Avoin tiede ja tutkimus

Euroopan unionin avoimen tieteen linjaus

Avoin tiede on Euroopan komission poliittinen painopiste ja tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmien vakiotoimintamalli, sillä avoin tiede parantaa tutkimuksen laatua, tehokkuutta ja reagointikykyä.

Tiedon ja datan jakaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tutkimusprosessia keskeisten toimijoiden kanssa auttaa levittämään uusinta tietoa. Luovuus ja luottamus tieteeseen lisääntyvät, kun yhteistyökumppaneita eri yliopistoista, teollisuudesta sekä viranomaisten ja kansalaisryhmien joukosta kutsutaan osallistumaan tutkimus- ja innovaatioprosessiin.

Näistä syistä Euroopan komissio edellyttää, että tutkimus- ja innovaatiorahoituksen saajat asettavat julkaisunsa avoimesti saataville ja tekevät datastaan niin avointa kuin mahdollista ja niin suljettua kuin välttämätöntä. Komissio tunnistaa ja palkitsee kansalaisten ja loppukäyttäjien osallistumisen.

Euroopan komissio jakaa linjauksensa ja suunnitelmansa avoimen tieteen sivuillaan. EU:n avoimen tieteen linjauksen päämääriä ovat:

  1. Avoin data: FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) datasta ja avoimen datan jakamisesta tulisi muodostua EU:n rahoittaman tieteellisen tutkimuksen oletusarvo.
  2. European Open Science Cloud (EOSC): EOSC on luotettava, virtuaalinen ja kokoava ympäristö, joka ylittää rajat ja tieteenalat digitaalisten tutkimusobjektien (julkaisut, data ja ohjelmistot) säilyttämisessä, jakamisessa, käsittelyssä ja uudelleenkäytössä. Nämä digitaaliset objektit ovat löydettäviä (findable), saavutettavia (accessbile), yhteentoimivia (interoperable) ja uudelleenkäytettäviä (re-usable) (=FAIR). EOSC kokoaa yhteen institutionaaliset, kansalliset ja eurooppalaiset sidosryhmät, aloitteet ja infrastruktuurit.
  3. Uuden sukupolven metriikka: On kehitettävä uusia avoimen tieteen huomioivia indikaattoreita täydentämään tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta koskevia perinteisiä indikaattoreita.
  4. Tieteellisen viestinnän tulevaisuus: Kaikkien vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen tulisi olla vapaasti saatavilla, ja kaikenlaisten tutkimustuotosten varhaista jakamista tulisi edistää. 
  5. Palkitseminen: Tutkijan uran arviointijärjestelmien tulisi tunnistaa avoimen tieteen toiminta.
  6. Tutkimuksen integriteetti ja tieteellisten tulosten toistettavuus: Kaiken julkisesti rahoitetun tutkimuksen Euroopan unionissa pitäisi noudattaa yhdessä sovittuja tutkimuksen vastuullisuuden standardeja.
  7. Koulutus ja osaaminen: Kaikilla eurooppalaisilla tieteentekijöillä tulisi olla tarvittavat taidot ja tuki avoimen tieteen toimintojen ja käytäntöjen soveltamiseen.
  8. Kansalaistiede: Suuren yleisön tulisi voida osallistua merkittävästi tieteellisen tiedon tuottamiseen ja tulla tunnistetuksi pätevinä eurooppalaisina tieteellisen tiedon tuottajina.

Tutustu muihin kansainvälisiin avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksiin ja suosituksiin

League of European Research Universities (LERU)

League of European Research Universities ehdottaa tiekartassaan kulttuurinmuutosta siihen, miten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut tietoa vaihtavat yhteisöt luovat, säilyttävät ja jakavat toimintaansa liittyviä tuotoksia. Tämän kulttuurinmuutoksen avulla yliopistot voisivat omaksua avoimen tieteen periaatteita, linjauksia ja käytäntöjä.

LERU logo

UNESCOn avoimen tieteen suositus

UNESCOn avoimen tieteen suosituksen näkemys avoimesta tieteestä on hyvin laaja: määritelmä sisältää yhteiskunnallisten toimijoiden avoimuuden ja avoimen dialogin muiden tietojärjestelmien kanssa.

unesco open science

European Open Science Cloud

European Open Science Cloud on rakennettu tarjoamaan infrastruktuuri eurooppalaiselle tutkimus- ja kehitystoiminnalle.

eosc

Perehdy avoimeen toimintakulttuuriin

Avoin toimintakulttuuri

Tutkimuksen avoin toimintakulttuuri viittaa muun muassa tutkijan arvioinnin vastuullisiin käytäntöhin, avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluihin sekä kansalaistieteeseen.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: