Palvelut

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkihäiriöllä tarkoitetaan toistuvia paniikkikohtauksia, eli äkillisiä, erittäin voimakkaita ahdistuksen kokemuksia. Paniikkikohtaukset voivat olla yksittäisiä, tai liittyä yleiseen ahdistuneisuuteen. Paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä: noin 10–15 % ihmisistä kokee sellaisen joskus elämänsä aikana.

Mitä paniikkikohtaus tarkoittaa?

Paniikkikohtauksen oireita voivat olla sydämentykytys, rintakivut, hikoilu, vapina, hengenahdistus ja tukehtumisen tunne. Usein kohtaukseen liittyy myös kuoleman tai sekoamisen pelko. Paniikkikohtaukset ovat usein subjektiivisesti erittäin epämiellyttäviä, mutta ne eivät ole vaarallisia ja menevät itsestään ohi yleensä vajaassa puolessa tunnissa. Jälkikäteen opiskelija voi tuntea suurta häpeää tapahtuneesta.

Miten paniikkihäiriö voi vaikuttaa opiskeluun?

Toistuvat paniikkikohtaukset voivat saada opiskelijan välttelemään paikkoja ja tilanteita, jossa kohtaus voi tulla (esim. luentosali, bussi). Usein pelkoon liittyy ajatus paikasta, josta ei pääse pois tai tilanteesta, jossa opiskelija kokee häpäisevänsä itsensä muiden edessä. Tilanteiden jatkuva vältteleminen ei kuitenkaan auta oireiden kanssa pitemmällä aikavälillä, vaan välttely voi jopa pahentaa oireita. Vaikealta tuntuvia asioita kannattaa lähestyä vaiheittain ja vähitellen, sillä altistuminen vaikeille asioille auttaa ajan kanssa paniikkioireiden lieventämisessä.

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Vinkkejä ohjaustilanteisiin

  • Jos paniikki estää osallistumasta opetustilanteisiin, mahdollisuuksien mukaan kurssin suorittaminen kotitehtävinä, nettikeskusteluina tai muuten ei-läsnäoloa vaatien
  • Luennolle osallistumista voi helpottaa mahdollisuus valita istumapaikka käytävän läheltä tai paikasta, josta pääsee helposti tarvittaessa poistumaan. Hyväksi koetun paikan voi varata opiskelijalle ennen luentoa varattu-kyltin avulla.
  • Mikäli paniikki yleensä iskee tentissä, kannattaa käydä etukäteen läpi mahdollisuus erilaisiin keinoihin osoittaa oma osaaminen muuten kuin tenttisalissa: keskustelut, portfolio, oppimispäiväkirja, projektityö, aineistotentti, kotitentti, ryhmätentti, suullinen tentti, osallistujat opettavat toisiaan
  • Mahdollisuus suorittaa tentti erillisessä tilassa, jossa mahdollinen paniikkikohtaus on hallittavissa, voi myös olla avuksi.

Miten toimia opiskelijan paniikkikohtauksen aikana?

  • Vie opiskelija pois tilanteesta rauhalliseen ja avaraan paikkaan, esimerkiksi käytävään pois luentosalista.
  • Auta opiskelijaa saamaan ajatuksia pois paniikin kokemuksesta. Rauhallinen, ystävällinen ja arkinen juttelu auttaa. Voit myös pyytää opiskelijaa kertomaan sinulle ympäristössä näkemistään asioista tai pyytää häntä selostamaan jotain arkista asiaa.
  • Huomiota voi yrittää viedä pois paniikkikohtauksen kehollisista oireista myös kevyellä liikkumisella, esimerkiksi kävelyttämällä.
  • Syvä, rauhallinen hengitys rauhoittaa kehoa. Voit osoittaa opiskelijalle omalla rauhallisella toiminnalla ja syvällä hengityksellä, että tilanteessa ei ole mitään hätää.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Lukivaikeus on yleisin oppimisvaikeus ja suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 6 %:lla on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS KOTT, 2021). Lukivaikeus määritellään lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudeksi. Lukivaikeuden keskeinen piirre on vaikeus tunnistaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmotusvaikeus

Hahmotusvaikeudella tarkoitetaan hankaluutta käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Käytännössä opiskelijalla, jolla on hahmotusvaikeus, saattaa olla hankalaa liikkua opiskeluympäristössä ja löytää opetustiloja sekä suoriutua opiskelutehtävistä, jotka vaativat esineiden tunnistamista, kokoamista tai ylipäänsä avaruudellista ja kuvioiden hahmottamista.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet saattavat näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen ylläpitämistä vaativissa tehtävissä tai itsenäisen opiskelun organisoimisessa. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteista diagnostisesti puhuttaessa käytetään lyhennettä ADHD.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismikirjo

Autismikirjolla tarkoitetaan joukkoa erilaisia aivojen neurobiologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöillä viitataan etenkin masennukseen, mutta myös esimerkiksi kaksisuuntaiseen (bipolaariseen) mielialahäiriöön. Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa jännittyneeksi, rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä opiskelijoiden keskuudessa.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkihäiriöllä tarkoitetaan toistuvia paniikkikohtauksia, eli äkillisiä, erittäin voimakkaita ahdistuksen kokemuksia. Paniikkikohtaukset voivat olla yksittäisiä, tai liittyä yleiseen ahdistuneisuuteen. Paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä: noin 10–15 % ihmisistä kokee sellaisen joskus elämänsä aikana.

Palvelut
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Palvelut

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: