Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston opiskelijan on mahdollista saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.
Opiskelija työskentelemässä koneen ääressä. Kuva: Unto Rautio.

Avoimen yliopiston opiskelijoilla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä. Opiskelijaa vaaditaan osoittamaan sama tiedollinen ja taidollinen osaaminen kuin muitakin opiskelijoita. Oikeus kohtuullisiin henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin perustuu yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) sekä Aalto-yliopiston yleisiin opetusta ja opiskelua koskeviin sääntöihin 24 §.

Henkilökohtaisten opintojärjestelyjen tarpeen taustalla voi olla monenlaisia syitä. Tarpeet ovat yksillöllisiä ja ne voivat olla esimerkiksi:

 • Lisäaikaa tentteihin ja tehtäviin
 • Erillinen rauhallinen tenttitila
 • Tietokoneen käyttö tentissä
 • Henkilökohtainen palaute tehtävistä
 • Vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelija voi ottaa henkilökohtaisten opintojärjestelyjen tarpeen esille koska tahansa opintojen aikana.

Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden myöntäminen

Tietoa opiskelijalle

Jos tarvitset henkilökohtaisia opintojärjestelyjä avoimen yliopiston opinnoissasi, toimi seuraavasti:

 1. Ole yhteydessä avoimen yliopiston toimistoon osoitteeseen [email protected] hyvissä ajoin ennen kurssin alkua esim. heti kurssille ilmoittauduttuasi ja viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua tai tenttipäivää.
 2. Toimita lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan todistus avoimen yliopiston toimistoon saamiesi ohjeiden mukaisesti joko sähköisesti salatulla sähköpostilla, postitse tai tuomalla todistus paikan päälle.*
 3. Kanssasi käydään läpi mitä järjestelyjä tarvitset ja kuinka pitkäksi aikaa. Saat avoimelta yliopistolta kirjallisen suosituksen sovituista järjestelyistä. Suositus laaditaan määräajaksi ja se on voimassa koko Aalto-yliopistossa. Saat tarkempia ohjeita, kun suositus toimitetaan sinulle.**
 4. Avoimesta yliopistosta ollaan tarvittaessa yhteydessä kurssin opettajaan järjestelyjen toteuttamisesta tai voit olla  itse yhteydessä kurssin opettajaan.
 5. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä suosituksen antajaan. Yhteystiedot löytyvät suosituksesta.

*Avoin yliopisto tuhoaa kopion todistuksesta, kun suositus on valmis.
**Avoin yliopisto säilyttää suositusta voimassaolon päättymispäivän jälkeen seuraavan kauden loppuun asti (syksy/kevät/kesä).

HUOM! Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli hänen olosuhteissaan tapahtuu sellaisia muutoksia, että niillä on vaikutusta henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin.

Tietoa avoimen yliopiston opettajalle

Opiskelijalle voidaan myöntää henkilökohtaisia opintojärjestelyjä vain silloin, kun hänellä on yliopiston myöntämä suositus todisteena oikeudestaan opintojärjestelyihin. Suositus henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin voidaan myöntää sitä tarvitsevalle Aalto-yliopiston opiskelijalle, myös avoimen yliopiston opiskelijalle, ja suositus on voimassa koko Aalto-yliopistossa. Opettajan tulee ottaa huomioon opetuksessaan opiskelijalle myönnetty suositus.

Oikeuden kohtuullisiin henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin myöntää avoin yliopisto. Opiskelijalla tulee olla asianmukainen lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto todisteena henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tarpeesta. Suositus henkilökohtaisille opintojärjestelyille tehdään määräajaksi.

Opiskelijan suositukseen kirjataan opiskelijalle myönnetyt henkilökohtaiset opintojärjestelyt, mutta ei tietosuoja-asetuksen suojelemia tietoja opiskelijan terveydentilasta. Tarkemmat tiedot opiskelijan terveydentilasta eivät tule kenenkään muun kuin oikeuden myöntävän henkilön tietoon. Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden oikeuden myöntäneen henkilön yhteystiedot löytyvät suosituksesta.

Opiskelijan ottaessa suoraan yhteyttä opettajaan hänet kannattaa ohjata olemaan yhteydessä avoimen yliopiston toimistoon. Opiskelijoita opastetaan henkilökohtaisten opintojärjestelyiden käytännöistä tarkemmin suosituksen kirjoittamisen yhteydessä. Opettaja arvioi viime kädessä, miten opintojärjestelyt voidaan toteuttaa kohtuullisin toimin. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilökohtaisista opintojärjestelyistä, voit olla yhteydessä avoimen yliopiston toimistoon osoitteeseen [email protected]

Oikeus henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin on salassapidettävää tietoa (JulkL 24 § 1 mom 25 k)

Salassapidettävyys tarkoittaa sitä, että asia tulisi olla vain niiden tiedossa, joilla on erikseen perusteltu välttämätön tarve päästä perehtymään siihen. Opiskelijalle myönnetty oikeus henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin tulisi siis olla vain kyseisen kurssin opettajan sekä mahdollisesti loppukokeen järjestelyihin tai arviointiin osallistuvien yliopiston henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden tiedossa.

Saavutettava kurssikirjallisuus

Oppimiskeskus tarjoaa avoimen yliopiston opiskelijoiden käyttöön saavutettavaa kurssikirjallisuutta yhteistyössä Celia-asiantuntijakeskuksen kanssa. Saavutettavaa kurssikirjallisuutta tarjotaan lukemisesteisille opiskelijoille.

Saavutettavat kurssikirjat 

Saavutettavuus

Aalto-yliopiston toiminnan yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjaavia periaatteita ovat moninaisuus ja saavutettavuus.

Lue lisää
Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen
Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 4,4 % on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS, 2016). Lukivaikeudessa lukeminen on hidasta äänteiden hahmotukseen ja käsittelyyn liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmottamisen vaikeudet

Hahmottamisen vaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia avaruudellisessa hahmottamisessa tai visuaalisessa tarkkaavaisuudessa.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö saattaa näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen vaikeutena, huolimattomuusvirheinä tai itsenäisen opiskelun haasteina.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismin kirjon häiriöt

Autismin kirjon häiriöistä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa yleisin on Aspergerin oireyhtymä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä, eivätkä vielä tarkoita ahdistuneisuushäiriötä.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkikohtauksen pelko rajoittaa opiskelijan elämää ja opintoihin osallistumista.

Palvelut
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu