Avoin tiede ja tutkimus

Kansallinen avoimen tieteen julistus, linjaukset ja suositukset

Avoimen tieteen julistus luo yhteisen suunnan ja vision, jossa avoin tiede ja tutkimus sulautuu saumattomasti tutkijoiden päivittäiseen työhön. Tavoitteena on edistää avoimuutta tieteen perusarvona, vahvistaa tutkimuksen merkitystä yhteiskunnassa ja tehostaa tutkimuksen liikkuvuutta ja vaikuttavuutta. Avoimen tieteen politiikat ja suositukset antavat suuntaviivat julkaisujen, datan ja menetelmien, toimintakulttuurin ja oppimisen avoimuudelle.

Avointiede.fi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020 - 2025

Suomalainen tutkimusyhteisö on yhdessä luonut avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen. Julistus hyväksytiin vuonna 2018. Aalto-yliopisto on allekirjoittanut julistuksen.

Avoin tiede ja tutkimus ovat saumaton osa tutkijoiden arkea ja tukevat paitsi tutkimustuotosten vaikuttavuutta myös tutkimuksen laatua. Suomalainen tutkimusyhteisö on avoimen tieteen ja tutkimuksen kansainvälinen edelläkävijä. 

Julistus antaa yhteisen suunnan tutkimusyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitykselle ja määrittelee neljä strategista tavoitetta, jotka määrittelevät kuinka avoimuus tulee osaksi tutkijoiden ja tutkijoiden arkea. Tutkimusyhteisö on määritellyt tavoitteet neljälle osa-alueelle:

  • tutkimuskulttuuri
  • avoin pääsy tutkimusjulkaisuihin
  • avoin pääsy tutkimustietoihin ja -menetelmiin; ja
  • avoimet oppimateriaalit ja avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet.

Sopimalla selkeistä yhteisistä periaatteista ja käytännöistä avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi tutkimusyhteisö on pyrkinyt varmistamaan, että avoimen tieteen ja tutkimuksen riippumattomuus ei kärsi ei-toivotuista ulkoisista vaikutuksista.

Julistus on myös suomalaisen tutkimusyhteisön yhteinen vastaus kansainväliseen avoimeen tiede- ja tutkimuspolitiikkaan. Kansainvälinen kehitys vaikuttaa myös suomalaiseen tutkimusyhteisöön.

Kansalliset avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset ja suositukset

Tutkimusyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset linjaavat yksityiskohtaisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat strategiset periaatteet, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat.

Suomalaisen tutkimusyhteisön kansalliset avoimen tutkimuksen linjaukset

Kotimaiset suositukset

Tutustu muihin kansallisiin avoimen tieteen linjauksiin ja suosituksiin

Kansallinen avoimen toimintakulttuurin linjaus

Suomi on yksi ensimmäisiä maita, joilla on avoimen toimintakulttuurin linjaus vuodelta 2022. Linjaus sisältää mm. suosituksen kansalaistieteestä ja yritysyhteistyöstä.

Open Scholarship by Dora

Kansalaistiede

Kansalaistiede ja kansalaisten osallistuminen ovat esimerkkejä tieteellisestä tutkimustyöstä, jota tekevät tieteellisesti päteviä menetelmiä noudattavat ei-ammattitutkijat, ts. "tavalliset kansalaiset". Tutkimusta tehdään usein yhteistyössä ammattitutkijoiden kanssa verkkopohjaisten alustojen ja sosiaalisen median avulla.

Citizen science

Suositus yritysyhteistyölle

Avoimen tieteen suositus yritysyhteistyölle sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Handshake Berdea, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: