Aalto-yliopisto

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston toiminnan periaatteita ovat monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Aalto edistää näitä periaatteita ja ehkäisee syrjintää kaikessa toiminnassaan.
Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisten taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti ja joka mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen yliopiston toimintaan.

Yhdenvertaisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme. Me kaikki osallistumme tasa-arvon, osallistavuuden ja monimuotoisuuden lisäämiseen, kun työskentelemme ja opiskelemme Aallossa. Kaikki päivittäiset kohtaamiset kollegoiden, opiskelijoiden, tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ovat mahdollisuuksia rakentaa osallistavaa kulttuuria.

Arvomme ohjaavat meitä edistämään tasa-arvoa, osallisuutta ja monimuotoisuutta. Osallistava kulttuuri puolestaan vahvistaa hyvinvointiamme, innovatiivisuuttamme ja kykyämme edistää huippututkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme.

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (EQU-suunnitelma) 2019–2021 on hyväksytty rehtorin päätöksellä 12.8.2019. Suunnitelma suomen, ruotsin ja englanninkielellä löytyy tämän sivun liitteistä alla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa määritellään yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteet ja asetetaan tavoitteet sekä toimenpiteitä kolmen vuoden suunnitelmakaudeksi kerrallaan.Suunnitelmassa kuvataan tasa-arvon nykytilaa ja arvioidaan edellisen kauden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan edistämistyön organisointi Aallossa ja annetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tukevia toimintaohjeita.

Aalto-yliopiston kolmevuotista yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelmaa tukevat koulukohtaiset vuosittain päivitettävät toimenpidesuunnitelmat.

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan lisäksi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään useiden eri toimijoiden toimesta yliopistossa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä tukevat myös mm. Code of Conduct, kielelliset linjaukset, henkilöstösuunnitelma, henkilöstö- ja opiskelijakyselyt, palkkakartoitukset ja työpaikkaselvitykset.

Picture of Inspired by diversity sticker

Yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa Aalto-yliopistossa:

 • kaikilla yliopiston henkilöstöön kuuluvilla on, akateeminen ja/tai ammatillinen pätevyys sekä positio huomioon ottaen, samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet ja yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan ja kehittää itseään,
 • kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen, sekä muuhun toiminnan suunnitteluun,
 • kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti sekä työntekijöiden rekrytoinneissa, että opiskelijavalinnoissa ja opetustilanteissa ja opiskelijoille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja
 • opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan tasapuolisesti ennalta julkaistujen, selvästi ja avoimesti määriteltyjen osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien perusteella.
Aalto University / Kristiina Mäkelä / Photo: Jaakko Kahilaniemi
Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaa (EQU-toimikunta) 2019-2021 johtaa provosti Kristiina Mäkelä. Lisäksi toimikunnassa ovat jäseninä korkeakoulujen laatutyöstä vastaavat kehityspäälliköt ja edustajia Aallon eri aloilta, palveluista ja henkilöstöryhmistä sekä opiskelijoista.

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa ja -kysymyksissä voit olla yhteydessä joko Aallon EQU-koordinaattoriin ja toimikunnan sihteeriin Anna Hynyseen, [email protected], tai korkeakoulusi kehityspäällikköön/-asiantuntijaan, joita ovat

 • ARTS, Iina Ekholm, asiantuntija
 • BIZ, Perttu Kähäri, kehityspäällikkö
 • CHEM, Marjo Kettunen, kehityspäällikkö
 • ELEC, Outi Elina Kansanen, kehityspäällikkö
 • ENG, Soile Koukkari, kehityspäällikkö
 • SCI, Marja Niemi, kehityspäällikkö
Asa-Marie Kultima, Aalto-yliopiston rehtorin tehtävän 8.10. valtaava lukiolaistyttö Rovaniemeltä kuvattuna kaupunkinäkymässä. Kuva Aaro Keipi

17-vuotias Asa-Marie Kultima valtaa rehtorin tehtävän päiväksi Girls Takeover -tempauksessa

Lokakuun alussa tyttöjen, nuorten ja teknologian ”superviikolla” järjestetään myös kaikille avoin Shaking up Tech -tapahtuma ja valitaan nuorten innovaatiokilpailun voittaja.

Lue lisää korkeakoulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä

Undergraduate Centre Stairs Exterior

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvotyö Perustieteiden korkeakoulussa

Perustieteiden korkeakoulun hallinto
Aalto University strategy/ image: Aleksi Poutanen

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö Sähkötekniikan korkeakoulussa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenver­tainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja eri­laisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuoli­sesti.

Sähkötekniikan korkeakoulun johtaminen
ARTS studio with a close-up on colourful yarns on a loom, image by Mikko Raskinen

Perustieteiden korkeakoulun yhdenvertaisuusrahasto tukee monimuotoisuutta, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa edistäviä hankkeita

Myönnämme korkeintaan 5000 euron apurahoja innovatiivisille, rahaston tavoitteita tukeville hankkeille sekä Aallossa että sen ulkopuolella.

Perustieteiden korkeakoulu
Aalto students and campus_photo: Unto Rautio

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö Kemian tekniikan korkeakoulussa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenver­tainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja eri­laisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuoli­sesti.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Uutisia aiheesta

Women of Aalto -verkoston kokoontuminen

Women of Aalto -verkosto pyrkii edistämään tasa-arvoa yhteiskunnassa

Lokakuussa järjestettävän Pink Ribbon Gala -tapahtuman tuotoilla tuetaan suomalaista syöpätutkimusta.

Uutiset
Kuvassa professori Risto Sarvas, etualalla näkyy kaksi Otaniemen lukion opiskelijaa

Tyttöjen päivä tekee lukiolaisista professoreita – puhuvat tasa-arvosta ja somesta

Aalto-yliopiston ja Otaniemen lukion tempaus päästää nuoret nostamaan esiin teknologiaan ja yhteiskuntaan liittyviä asioita, joita he pitävät tärkeinä.

Uutiset
Aerial picture of Otaniemi during the summer

Perustieteiden korkeakoulu on julkaissut tasa-arvosuunnitelman vuodelle 2020

Tasa-arvosuunnitelmassa huomioitiin korkeakouluyhteisön mielipiteet ja kokemukset. Dekaani on nimittänyt yhdenvertaisuus- ja laatutyöryhmän vuosille 2020-2022.

Uutiset

Liitteet (Aallon EQU-toimikunta 2019-2021, EQU-suunnitelma 2019-2021 ja tasa-arvotilastot (2018) sekä saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma 2019-2021)

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu