Palvelut

Lukivaikeus

Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 4,4 % on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS, 2016). Lukivaikeudessa lukeminen on hidasta äänteiden hahmotukseen ja käsittelyyn liittyvien vaikeuksien vuoksi.
Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus määritellään lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudeksi. Lukivaikeuden keskeinen piirre on vaikeus hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa. Lukivaikeudessa lukeminen on hidasta ja siihen kuluu kohtuuttoman paljon aikaa. Lisäksi virheitä ääneen lukemisen yhteydessä voi olla runsaasti.

Lukivaikeudessa lukemista hidastaa myös tekstin ydinsisällön löytämisen vaikeus. Henkilö voi kokea, ettei luettu teksti jäsenny mielessä, vaikka miten yrittäisi. Tämä hidastaa myös kirjoittamista, koska tekstin kirjoittaminen ja jäsentäminen kokonaisuuksiin vaikeutuu. Itse tekstissä äänteet ja kirjaimet sekoittuvat toisiin, kirjaimet vaihtavat paikkaa tai puuttuvat kokonaan ja käsialasta tulee kömpelöä. Äänteiden tunnistamisen vaikeus näkyy myös vieraissa kielissä, etenkin niiden lukemisessa, kirjoittamisessa ja sanojen kirjoitusasun muistamista. Myös pitkien ohjeiden muistaminen voi olla vaikeaa.

Vinkkejä ohjaustilanteisiin

 • Opeta ja neuvo opiskelijaa opiskelutekniikassa. Vinkkejä opiskelutekniikkaan löydät Aallon opintopsykologien Opiskelutaidot-sivuilta.
 • Rauhoita ja selkeytä ohjaustilanteita. Anna opiskelijalle aikaa perehtyä antamiisi materiaaleihin rauhassa.

Kurssikäytänteet kunnossa?

 • Laadi lukujärjestyksistä ja aikatauluista selkeitä ja helppolukuisia.
 • Anna opiskelijoille mahdollisuus perehtyä jo etukäteen opiskeltavaan materiaaliin, jos vain mahdollista. Käänteinen opetus (flipped classroom), jossa opiskelija perehtyy materiaaleihin ennen opetustapaamista, on myös hyvä vaihtoehto.
 • Toimita opiskelijoille luennon kalvot hyvissä ajoin ennen luentoa. Valmis kalvorunko helpottaa luennon seuraamista, sillä opiskelijan ei tarvitse keskittyä kirjoittamaan muistiinpanoja samassa määrin. Luennon rakenteeseen perehtyminen etukäteen auttaa myös hahmottamaan opittavan asian rakennetta selkeämmin.
 • Älä anna tehtäviä, joissa opiskelijan tulee lukea suuri määrä tekstiä opetustilanteen aikana tai muuten aikapaineistettuna.
 • Auta opiskelijaa varaamaan riittävästi aikaa kurssitöiden tekemiseen kertomalla niistä selkeästi etukäteen, ja anna tarvittaessa lisäaikaa kirjallisten kurssitöiden palautukselle.
 • Kannusta opiskelijoita kokeilemaan erilaisia tapoja valmistautua tenttiin, kuten käyttämään vertaistukea ja opiskelemaan pienryhmissä.
 • Suhtaudu hyväksyvästi apuvälineiden käyttöön. Suurin osa nykyisistä tallennus- ja lukuohjelmista toimii älypuhelimen tai tabletin kautta, kuten esimerkiksi erilaiset sanelu-, luku- ja nauhoitussovellukset.
 • Varmista hyvissä ajoin oppimateriaalin ja kirjallisuuden saatavuus opiskelijan apuvälineille sopivassa tiedostomuodossa. Esimerkiksi pdf-tiedostot sopivat monille laitteille. Oppikirjoja saattaa löytyä e-kirjamuodossa Aallon oppimiskeskuksen kautta. Oppimiskeskus auttaa myös saavutettavan kirjallisuuden Celia-palvelun käytössä.
 • Panosta selkeyteen ja yksiselitteisyyteen oppimateriaaleissa. Varmista, että ohjeistukset ovat kaikkialla samat.
 • Käytä materiaaleissa riittävän suurta fonttikokoa (esimerkiksi 12 pt), selkeästi luettavaa päätteetöntä fonttityyppiä (esimerkiksi Arial) sekä riittävän suurta riviväliä.

Oppiminen luennoilla

 • Ota huomioon, että opiskelija saattaa tarvita mahdollisuuden tehdä ääni- ja/tai kuvatallenteita omaan opiskelukäyttöönsä. Opiskelijalla on oikeus tehdä tallenteita omaan käyttöönsä, mutta ei julkaista niitä ilman lupaa. Tallentamisen käytännöistä on kuitenkin hyvä sopia yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa.
 • Rauhoita ja selkeytä opetustilanteita. Taululle kirjoittaminen ja puhuminen samanaikaisesti häiritsee useiden erilaisten oppijoiden keskittymistä ja oppimista. Muista myös rauhallinen ja selkeä puhetyyli.
 • Pilko asiat pienempiin osiin ja jäsennä ohjeistukset vaiheisiin.
 • Jäsennä myös esityksen tai luennon opiskeltavat kokonaisuudet. Esittele pääasiat alussa ja kokoa ne lopussa, pitkässä esityksessä myös taitekohdissa.
 • Hyödynnä opittavaan asiaan liittyviä esimerkkejä, tarinoita ja keskusteluja opetuksessasi. Havainnollista ja näytä käytännössä puhumisen lisäksi.

Hyvät tentti- ja arviointikäytännöt

 • Huomioi jo opetuksen suunnitteluvaiheessa joustavat käytänteet ja vaihtoehtoiset tavat tenttiä. Sopisiko vaihtoehtoinen tenttimuoto kaikille kurssin opiskelijoille? Vaihtoehtoisia arviointimuotoja perinteiselle kokeelle ovat esimerkiksi suulliset kokeet, esitelmät, projektityöt ja tietokoneella tehtävät monimuotoiset kotikokeet, jotka voivat sisältää esimerkiksi erilaisia aineistoja, ohjelmistojen käyttöä tai videoita.
 • Varmista, että vastausohjeet ja tehtävänannot ovat selkeitä. Ohjeet ja kysymykset voi antaa myös äänimuotoisena tekstin sijaan.
 • Opiskelija tarvitsee usein lisäaikaa, sillä lukivaikeus hidastaa sekä lukemista että kirjoittamista. Lisäajan tarve on suurempi tehtävissä, joissa on muutenkin käytössä niukasti aikaa tai joihin sisältyy runsaasti lukemista tai kirjoittamista. Aallossa opiskelija voi saada tentteihin yhden (1) tunnin lisäaikaa.
 • Opiskelijaa auttaa mahdollisuus tehdä koe tietokoneella ja käyttää oikolukuohjelmaa kirjoittaessaan. Tietokoneella kirjoitettu, muokattavissa oleva vastaus auttaa myös opiskelijaa tuottamaan kattavamman vastauksen oppimistaan asioista.
 • Kannusta opiskelijaa hyödyntämään apuvälineitä, kuten lukemista helpottavia värikalvoja tai soveltuvia tietokoneen apuohjelmia tentissä.
 • Älä sakota lukivirheistä ja tarjoa mahdollisuus arviointiin, jossa kirjoitusvirheet eivät vaikuta tulosta alentavasti.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Palvelut
Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 4,4 % on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS, 2016). Lukivaikeudessa lukeminen on hidasta äänteiden hahmotukseen ja käsittelyyn liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmottamisen vaikeudet

Hahmottamisen vaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia avaruudellisessa hahmottamisessa tai visuaalisessa tarkkaavaisuudessa.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö saattaa näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen vaikeutena, huolimattomuusvirheinä tai itsenäisen opiskelun haasteina.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismin kirjon häiriöt

Autismin kirjon häiriöistä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa yleisin on Aspergerin oireyhtymä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä, eivätkä vielä tarkoita ahdistuneisuushäiriötä.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkikohtauksen pelko rajoittaa opiskelijan elämää ja opintoihin osallistumista.

Palvelut

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu