Palvelut

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkikohtauksen pelko rajoittaa opiskelijan elämää ja opintoihin osallistumista.
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkihäiriöllä tarkoitetaan toistuvia paniikkikohtauksia, eli äkillisiä, erittäin voimakkaita ahdistuksen kokemuksia. Paniikkikohtaukset voivat olla yksittäisiä, tai liittyä yleiseen ahdistuneisuuteen (Kts. Ahdistuneisuus ja jännittäminen). Paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä: noin 10–15 % ihmisistä kokee sellaisen joskus elämänsä aikana.

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Paniikkikohtaukseen saattaa liittyä seuraavia oireita: sydämentykytys, rintakivut, hikoilu, vapina, hengenahdistus ja tukehtumisen tunne. Usein kohtaukseen liittyy myös kuoleman tai sekoamisen pelko. Paniikkikohtaukset ovat usein subjektiivisesti erittäin epämiellyttäviä, mutta ne eivät ole vaarallisia ja menevät itsestään ohi yleensä vajaassa puolessa tunnissa. Jälkikäteen opiskelija voi tuntea suurta häpeää tapahtuneesta.

Toistuvat paniikkikohtaukset saavat opiskelijan välttelemään paikkoja ja tilanteita, jossa kohtaus voi tulla (esim. luentosali, bussi). Usein pelkoon liittyy ajatus paikasta, josta ei pääse pois tai tilanteesta, jossa opiskelija kokee häpäisevänsä itsensä muiden edessä.

Vaikealta tuntuvia asioita kannattaa lähestyä vaiheittain ja vähitellen, sillä altistuminen vaikeille asioille auttaa ajan kanssa paniikkioireiden lievenemiseen.

Oppimista helpottavia menetelmiä

  • Jos paniikki estää osallistumasta opetustilanteisiin, mahdollisuuksien mukaan kurssin suorittaminen kotitehtävinä, nettikeskusteluina tai muuten ei-läsnäoloa vaatien
  • Luennolle osallistumista voi helpottaa mahdollisuus valita istumapaikka käytävän läheltä tai paikasta, josta pääsee helposti tarvittaessa poistumaan. Hyväksi koetun paikan voi varata opiskelijalle ennen luentoa varattu-kyltin avulla.
  • Mikäli paniikki iskee tentissä, kannattaa käydä läpi mahdollisuus erilaisiin keinoihin osoittaa oma osaaminen muuten kuin tenttisalissa: keskustelut, portfolio, oppimispäiväkirja, projektityö, aineistotentti, kotitentti, ryhmätentti, suullinen tentti, osallistujat opettavat toisiaan
  • Mahdollisuus suorittaa tentti erillisessä tilassa, jossa mahdollinen paniikkikohtaus on hallittavissa, voi myös olla avuksi.

Miten toimia opiskelijan paniikkikohtauksen aikana?

  • Vie opiskelija pois tilanteesta rauhalliseen ja avaraan paikkaan, esimerkiksi käytävään pois luentosalista.
  • Auta opiskelijaa saamaan ajatuksia pois paniikin kokemuksesta. Rauhallinen, ystävällinen ja arkinen juttelu auttaa. Voit myös pyytää opiskelijaa kertomaan sinulle ympäristössä näkemistään asioista tai pyytää häntä selostamaan jotain arkista asiaa.
  • Huomiota voi yrittää viedä pois paniikkikohtauksen kehollisista oireista myös kevyellä liikkumisella, esimerkiksi kävelyttämällä.
  • Syvä, rauhallinen hengitys rauhoittaa kehoa. Voit osoittaa opiskelijalle omalla rauhallisella toiminnalla ja syvällä hengityksellä, että tilanteessa ei ole mitään hätää.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Palvelut
Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 4,4 % on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS, 2016). Lukivaikeudessa lukeminen on hidasta äänteiden hahmotukseen ja käsittelyyn liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmottamisen vaikeudet

Hahmottamisen vaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia avaruudellisessa hahmottamisessa tai visuaalisessa tarkkaavaisuudessa.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö saattaa näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen vaikeutena, huolimattomuusvirheinä tai itsenäisen opiskelun haasteina.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismin kirjon häiriöt

Autismin kirjon häiriöistä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa yleisin on Aspergerin oireyhtymä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä, eivätkä vielä tarkoita ahdistuneisuushäiriötä.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkikohtauksen pelko rajoittaa opiskelijan elämää ja opintoihin osallistumista.

Palvelut

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu