Avoin tiede ja tutkimus

Suositus yritysyhteistyölle

Kun tutkimusta tehdään yritysten kanssa yhteistyössä, tehdään tutkimusta usein kahden eri kulttuurin rajapinnassa. Yritysyhteistyössä tehtyjen tutkimushankkeiden yksi erityispiirre on tasapainoilu avoimen sekä salassa pidettävän tiedon välillä ja tutkimusorganisaation ja yritysten intressien yhteensovittaminen. Nämä ovat haasteellisia sekä tutkijoille että heidän organisaatioilleen.

Yritysyhteistyön avoimuuden suositus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioissa työskenteleville tutkijoille ja tukipalveluhenkilöstölle, jotka valmistelevat sekä toteuttavat TKI-hankkeita yhteistyössä yritysten kanssa.  Yritysyhteistyön suosituksessa nostetaan esille lähtökohtia ja keinoja avoimuuden edistämiseksi yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisessä yhteistyössä toteutettavissa TKI-hankkeissa.

Suositus rakentuu tutkimuksen elinkaaren mukaan. Suosituksessa käydään läpi keskeiset sovittavat asiat tutkimusta aloitettaessa sekä toimenpiteet ja seurattavat asiat tutkimuksen aikana ja sen päättyessä. Suosituksessa on myös selkeä tarkistuslista yrityshankkeiden tueksi.

Avoimuuden mahdollistamisen lähtökohdaksi yrityshankkeissa tunnistettiin hankkeen suunnitteluvaiheessa tapahtuva keskustelu yrityskumppanin kanssa, luottamuksen rakentaminen ja ymmärrys kummankin osapuolen tavoitteista sekä tarpeista.

Suosituksessa kuvataan keinoja monitahoisten vaatimusten huomioimiseksi ja eri osapuolten intressien mahdollistamiseksi, avoimuudesta tinkimättä.

Tutustu muihin kansallisiin avoimen tieteen linjauksiin ja suosituksiin

Kansallinen avoimen toimintakulttuurin linjaus

Suomi on yksi ensimmäisiä maita, joilla on avoimen toimintakulttuurin linjaus vuodelta 2022. Linjaus sisältää mm. suosituksen kansalaistieteestä ja yritysyhteistyöstä.

Open Scholarship by Dora

Kansalaistiede

Kansalaistiede ja kansalaisten osallistuminen ovat esimerkkejä tieteellisestä tutkimustyöstä, jota tekevät tieteellisesti päteviä menetelmiä noudattavat ei-ammattitutkijat, ts. "tavalliset kansalaiset". Tutkimusta tehdään usein yhteistyössä ammattitutkijoiden kanssa verkkopohjaisten alustojen ja sosiaalisen median avulla.

Citizen science

Kansallinen avoimen tieteen julistus, linjaukset ja suositukset

Avoimen tieteen julistus luo yhteisen suunnan ja vision, jossa avoin tiede ja tutkimus sulautuu saumattomasti tutkijoiden päivittäiseen työhön.

Avointiede.fi
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu