Avoin tiede ja tutkimus

European Open Science Cloud

EOSC:n (European Open Science Cloud) tavoitteena on tarjota eurooppalaisille tutkijoille, innovoijille, yrityksille ja kansalaisille koottu ja avoin monialainen ympäristö, jossa he voivat julkaista, löytää ja käyttää uudelleen dataa, työkaluja ja palveluja tutkimus-, innovointi- ja opetustarkoituksiin.Tämä ympäristö toimii tarkasti määritellyissä olosuhteissa luottamuksen varmistamiseksi ja yleisen edun turvaamiseksi.

European Open Science Cloud (EOSC) on perustettu tarjoamaan infrastruktuuri eurooppalaista tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. EOSC pyrkii viime kädessä kehittämään eurooppalaisille tieteentekijöille FAIR datan ja muut palvelut kattavaa verkostoa, jonka varaan voidaan rakentaa laaja valikoima lisäarvoa tuottavia palveluja. Nämä palvelut vaihtelevat visualisoinnista ja analytiikasta datan pitkäaikaissäilytykseen ja avoimen tieteen käytäntöjen omaksumisen seurantaan.

EOSC EU node-sivusto tarjoaa resursseja eri tieteenalojen tutkimukseen.

EOSC:n strategisen tutkimuksen ja innovaatioagendan (Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA) tarkoitus on määritellä yleiset puitteet tulevalle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle EOSC:ssa.

EOSC:n strategisena tavoitteena on:

 1. varmistaa, että avoimen tieteen käytäntöjä ja osaamista palkitaan ja opetetaan, jolloin niistä tulee "uusi normaali"
 2. mahdollistaa standardien määrittely sekä työkalujen ja palvelujen kehittäminen, jotta tutkijat voivat löytää, saavuttaa, uudelleenkäyttää ja yhdistellä tutkimustuloksia
 3. luoda kestävä ja yhtenäinen infrastruktuuri, joka mahdollistaa tieteellisten tulosten avoimen jakamisen

EOSC mahdollistaa tiedeyhteisöjen ja tutkimusinfrastruktuurien asteittaisen muutoksen kohti

 • saumatonta pääsyä tutkimustietoon
 • FAIR:n (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability) hallintaa
 • tutkimusdatan ja muiden tutkimuksessa tuotettujen digitaalisten objektien (esim. metodit, ohjelmistot ja julkaisut) vastuullista uudelleenkäyttöä

EOSC on seurausta useista avointa tiedettä koskevista kannanotoista ja linjauksista Euroopassa ja muualla maailmassa. EOSC on olennainen osa Euroopan komission strategiaa eurooppalaisen tutkimusalueen (European Research Area, ERA) toteuttamiseksi. EOSC tukee erityisesti strategian painopisteitä avoimen innovoinnin, avoimen tieteen sekä FAIR datan tavoitteiden näkökulmasta.

EOSC tulee kokoamaan olemassa olevat tutkimusdatainfrastruktuurit ja toteuttamaan FAIR dataan liittyvien palvelujen verkoston. Näin tutkimusdatasta tulee FAIR-periaatteiden mukaisesti yhteentoimivaa ja koneluettavaa. Tämän verkoston avulla tutkijat voivat löytää, hyödyntää ja yhdistää linkitettyjä datasettejä. Tämä tarjoaa perustan tekoälyn (AI) työkaluille, ja voi edelleen johtaa uusiin keksintöihin ja tutkimusparadigmoihin.

EOSC:n täysimääräinen käyttöönotto lisää tutkimuksen tuottavuutta, uusia oivalluksia ja innovaatioita, ja parantaa tutkimuksen toistettuvuutta ja luottamusta tieteeseen.

EOSC Finnish Forum (EOSC-FF)

Suomalaisten sidosryhmien on tärkeää seurata EOSC:n kehitystä Horizon Europe -puiteohjelmassa. Näin voidaan ymmärtää paremmin alueen tutkimusprioriteetteja, tuoda suomalaista osaamista eurooppalaiseen kontekstiin ja tuoda tuliaisina EOSC:n parhaiten soveltuvat mahdollisuudet ja palvelut innovoinnin edistämiseksi ja suomalaisen korkealaatuisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Näistä syistä opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja CSC - IT Center for Science perustivat Suomen EOSC-foorumin (EOSC Finnish Forum, EOSC-FF) tammikuussa 2021. Kyseessä on kansallinen koordinaatiotyökalu ja verkosto, joka mahdollistaa suomalaisille EOSC-sidosryhmille:

 • keskustelun ja tietojen vaihtamisen EOSC:n viimeisimmistä kehityssuunnista ja niiden vaikutuksen arvioinnin suhteessa muihin kansallisiin aloitteisiin;
 • Suomen yhteisten etujen ajamisen EOSC:ssa muotoilemalla yhteisiä lähestymistapoja/viestejä, jotka välitetään EOSC:n hallintoon;
 • keskustelun mahdollisesta tulevasta EOSC-yhteistyöstä ja mahdollisuuksista kansallisella tasolla ja suomalaisten TKI-toimijoiden yhteistyön vahvistamisen

Tutustu muihin kansainvälisiin avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksiin ja suosituksiin

League of European Research Universities (LERU)

League of European Research Universities ehdottaa tiekartassaan kulttuurinmuutosta siihen, miten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut tietoa vaihtavat yhteisöt luovat, säilyttävät ja jakavat toimintaansa liittyviä tuotoksia. Tämän kulttuurinmuutoksen avulla yliopistot voisivat omaksua avoimen tieteen periaatteita, linjauksia ja käytäntöjä.

LERU logo

UNESCOn avoimen tieteen suositus

UNESCOn avoimen tieteen suosituksen näkemys avoimesta tieteestä on hyvin laaja: määritelmä sisältää yhteiskunnallisten toimijoiden avoimuuden ja avoimen dialogin muiden tietojärjestelmien kanssa.

unesco open science

Euroopan unionin avoimen tieteen linjaus

Avoin tiede on Euroopan komission poliittinen painopiste ja tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmien vakiotoimintamalli, sillä avoin tiede parantaa tutkimuksen laatua, tehokkuutta ja reagointikykyä.

Benefits of Open science

Perehdy avoimeen toimintakulttuuriin

Avoin toimintakulttuuri

Tutkimuksen avoin toimintakulttuuri viittaa muun muassa tutkijan arvioinnin vastuullisiin käytäntöhin, avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluihin sekä kansalaistieteeseen.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: