostavan maailman rakentamiseen. Valmistuneilla on tiedot ja taidot, joiden varassa he voivat nousta johtavaan asemaan haluamallaan uralla.
 • Perustavanlaatuinen ymmärrys siitä, mikä on kuuntelevan ihmisen kannalta tärkeää. Tutkinnon suorittaneet pystyvät mittaamaan ja ymmärtämään kuulohavaintoja. He osaavat suunnitella akustisia ratkaisuja, jotka laittavat ihmisen kuuntelukokemuksen etusijalle.
 • Kattavat tiedot itsenäisen tutkimuksen ja kokeiden suorittamisesta. Valmistuneilla on taidot, tiedot ja tarvittava tuki akustisten ja äänisuunnittelun kysymysten käytännön ratkaisemiseen.
 • Varmuus tehdä havaintoihin pohjautuvia päätöksiä. Valmistuneet osaavat hyödyntää saatavilla olevaa aistinvaraista tietoa ja kriittistä ajattelua ratkaistessaan ongelmia.
 • Kestävä lähestymistapa hyvään äänisuunnitteluun. Valmistuneet osaavat työskennellä resurssitehokkaasti. Jotkut heistä ovat erikoistuneet melun vähentämiseen, mikä edistää merkittävästi ympäristöjen viihtyisyyttä ja kestävyyttä.

Webinaari | Acoustics and Audio Technology

Webinaarissa Acoustics and Audio Technology -pääaineen edustajat esittelevät Aalto-yliopistoa, pääainetta ja sen rakennetta ja sisältöjä, uramahdollisuuksia, sekä opiskeluelämää Aallossa. Q&A-osuudessa he vastaavat osaallistujien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne
Students in the acoustics lab

Opetuskieli

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman akustiikan ja audioteknologian pääaineen opetuskieli on englanti. Koko ohjelma opetetaan englanniksi, ja yli puolet opiskelijoistamme on ulkomailta.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) -maisteriohjelman akustiikan ja audiotekniikan pääaineen opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • Pääaineopinnot (40–60 op)
 • Mahdolliset sivuaineopinnot (20–25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25–30 op)
 • diplomityö (30 op)

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Ohjelmalle ominaista on huipputason tutkimus, joka on myös kiinteä osa opetusta. Opiskelijoilla on ympäri vuorokauden käytössään maailmanluokan akustiikan laboratoriot, joihin kuuluu myös kolme kaiutonta huonetta, standardin mukainen monikanavainen kuunteluhuone, muunneltavan akustiikan huone ja immersiivisiä audiovisuaalisia ympäristöjä.

Käytännön kokeet ja harjoitukset ovat osa oppimismenetelmiä. Opiskelijat tekevät käytännön harjoitustöitä, osallistuvat prototyyppien rakentamiseen ja pitävät oppimispäiväkirjoja. Henkilökuntamme arvioi opintosuorituksia mieluummin opiskelijoiden tekemien kurssitöiden ja projektien kuin tenttien pohjalta. Ohjelmamme tunnetaan myös erinomaisista yhteyksistään audioalan yrityksiin, mikä parantaa entisestään opiskelijoiden mahdollisuuksia saada arvokkaita käytännön oppimiskokemuksia aidoissa tosielämän tilanteissa.

Kaikki opiskelijat laativat diplomityön, joka on 30 opintopisteen työmäärää edellyttävä tieteellinen tutkimus. Opiskelija sopii diplomityön aiheesta vastuuprofessorin kanssa. Opiskelijat tekevät diplomityönsä yleensä osana laitoksen tutkimushankkeita tai jollekin alan yritykselle.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Janne Pietilä/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology/ image: Lauri Viljavuori

Opiskelija Janne Pietilä: Akustiikan opinnot ovat antaneet uusia näkökulmia myös musiikkiharrastukseen

Janne Pietilän mielestä akustiikan ja audioteknologian työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä osaajia tarvitaan niin virtuaalitodellisuuden tuotannossa kuin rakennusalalla.

Uutiset
Aalto University acoustics and audio technology student Lauros Pajunen

Student Lauros Pajunen: Acoustics and Audio Technology focuses on our behaviour in acoustic environments

International community, human-centred topics and connections to the industry made the Acoustics and Audio Technology major a great choice for Lauros Pajunen.

News

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijat saavat ohjelmasta laajasti tietoa, asiantuntemusta ja kokemusta, joiden avulla he voivat kehittää ja mullistaa tapoja, joilla kuulemme maailman. Pääaineen opintojaksoilla hyödynnetään viimeisimpiä akustiikan ja äänisuunnittelun tutkimustuloksia. Myös kestävyys on keskeinen osa opintoja sekä resurssitehokkaiden oppimismenetelmien että ympäristön terveellisyyttä edistävien aiheiden muodossa. Esimerkkinä opintojen tulevaisuuteen suuntautuvasta sisällöstä voidaan mainita esimerkiksi etäläsnäolossa hyödynnettävä äänisuunnittelu ja 3D-virtuaalitodellisuusteknologiat.

Akustiikan ja audiotekniikan pääaineen kurssit on tarkoitus suorittaa maisteriopintojen ensimmäisenä vuotena. Niiden jälkeen opiskelijat pääsevät suorittamaan vapaavalintaisia opintoja ja erikoistumaan haluamaansa aiheeseen, esimerkiksi äänenkäsittelyyn, rakennusakustiikkaan, melunhallintaan tai puheteknologiaan. Toisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella jokainen opiskelija tekee diplomityön.

Kaikki käsiteltävät aiheet on valittu sillä perusteella, että haluamme mahdollistaa opiskelijoiden kasvun huippuluokan äänisuunnittelijoiksi, jotka tarjoavat kuuntelijoille erinomaisia äänikokemuksia – sillä akustisten viestintäkanavien päässähän on aina kuulijana ihminen. Keskeinen aihealue on teknillinen psykoakustiikka. Se kattaa akustiset ääniteknologiat, jotka perustuvat ihmisen kuuloaistin toiminnan ymmärtämiseen. Ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä syvällisesti omiin kiinnostuksen kohteisiinsa, joista alla muutama esimerkki:

 • Audio Signal Processing (5 op)
 • Speech Processing (5 op)
 • Noise Control (5 op)
 • Computer Graphics (5 op)
 • Building Materials Technology (5 op)
 • Electroacoustics (5 op)
 • Virtual Acoustics (5 op)

Koulutusohjelman opetussuunnitelma

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman akustiikan ja audioteknologian pääaineen opiskelijat muodostavat monikulttuurisen ryhmän – yli puolet heistä on ulkomailta. Opiskelijoille tarjoutuu runsaasti tilaisuuksia kasvattaa kansainvälisiä valmiuksiaan esimerkiksi lukukauden mittaisessa opiskelijavaihdossa tai kesäkurssilla jossain Aallon kansainvälisistä kumppanikorkeakouluista ympäri maailmaa. Jotkut opiskelijat suorittavat harjoittelujakson tai tekevät diplomityönsäkin ulkomailla.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Woman Elec Aki-Pekka Sinikoski

Tutustu tohtoriopintoihin Sähkötekniikan korkeakoulussa

Tohtorikoulutus valmistaa sinut alasi vaativimpiin asiantuntijatehtäviin niin akateemisen tutkimuksen kuin yritysten ja julkishallinnon palvelukseen. Aloita tältä sivulta, jos olet kiinnostunut tohtoriopinnoista!

Sähkötekniikan korkeakoulu
Photo: Leonardo Fierro.

Leonardo Fierro: Kokemusten jakaminen voi helpottaa väitöskirjatutkijan elämää

"Nyt pelkään epäonnistumista vähemmän. Osaan asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Oli hyvä oppia, että epäonnistuminen on osa onnistumisen prosessia."

Uutiset

Uramahdollisuudet

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman akustiikan ja audioteknologian pääaineesta valmistuvilla on tunnetusti etulyöntiasema työmarkkinoilla. Heille on tarjolla laaja valikoima uramahdollisuuksia niin työelämässä kuin tutkijoinakin. Opetettavat aiheet ovat luonteeltaan universaaleja, joten opiskelijat voivat hyödyntää osaamistaan kaikkialla maailmassa. Monet opiskelijat aloittavat uransa tutkimus- ja kehitystehtävissä ja siirtyvät myöhemmin myynti- ja johtotehtäviin. Jotkut alumneistamme ovat ryhtyneet yrittäjiksi tai tehneet väitöskirjan.

Meiltä valmistuneiden opiskelijoiden urapolkuja:

 • Audiosignaalinkäsittelyn suunnittelija suuressa kansainvälisessä yrityksessä (esim. Nokia, Huawei, Microsoft, Apple tai Dolby).
 • Ympäristömeluun tai rakennusakustiikkaan erikoistunut akustiikkakonsultti konsulttiyrityksessä (Suomessa esim. Akukon, A-Insinöörit tai Helimäki Akustikot) tai suuressa kansainvälisessä yrityksessä (esim. Arup tai AECOM).
 • Akustiikan ja melunhallinnan asiantuntija raskaan teollisuuden yrityksessä (esim. ABB tai Kone).
 • Tuotekehitystehtävät pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja startupeissa (esim. Genelec, Neural DSP Technologies, Yousician tai NL Acoustics).
 • Yrittäjä, jonka toiminnan keskiössä ovat radikaalit tuoteinnovaatiot (esim. kaiuttimet, kuulokkeet tai musiikkiteknologia).

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrittäjille.

Craig Rollo / Aalto University alumni/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

Alumni Craig Rollo nappasi musiikkidiggarin unelmatyön

Koska Craig Rollo halusi työskennellä musiikin parissa, Acoustics and Audio Technology oli hänelle täydellinen pääainevalinta.

Uutiset
Aalto University / A girl sitting on sand with sunglasses on / Laura McLeod

Alumni Laura McLeod: Aallossa saat vapaasti kokeilla ja oppia uutta

Acoustics and Audio Technology -pääaine tarjosi Laura McLeodille mahdollisuuden yhdistää intohimonsa musiikkiin ja fysiikkaan.

Uutiset
Aalto-yliopisto Töölö -rakennuksen lukusalin kaikuisuutta vähennettiin kesällä puun selluloosasta tehtävän ruiskutettavan kuitumassa avulla. Kuva: Aalto-yliopisto / Anna Berg

Arvorakennuksen sisäseinät ruiskutettiin uudenlaisella puumassalla – akustiikka parani merkittävästi

Aalto-yliopiston tutkijat ja Lumir Oy ovat kehittäneet selluloosapohjaisen vaihtoehdon perinteisille akustiikkalevyille. Kuitumassa on hiilinegatiivinen ja erittäin kestävä. Ruiskutettavaa massaa testattiin hyvin tuloksin Museoviraston suojelemassa Aalto-yliopisto Töölö -rakennuksessa.

Uutiset
Gabriele Del Brenna

Gabriele Del Brenna hyödyntää Aallossa opittuja taitoja työssään akustiikkasuunnittelijana

"Suomi on ainutlaatuinen paikka, jossa on erinomainen opiskelijaelämä", kertoo Gabriele Del Brenna. Tässä haastattelussa hän kertoo opinnoistaan ​​Acoustics and Audiotechnology -pääaineessa sekä antaa vinkkejä kansainvälisten osaajien työllistymiseen valmistumisen jälkeen.

Uutiset
aalto elec almnus of the year siamäk naghian image annamari tolonen

Sähkötekniikan korkeakoulun vuoden 2020 alumni Siamäk Naghian: Yliopisto oli minulle väylä suomalaiseen yhteiskuntaan

Genelecin toimitusjohtajalle tekniikka on taidetta. Häntä viehättää ajatus siitä, että yrityksen kaiuttimista soiva musiikki perustuu fysiikan lakeihin.

Uutiset

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman tutkimusaiheet liittyvät Sähkötekniikan korkeakoulun alaisen Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimuksen painopistealueisiin.

Aalto University/The Acoustics Lab/Michael McCrea and Rapolas Daugintis/image: Ira Matilainen

Kesätyö Akustiikan laboratoriossa tarjoaa vapauden tutkia ja kokeilla

Mitä jos voisit kuunnella vain yhtä ääntä meluisassa tilassa? Miten ääni muuttuu, kun huutaa tuuleen? Michael McCrea ja Rapolas Daugintis, akustiikan laboratorion kesätyöntekijät, etsivät vastauksia näihin kysymyksiin.

Uutiset

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston laajan kurssivalikoiman lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää kursseja opetussuunnitelmaansa muista yliopistoista – jopa ulkomailta. Pääaine ottaa säännöllisesti vastaan vierailevia opiskelijoita myös muista yliopistoista. Computer, Communication and Information Sciences -ohjelma (CCIS) on itsessään monialainen ja kannustaa tekemään yhteistyötä eri tieteenalojen välillä.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Haku maisterikoulutuksiin

Study-option-specific application instructions

Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University.

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option. The applications to Acoustics and Audio Technology, Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) are evaluated based on the following criteria:

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Tutustu meihin

Akustiikkaan ja ääneen liittyviä videoita

Aalto-yliopiston akustiikan laboratorion tutkimusryhmien tuottamia videoita eri tutkimusaiheista.

Aalto University / measuring the effect of wind on radiation from human voice / video image

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimus ja opetus keskittyvät ICT-teknologiaan, sähkötekniikkaan ja sen perusilmiöihin. Laitos tekee tutkimusta informaatio- ja kommunikaatiotekniikan perusteiden, ihmiskeskeisen teknologian sekä viestintä- ja verkkojärjestelmien aloilla.

Koulutamme tulevia asiantuntijoita ja johtajia kaikilla tutkintotasoilla: kandidaatti, maisteri ja tohtori. Laitoksellamme on johtava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimusinfrastruktuuri, jota laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti Otaniemen kampuksellamme.

 Äänen viivettä on tutkittu Suomen hiljaisimmassa huoneessa Otaniemessä sijaitsevassa kaiuttomassa huoneessa. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Yhteystiedot

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuprosessiin ja yleisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected]. Ohjelman sisältöön ja opintoihin sekä hakukohdekohtaisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: