Avoin tiede ja tutkimus

League of European Research Universities (LERU)

League of European Research Universities (LERU) julkaisi vuonna 2018 tiekartan, jossa ehdotetaan kulttuurinmuutosta siihen, miten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut tietoa vaihtavat yhteisöt luovat, säilyttävät ja jakavat toimintaansa liittyviä tuotoksia. Tämän kulttuurinmuutoksen avulla yliopistot voisivat omaksua avoimen tieteen periaatteita, linjauksia ja käytäntöjä.

LERUn julkaisu “Open Science and its role in universities: A roadmap for cultural change” (2018)  käsittelee Euroopan komission tunnistamia kahdeksaa avoimen tieteen pilaria, joita ovat:

  1. tieteellisen julkaisemisen tulevaisuus,
  2. FAIR data,
  3. European Open Science Cloud,
  4. koulutus ja osaaminen,
  5. palkitseminen ja kannustimet,
  6. uuden sukupolven metriikka,
  7. tutkimuksen vastuullisuus, ja
  8. kansalaistiede

Julkaisussa analysoidaan mitä avoimen tieteen lähestymistapojen käyttöönotto merkitsee yliopistotasolla kullakin mainitulla aihealueella ja kartoittaa mahdollisia hyötyjä ja haasteita.

Yliopistoille annetaan suosituksia siitä, mitä ne voisivat tehdä kullakin kahdeksalla avoimen tieteen aihealueella. Suositukset kattavat myös laajemman tukea tarjoavan ympäristön ja tuottavan vuorovaikutuksen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Julkaisu tarjoaa myös organisaatiotason suosituksia avoimen tieteen käytäntöihin siirtymiseen sekä joukon kysymyksiä, joita yliopistot voivat käyttää mitatakseen avoimen tieteen toimintapojen kehitystä.  

Tutustu muihin kansainvälisiin avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksiin ja suosituksiin

UNESCOn avoimen tieteen suositus

UNESCOn avoimen tieteen suosituksen näkemys avoimesta tieteestä on hyvin laaja: määritelmä sisältää yhteiskunnallisten toimijoiden avoimuuden ja avoimen dialogin muiden tietojärjestelmien kanssa.

unesco open science

Euroopan unionin avoimen tieteen linjaus

Avoin tiede on Euroopan komission poliittinen painopiste ja tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmien vakiotoimintamalli, sillä avoin tiede parantaa tutkimuksen laatua, tehokkuutta ja reagointikykyä.

Benefits of Open science

European Open Science Cloud

European Open Science Cloud on rakennettu tarjoamaan infrastruktuuri eurooppalaiselle tutkimus- ja kehitystoiminnalle.

eosc

Perehdy avoimeen toimintakulttuuriin

Avoin toimintakulttuuri

Tutkimuksen avoin toimintakulttuuri viittaa muun muassa tutkijan arvioinnin vastuullisiin käytäntöhin, avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluihin sekä kansalaistieteeseen.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: